birgün

22° KAPALI

GÜNCEL 23.01.2020 15:36

TTB: “Çocuk istismarcılarına evlilik affı kabul edilemez”

TTB ve tabip odaları, “Çocuk istismarcısına evlilik affı” düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, hem tecavüzün cezasız bırakıldığına hem de çocuk yaşta evliliğinin yasayla meşru hale getirildiğine dikkati çekti

TTB: “Çocuk istismarcılarına evlilik affı kabul edilemez”

BirGün ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmesine ilişkin düzenlemenin, AKP iktidarı tarafından yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

TTB, tabip odalarıyla birlikte ortak bir açıklama yaparak, Meclis gündemine bir kez daha getirilmesi planlanan ve çocuk istismarcılarının evlilik yoluyla affını içeren teklifin hem tecavüzü cezasız bıraktığına hem de çocuk yaşta evliliği yasayla meşru hale getirdiğine dikkati çekti. Açıklamada, bu düzenlemenin toplumun çocuklara karşı ahlaki sorumlulukları açısından asla onaylanamayacak bir tutum olduğu belirtilerek, “Bu tür girişimler, yaratılan fiili durumlar ve fiili duruma yasal kılıf oluşturma çabaları taraf olunan çocuk ve kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırıdır ve suçtur” denildi.

ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR AFFEDİLEMEZ

Cinsel istismar da içinde olmak üzere çocuklara yönelik her tür istismarın suç olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cinsel istismar suçunun ise hangi gerekçeyle olursa olsun affedilemeyeceği asla akıldan çıkarılmamalıdır. Devletin görevi, kız çocuklarını erken yaşta zorla evliliklere yönlendirmek ve cinsel istismar suçlularını geleneksel, göreneksel, dinsel doğmaların ardına sığınarak cezasız bırakmak değil, suçları önlemektir. Devletin kurumlarını ve erişkin toplumunu, çocuk haklarını ve çocukların üstün yararlarını koruma konusunda duyarlı davranmaya ve çaba göstermeye; başta kız çocukları olmak üzere çocuklara karşı görev ve sorumluluklarını acilen yerine getirmeye; onların bedensel, ruhsal, cinsel ve sosyal açıdan korunmasız durumlarını istismar eden, hayatlarını karartan girişimlere son vermeye çağırıyoruz.”

Ortak açıklamanın tam metnine şuradan ulaşılabilir:

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=c87a4a50-3dd5-11ea-a1a2-6d7c2a5a4754

cukurda-defineci-avi-540867-1.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız