birgün

26° AÇIK

GÜNCEL 04.08.2020 13:45

Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başladı

Uşak Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arabulucu Özkan Saruhan, 28  Temmuz tarihinden itibaren tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hale gelen arabuluculuk uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmayaca" dedi

Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başladı

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında 2018 yılı başında, ticari uyuşmazlıklarda 2019 yılı başında zorunlu hale gelen arabuluculuk, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik ve ekleme yapılan 7251 Sayılı Kanun ile 28 Temmuz tarihinden itibaren tüketici uyuşmazlıklarında da zorunlu hale geldi. Tüketiciler bu tarihten itibaren, satıcı ve sağlayıcılarla olan, 10 bin 390 TL nin üzerindeki veya konusu itibarıyla parasal bir değeri bulunmayan, para talebi içermeyen uyuşmazlık ve şikayetlerini, dava açmadan önce arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturacaklar.

TÜKETİCİYE HİÇBİR MASRAF YÜKLENMEYECEK

Uşak Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arabulucu Özkan Saruhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüketici uyuşmazlıklarının arabuluculuk aşamasında tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmayacak. İşçilik alacakları ve ticari uyuşmazlıklarda arabuluculukta ilk oturuma tarafların katılımı zorunlu ve katılmamanın dava aşamasında yaptırımı var iken tüketici yönünden ilk oturuma katılmamanın bir yaptırımı da yok" ifadelerini kullandı.

Saruhan'ın açıklamasının devamı şöyle:

Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlansa da sağlanmasa da tüketiciden bir ücret talep edilmeyecek. Arabuluculuk ücretinin tüketiciye isabet eden kısmı Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek. Bunun aksi yönde yapılmış açıklamalar kesinlikle doğru değildir.

28.07.2020 tarihinden itibaren Tüketici Mahkemelerinde açılması gereken davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline gelmiştir. Arabulucuya başvurmadan dava açılırsa dava Mahkeme tarafından usulden reddedilecektir.

Her yıl için belirlenen, ki 2020 yılı için 10.390,00.-TL ye kadar yani bu tutarın altında olan tüketici uyuşmazlıklarında ise eskiden olduğu gibi Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulmaya devam edilecek.

10.390,00.-TL nin altındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu değil ancak ihtiyari olacak. Tüketici, sağlayıcı, satıcı, üretici isterse bu tutarın altındaki uyuşmazlıklarda da ihtiyari arabuluculuk başvurusunda bulunabilirler.

İcra takibi sonrası itirazın iptali davasının açılmasını gerektiren Banka veya Sigorta uyuşmazlıklarında ise 10.390,00.-TL lik parasal sınıra bakılmaksızın dava öncesi arabuluculuğa başvuru zorunlu olmaya devam edecek.

KISA SÜREDE KESİN ÇÖZÜM

Bilindiği üzere arabuluculukta anlaşma sağlanması üzerine düzenlenen Arabuluculuk Anlaşma Belgesi mahkeme ilamı niteliğindedir ve bir mahkeme ilamının sağladığı bütün yararları ve garantiyi sağlar.

Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz davalarında ise arabuluculuğa başvuru zorunlu değil. Bu tür davalarda karara itiraz edecek olan taraf itiraz süresi içinde arabuluculuğa başvurmaksızın itiraz davasını açabilecek.

Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Bakanlığın, genel olarak tüketiciyi ilgilendiren kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi hallerinde bunun önlenmesi veya durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alması ve hukuka aykırı durumun tespit, önleme veya durdurulması için Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalarda da arabulucuya zorunlu başvuruya gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, Bakanlık, tüketici veya tüketici örgütlerinin, satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin veya satışının durdurulması, ayıbının ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için açılacak davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamı dışında tutulmuştur.

TAŞINMAZ MÜLKİYET TALEPLERİ KAPSAM DIŞI

Taşınmazın aynına yani mülkiyetine ilişkin talep yer alan uyuşmazlıklar da zorunlu arabuluculuk kapsamı dışındadır. Ancak, mülkiyet talebi içermeyen, satıcı, sağlayıcı veya müteahhide karşı açılacak, eksik iş ve ayıba yada fazla ödenen paranın iadesi talebine ilişkin Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu hale gelmiştir.

Arabuluculuğa başvuruyu bir engel yada angarya olarak gören, arabuluculuğu kötüleyen anlayışlara karşı açıkça şunları söyleyebiliriz:

Arabuluculuğa sadece başvuru zorunlu, arabulucuda anlaşmak zorunlu değil. Arabuluculukta kısa sürede, çok az maliyetle (Tüketiciye ise hiç maliyet yok), karşı tarafla sosyal ve ticari ilişkiler bozulmaksızın anlaşma sağlanıyor, kararı taraflar veriyor ve herkes masadan memnun ayrılıyor. Arabuluculuk aynı zamanda toplumsal barışa da katkı sunmuş oluyor. Arabuluculuğun hiçbir aşamasında kötülük, angarya, engel yoktur.

Son günlerde Tüketici Derneği Başkanı sıfatıyla, tüketiciye arabuluculuk darbesi, tüketiciye arabuluculuk engeli gibi yapılan açıklamalar tamamen bilgisizliğin sonucu olup, bilgisizlik sebebiyle değil ise şov amaçlı veya kötü niyetli açıklamalardır.

Tüketiciye hiçbir masraf yüklemeyen, uyuşmazlığın kısa sürede ve kesin olarak çözümlenmesini sağlayan, husumet yaratmayan, tüketiciyi uzun süren davalardan kurtaracak olan arabuluculuk uygulaması, tüketiciler için çok büyük bir avantajdır.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız