TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında  dönüşümlü vardiya sistemine geçtiklerini duyurdu

TTK, vardiya sistemine geçti

BİRGÜN/ANKARA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında dönüşümlü vardiya sistemine geçtiklerini açıkladı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü görüşmek için bir araya geldi. Yapılan görüşmede, 22 Mart’ta tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda alınan kararlar tartışıldı. Görüşmede, genelgede yer alan “..kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir” hükmü üzerinde duruldu.

BEŞ GÜN BİR GRUP, BEŞ GÜN DİĞER GRUP ÇALIŞACAK

Yapılan görüşme sonrasında yayımlanan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dönüşümlü vardiya sistemine geçildiği duyuruldu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“>Tüm bürolar, harici servisler asgari seviyede personelle, bir oda bir kişi tarafından faydalanacak şekilde, beş gün bir grup devamında beş gün diğer grup olacak şekilde çalıştırılacak.

>Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü Cumartesi günü eleman bulundurmayacak şekilde, müessese atölye birimleri ise Cumartesi nöbetçi bulundurmak sureti ile çalışmalar yürütülecek.

>Yeraltı işyerlerimizde, toplu temas alanlarında, teması en aza indirmek amacıyla, panoları tüm yangın risklerini de göz önüne alarak, ayak açıklıklarını ayakta tutma amacı önlenerek, senelik izin, istirahat ve benzeri sebeplerle gelmeyenler hariç, mevcut personelin yüzde 50’si 15 gün çalıştırılacak, 15 günün bitiminde diğer yüzde 50’lik personel çalıştırılacak.

>Güvenlik hizmetlerinde ise İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerine bildirilen nöbet yerlerinde görevin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde çalışmalar yürütülecektir.

>Her değişim öncesi yerüstü çalışılan ortamlar ve toplu kullanılan alanlar dezenfekte edilecek.”