Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ‘hata’ sonucu bir şirketin borcuna istinaden tahsil etmesi gereken miktardan 116 milyon dolar eksik tahsil ettiği ortaya çıktı. Konuyu yazılı bir soru önergesiyle gündeme getiren CHP'li Özgür Karabat, hatalı işlemin geçmiş Sayıştay raporlarına yansımasına rağmen tek bir işlem dahi yapılmadığını söyledi.

TMSF'den 116 milyon dolarlık 'hata'

Sayıştay’ın 2020 yılı denetimlerinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan gruplardan alacakların hesaplanmasında yaptığı ‘hata’ların milyonlarca dolarlık kayba neden olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda duruma ilişkin şu tespite yer verildi: “Bir borçlu grup ile Fon arasında 01.02.2019 tarihinde imzalanan Protokole ilişkin olarak yapılan borç hesaplamasında, 29.01.2010 tarihinde yapılan 232.726.417 USD tahsilatın 31.05.2010 tarihi itibariyle hesaplanan borç miktarına %50 iskonto uygulandıktan sonra mahsup edilmesi sebebiyle nihai borç miktarının 116.363.208 USD eksik hesaplandığı görülmüştür.

tmsf-den-116-milyon-dolarlik-hata-937238-1.

Geçmişte özerk bir yapıya sahipken hükümet sistemi değişikliğinin ardından Cumhurbaşkanlığına bağlanan TMSF’nin 116 milyon dolarlık eksik tahsilatı konusunu yazılı bir soru önergesiyle gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi sundu.

İSMİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Önergesinde Fon’a devredilen bir bankanın borçlarının tahsili için aynı borçtan sorumlu olan bir başka şirket ile protokol imzalandığını ifade eden Karabat, “TMSF'ye borçlu bir bankadan yapılan tahsilat nasıl oluyorsa ‘yanlış’ hesaplanmış. Burada basit bir hatadan bahsetmiyoruz. Kamuya maliyetinin 116 milyon 363 bin 208 dolar olan bu hatanın güncel kurdan karşılığı 1 milyar 110 milyon TL’nin üzerinde. Sayıştay bu tespiti yeni de yapmadı. Ayrıca geçtiğimiz yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da konu gündeme geldi. Aradan iki yıl geçmesine rağmen ne hatalı işlem düzeltildi ne de söz konusu bankanın ismi açıklandı. Neden ismi saklanıyor?” ifadelerini kullandı.

Sorunun borçlu grupla yapılan iskonto anlaşmasından kaynaklı olduğunu ifade eden Karabat, “Bu iskonto neye istinaden uygulanmış belli değil. Geçmişte yapılan tahsilatların arasından 232.726.417 doların, tahsilat tarihinden yaklaşık dört ay sonra grubun borç miktarına %50 iskonto uygulanmış. Sanki grup daha önce borcuna dair hiç ödeme yapmamış gibi geçmişte yaptığı ödemeler indirim sonrası mahsup edilen borçtan düşülmüş. Dolayısıyla bu yolla kamu ciddi miktarda zarara uğratılmış” dedi.

Karabat, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"1 - Fon’a devrolan ve 116.363.208 USD eksik tahsilat yapılan kurum ya da kuruluş hangisidir?

2- Bu eksik hesap hatasına ilişkin kurum tarafından bugüne kadar ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır?

3- Yapılan hatalı işlemden dolayı kurum bünyesinde dava ya da soruşturmaya konu olan bir iş ve işlem yapılmış mıdır? Açılmışsa bu dava ya da soruşturmaların akıbeti ne olmuştur?

4- Bulgu konusu husus 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunda da yer almasına rağmen idare tarafından rapor yazım tarihine kadar herhangi bir düzeltici işlem ya da tahsilat yapılmamasının gerekçesi nedir?"