birgün

9° KAPALI

ÇALIŞMA YAŞAMI 20.06.2016 08:21

TTB’nin ulusağcıları

Geçen hafta Memleket Tabipliği’nde TTB seçimlerinden seçmeler yer almıştı.
Bu hafta daha ayrıntılı ele alalım.
Etkin Demokratik TTB Grubu otuz yıldır olduğu gibi bu yıl da seçimlere katıldı.
İlkelerini, görüşlerini, programını hekimlerle, TTB delegeleriyle açık olarak paylaştı...
Hiç kimseyle hekimlere açıklayamayacağı gizli kapaklı pazarlıklar içinde olmadı…
Sadece seçim kazanmak kaygısıyla ilkesiz ittifaklara tevessül etmedi…
Oy uğruna emeği, barışı, demokrasiyi, laikliği savunmayı “unutmadı”!
•••
TTB’de son yirmi yıldır seçimlere katılan iki grup daha vardır.
Biri, aralarında Kayseri, Erzurum, Konya gibi sağ eğilimli tabip odası yöneticilerinin bulunduğu liste...
Diğeri, başını İzmirli Genetiği Değiştirilmiş Ulusalcılar, GDU’ların çektiği liste.
Seçimlerde oy kullanan yaklaşık beş yüz delegenin gruplar arası dağılımı da az çok bellidir.
En başta, en fazla, her halükârda yarıdan çok delegenin desteğini alan Etkin Demokratik TTB…
Sonra delegelerin yaklaşık yüzde otuzunun desteğini alan sağ eğilimli grup...
En son da oy desteği ancak yüzde on kadar olan GDU’lar.
•••
Normalde bu iki grubun bir araya gelmesi hayatın normal akışına uygun gözükmez.
Her şeyden önce her iki grubun tabip odası seçimlerindeki tabanları birbirinden bir hayli farklıdır.
“Ulusalcı”lar tabip odalarında çağdaş, laik, aydınlanmacı hekimlerin desteğini alabilmek için tıpkı solcular gibi AKP karşıtı görünmek zorundadırlar.
Sağ grubun kitlesel dayanağı ise aralarında laikliğe açıkça karşı çıkanlar, tarikat, cemaat mensupları da dahil muhafazakâr hekimlerdir ve de bu grubun üyeleri AKP’ye, AKP’nin sağlık politikalarına muhalefet etmeyi bırakın, çoğunlukla aktif destek verir, görev alırlar.
Böyle olunca iki grubun ittifakı, kendi delegeleri de dahil, tabanlarında tepkiye yol açar.
Bu tepki samimi olarak laiklik duyarlılığı olan ve fakat “ulusalcılar”ı destekleyen hekimler, delegeler arasında özellikle barizdir.


•••
Ve fakat GDU’ların şefleri için...
Söz konusu TTB’yse her yol mubah, her türlü gizli pazarlık serbesttir!
Eskiden beri gönüllerinde yatan...
Listeyi biz yapalım, oy desteğini sağ grup versin!
Aslında bu numara daha önceki seçimlerde de denenmiş ancak tutmamıştı.
Geçen hafta bir kez daha sahneye kondu.
•••
Etkin Demokratik TTB’nin karşısına rakip olarak çıkan Bağımsız Hekimler Birliği listesini GDU’lar yaptı...
Sağcılar, belli ki aralarında öyle anlaşmışlardı, Genel Kurul günü ortalıkta gözükmediler...
Bunun karşılığında GDU’lar laikliği “unutuverdiler”, hatta düne kadar şiddetle karşı çıktıkları türbanı bile savundular...
Aralarında AKP’nin milletvekili aday adayları da dahil bilumum sağ delegeler ise listeye oy vermek için sandığa koştu.
Neticede...
Hâlâ daha tabip odası seçimlerinde Çağdaş Hekim Grubu adını kullanan; hekimlerden oy alabilmek için laikliği, aydınlanmacılığı, Atatürkçülüğü istismar eden GDU’lar TTB seçimlerinde Neo-Osmanlıcılar, Abdülhamitçilerle kirli ittifak yapmakta beis görmediler.
Seçim meydanındaki kol kola görüntüleri hicap vericiydi ama... Gözlerini öylesine sol düşmanlığı bürümüştü ki, farkına bile varmadılar.
•••
Sonunda gene Çağdaş, Laik, Demokratik Bir Ülkede Barış İçinde Bir Arada Yaşama; İyi ve Onurlu Hekimlik iradesi kazandı...
Kirli ittifakçılar kaybettiler ama...
TTB’deki “ulusalcı”, yandaş, sağ ittifak da yeni bir şekle, organik bir birlikteliğe bürünmüş oldu...
Ulusağcılar!

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız