TTB’den ikamet genelgesinin iptali için dava

11.12.2018 11:02 GÜNCEL
TTB, hekimleri sağlık kuruluşuna 30 dakika mesafede ikamete zorlayan Sağlık Bakanlığı genelgesinin iptali için dava açtı

BirGün/Ankara

TTB, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin 30 dakika içinde sağlık kuruluşuna ulaşmasını dayatan Sağlık Bakanlığı genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.TTB’den yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının 30 dakikada evden hastaneye gitmesiyle ilgili daha önce çıkarılan genelgenin Danıştay tarafından iptal edildiği hatırlatıldı. Hekimlerin yerleşim yerinin kısıtlanmasına ilişkin sınırlama getiren KHK hükmünün de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı, iptal edilen Genelge’nin atıf yaptığı yasal düzenleme dışında aynısını 4 Aralık’ta ‘Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması’ konulu yeniden yayımladı. Genelge’de kamu ve özel sağlık kuruluşlarında mesai saatleri dışında hizmetine ihtiyaç duyulan sağlık çalışanlarının çağrılmaları halinde 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda olmalarının sağlanması gerektiği emredildi. “

Anayasal haklar arasında yer alan yerleşme özgürlüğünün hekimler bakımından kısıtlanmasının anayasaya aykırılığı olduğu vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı’nın 2018/28 sayılı “Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması” konulu genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.