birgün

25° AÇIK

TÜİK açıkladı: Türkiye'de genç nüfus oranı yüzde 15.6'ya düştü

Türkiye'de 2017 yılında yüzde 16.1, 2018 yılında yüzde 15.8 olan genç nüfusun oranı, 2019 yılında yüzde 15.6'ya düştü. Öte yandan genç nüfusun en fazla olduğu il Hakkkari, en düşük olduğu il ise Muğla olarak belirlendi

GÜNCEL 15.05.2020 11:00
TÜİK açıkladı: Türkiye'de genç nüfus oranı yüzde 15.6'ya düştü
Abone Ol google-news

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, toplam nüfusun yüzde 15.6'sı düzeyinde olan genç nüfusun yüzde 51.3'ünü erkek, yüzde 48.7'sini ise kadınlar oluşturdu.

nufus-731738-1.nufus-731738-1.

2023 YILINDA YÜZDE 11.1’E DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 yılında yüzde 14.8, 2030 yılında yüzde 14.0, 2040 yılında yüzde 13.4, 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1'e düşeceği öngörüldü.

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında yüzde 20.3 iken 2019 yılında yüzde 25.4'e yükseldi.

Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17.6 iken 2019 yılında yüzde 22.5'e çıkarken, genç kadınlarda bu oran yüzde 25.3'ten yüzde 30.6'ya tırmandı.

"Ne eğitimde ne istihdamda" olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26'yı buldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 18.3 ve genç kadınlarda yüzde 34 oldu.

Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2018 yılında yüzde 35.0 iken 2019 yılında yüzde 33.1 oldu. Genç erkeklerde istihdam oranı 2018 yılında yüzde 46.4 iken 2019 yılında yüzde 43.4 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında 23.4 iken 2019 yılında yüzde 22.6 oldu.

GENÇ NÜFUSUN YARISINDAN ÇOĞU HİZMET SEKTÖRÜNDE

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2019 yılında yüzde 17.7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28.2'sinin sanayi sektöründe, yüzde 54.1'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 15.7'sinin tarım sektöründe, yüzde 33.4'ünün sanayi sektöründe, yüzde 50.9'u hizmet sektöründe, genç kadınların yüzde 21.7'sinin tarım, yüzde 17.8'inin sanayi, yüzde 60.5'i hizmet sektöründe yer aldı.

Genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması yüzde 10.7 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin yüzde 12.8 ile Güney Kıbrıs olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkenin ise yüzde 8.9 ile Bulgaristan olduğu görüldü.

nufus-731739-1.nufus-731739-1.

GENÇ NÜFUS EN FAZLA HAKKARİ, EN DÜŞÜK İSE MUĞLA'DA

ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23.9 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22.7 ile Şırnak ve yüzde 22.6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12.6 ile Muğla, yüzde 12.9 ile Balıkesir ve yüzde 13.2 ile İzmir oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 411 bin 818 genç ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 4.4 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 4.2 iken genç kadınlarda yüzde 4.7 oldu.

İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17.7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17.5 ile Bayburt ve yüzde 17.0 ile Isparta izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0.4 ile Şırnak, yüzde 0.6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0.8 ile Diyarbakır oldu.

nufus-731740-1.nufus-731740-1.

EVLİ OLAN GENÇ KADIN NÜFUSU DAHA FAZLA

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 4 katı oldu. Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2019 yılında yüzde 95.8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 4.1'inin resmi nikahla evli, yüzde 0.1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 82.7'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 16.8'inin resmi nikahla evli, yüzde 0.5'inin ise boşanmış olduğu görüldü.

ADNKS sonuçlarına göre genç nüfusun resmi evliliklerinde eşleri arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2018 yılında genç kadınların yüzde 33.6'sının kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, yüzde 18.7'sinin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı yüzde 45.8 oldu.

Türkiye'de 2017/'18 öğretim yılında yüzde 45.6 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2018/'19 öğretim yılında yüzde 44.1'e düştü. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 44.0'dan yüzde 41.9'a düşerken kadınlarda yüzde 47.4'den yüzde 46.4'e düştü.

nufus-731741-1.nufus-731741-1.

SAĞLIK DURUMUNDAN MEMNUNİYET ORANI DÜŞTÜ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2018 yılında yüzde 70.3 iken 2019 yılında yüzde 68.3'e düştü. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2018 yılında yüzde 85.5 iken 2019 yılında yüzde 88.0'a yükseldi. Bu oran 2019 yılında genç erkeklerde yüzde 89.6. genç kadınlarda ise yüzde 86.4 oldu.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2018 yılında yüzde 93.0 iken 2019 yılında yüzde 92.4 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2018 yılında yüzde 96.9 iken 2019 yılında yüzde 96.1 olurken genç kadınlarda 2018 yılında yüzde 89.0 iken 2019 yılında yüzde 88.6 oldu. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2018 yılında yüzde 55.4 iken 2019 yılında yüzde 56.7 oldu. Mutluluk oranı, 2019 yılında genç erkeklerde yüzde 50.0. genç kadınlarda ise yüzde 63.4 olarak gerçekleşti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 52.3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 24.2 ile başarı, yüzde 15.1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 50.1 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 28.3 ile başarı ve yüzde 11.4 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 54.5 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 19.9 ile başarı ve yüzde 18.8 ile sevgi takip etti.

nufus-731742-1.nufus-731742-1.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin yüzde 73.0'ı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 49.8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 76.2. elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 51.2 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 66.7 ve yüzde 46.8 olarak gerçekleşti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin yüzde 62.0'ı şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 62.2 iken genç kadınlarda yüzde 61.9 oldu.

tuik-acikladi-turkiye-de-genc-nufus-orani-yuzde-15-6-ya-dustu-732001-1.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol