TTB'den hekimlere verilen cezaya tepki: Hekimin görevi sağlığı korumaktır

14.12.2018 15:44 SAĞLIK

RIFAT KIRCI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), üyelerine verilen hapis cezalarıyla ilgili İstanbul Tabip Odası’nda basın açıklaması düzenledi. TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman tarafından okunan basın açıklamasında, “Hekimin öncelikli görevinin insan yaşamının sağlığını korumak olduğu” belirtildi.Barış imzacısı olan hekimlerin ceza almasının kınandığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

KEYFİYETE KARŞI DAYANIŞMA VURGUSU

4 meslektaşımız, Dünya Tabipler Birliği’nin 1947’deki kuruluşundan bu yana çaba harcadığı ‘hekimlerin Nazi Almanya’sındaki ve başka yerlerdeki uygulamalarının tekrarlanmaması’, iktidarların/güç odaklarının/her türden silahlı gücün savaş politikalarına alet olmama, karşı durma duyarlılığıyla, çatışmasızlığı ve barışı talep etmişlerdir. Şiddeti reddeden düşüncelerini ifade etme haklarını kullanmışlardır. TTB Merkez Konseyi olarak, geçmiş dönemlerde Merkez Konsey başkanlığımızı yapmış meslektaşlarımız Dr. Gençay Gürsoy ve Dr. A. Özdemir Aktan’a; İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nda görev almış üyelerimiz Dr. Rezan Tunçay ve Dr. Şahika Yüksel’e yaşadıkları bu haksızlık, hukuksuzluk ve keyfiyet karşısında dayanışma duygularımızı bildiriyoruz.”