Munzur Üniversitesi, “Toplumsal Cinsiyet Uygulama Merkezi”nin adını “Aile Çalışmaları Uygulama Merkezi” olarak değiştirdi. Merkezin çalışma esaslarının belirlendiği yönetmelikte yer alan tüm “Toplumsal Cinsiyet” ibareleri “Aile” olarak yeniden yazıldı.

Toplumsal cinsiyete tahammülsüzlük
MUSTAFA MERT BİLDİRCİN
Üniversiteler, YÖK’ün, “Toplumsal değerlere uygun değil” diyerek sonlandırdığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerine ilişkin harekete geçti. Munzur Üniversitesi, “Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama Merkezi”nin adı, “Munzur Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Merkezi” olarak değiştirildi. Merkeze ilişkin hazırlanan 2016 tarihli yönetmelikte yer alan, “Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet” ibareleri de “Kadın ve Aile Çalışmaları” olarak güncellendi.

Merkezin yönetim ve işleyişine yönelik esasların belirlendiği ilk yönetmelikte bulunan, “Merkezin amacı, kadın-erkek cinsleri arasında doğanın belirlediği farklılıkların dışında, iki cins arasında toplumsal düzlemde oluşturulmuş ve yerleşmiş farklılıklar olarak tanımlanabilecek toplumsal cinsiyet ile kadın sorunları ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak” maddesi de yönetmelikten çıkarıldı. Yeni yönetmelik ile merkezin amacı, “Kadın ve ailenin toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının statüsü, kadın ve aile sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak” oldu.

TOPLUMSAL CİNSİYET İBARESİ SİLİNDİ

Yönetmelik değişikliği ile merkezin yürüteceği faaliyetlerde de değişikliğe gidildi. Buna göre, “Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek” uygulamasından vazgeçildi. Üniversite yönetimi, merkezin amaçları arasında bulunan, “Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek” maddesinden de “Toplumsal cinsiyet” ibaresini sildi. Madde, “Kadın ve aile sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek” şeklinde yeniden yazıldı.

Eski yönetmelikte yer alan tüm, “Toplumsal cinsiyet” ibareleri de “Aile” olarak değiştirildi. Bu kapsamda, merkezin yapması planlanan işler arasında yer alan toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik kütüphane ve arşiv oluşturmak görevi de “Kadın ve aile çalışmalarına yönelik kütüphane oluşturmak” olarak güncellendi.

DANIŞMA KURULUNUN YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Yönetmelikteki düzenleme ile merkezin danışma kurulunun oluşturulma şekli de yeniden ele alındı. Önceden, kadın ve toplumsal cinsiyet konularında çalışan öğretim elemanları arasından seçilen danışma kurulunun artık kadın ve aile sorunları konularında çalışan öğretim elemanlarından seçileceği bildirildi. Yönetmeliğin, danışma kurulunun görevlerinin tanımladığı bölümünden de “Toplumsal cinsiyet” ifadesi kaldırıldı.