Hastanelerde röntgen ve görüntüleme alanlarında çalışan radyoloji teknisyenlerine verilen bir aylık kesintisiz iznin kaldırılmasına TÜMRAD-DER İzmir Temsilciliği tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, pandemi ödülünün şua izinlerinin kaldırılması olduğu vurgulandı.

Tümrad-der'den şua izinlerinin kaldırılmasına tepki

BİRGÜN EGE

Meslek hastalığı riski yüksek olan radyoloji teknisyenlerinin çalışma süreleri Cumhurbaşkanlığı tarafından 26 Nisan tarihinde yayınlanan yönetmeliğin ardından artırıldı. Radyoloji teknisyenlerine, yoğun radyasyona maruz kaldıkları, arınmaları için verilen "şua" adlı izin günleri kısaltıldı.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) İzmir Temsilciliği’nin çağrısıyla İzmir Tabip Odası ve diğer sendikalar, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi şua izinlerinin değiştirilmesine karşı açıklama yaptı.

TÜMRAD-DER İzmir Temsilcisi Ertuğrul Özarslan, “Sağlık Hizmetlerinin özelleştirilmesi en çok kârlı alanı olan Radyoloji Ünitelerinin hizmet alım yoluyla taşeronlaştırılarak başladı. Amaç Sağlığın her alanında olduğu gibi halkın ve Radyasyon Çalışanlarının sağlığını hiçe sayarak ucuz emek yaratmak, sağlığı özel sektörün insafına bırakmaktı. Bunu hücrelerimizdeki protein yıkımını önlemek - sağlıklı hücrelerimizi yenilemesine destek olmak için, her gün düzenli olarak verilen süt ve yoğurt hakkımızın elimizden alınması izledi” dedi.

Günlük 5 saat çalışırken bu sürenin 7 saate çıkarıldığına ve yüzde 40 daha fazla iyonize radyasyona maruz kalmaya mahkûm edildiklerine dikkat çeken Özarslan, “Son 20 yılda sağlıkta dönüşüm adı altında reform diye ballandıra ballandıra anlattığınız sistem sağlıkta kötürüm sistemi olmuştur. Bu kötürüm sistemden en çok etkilenen, hak kaybına uğrayan biz radyasyon çalışanları olduk. Sağlıkta intihar eğilimi en yüksek 3 meslek gurubundan birinin de biz radyasyon çalışanları olduğu gerçeği ortadayken haklarımız hâlâ gasp edilmeye devam ediliyor. Pandemi şartlarında fedakarca çalışan, çalışırken hastalanan, ölen radyasyon çalışanlarına pandemi sonrası ödülünüz şua izinlerimizi kısıtlayıp, kaldırmak oldu. Sağlığımızdan, haklarımızdan 30 gün şuadan, arınma iznimizden vazgeçmiyoruz” diye konuştu.