TÜİK'in kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 90,5 iken bu ay 91,6 oldu. Verilere göre inşaat sektörünün 2020 Kasım ayından bu yana 100 değerinin altında seyrediyor.

TÜİK verileri: İnşaat sektöründe güven artışına rağmen veriler kötümser
Fotoğraf: Depophotos

Güven endeksi kasımda geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 90,5 iken bu ay 91,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre güven endeksi hizmet sektöründe düşerken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde aylık bazda yükseldi.

Grafik: TÜİKGrafik: TÜİK

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü hizmet endeksi ekimde 119,3 iken kasımda 118,1 değerini aldı. Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,6, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,6 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,7 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde 119,4 iken bu ay 121,9'a çıktı. Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,2 yükseldi.

Güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.