Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, değeri 30 bin TL'nin altında uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine başvuru zorunlu olacak. Yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak. Tüketiciler başvurularını il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine ya da yerleşim yerlerindeki tüketici mahkemesine yapabilecek.

Tüketici hakem heyeti başvurularında parasal limit artırıldı

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 30 bin liraya yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu miktar üstü uyuşmazlıklar için yine tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yapılacak.

Tüketiciler başvurularını ister il isterse ilçe heyetlerine parasal sınır olmadan yapabilecek. Öte yandan, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilecek.

Ayrıca tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirildi. Heyete üye olabilmenin koşulları yeniden düzenlendi ve raportör kadrolarının artırılmasına ağırlık verildi.

İLAVE SÜRE 3 AY DÜŞÜRÜLDÜ

Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce 7 gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutuldu.

Taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebilecek.

Satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde, tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda ilave süre 6 aydan 3 aya düşürüldü.

Yönetmeliğin bazı maddeleri 1 Ekim'de, diğer hükümleri de 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

AA