birgün

11° PARÇALI BULUTLU

ÇEVRE 04.02.2016 09:07

Türkiye’de enerji yatırımları böyle yapılıyor: Raporları ‘kopyala-yapıştır’ termik santralı dik

Çanakkale’de 4 farklı termik santralın davalarında görevli bilirkişi heyeti, tek rapordan kopyala-yapıştır yaptı. Raporlarda yanlış santral isimleri ve krokiler kullanılınca gariplik anlaşıldı

Türkiye’de enerji yatırımları böyle yapılıyor: Raporları ‘kopyala-yapıştır’ termik santralı dik

DOĞU EROĞLU- @dogueroglu

Çanakkale Karabiga’da bu kez 4 farklı termik santral projesi için hazırlanan kopyala-yapıştır bilirkişi raporları skandalı yaşanıyor. İnşa edilmesi planlanan Cenal, Kirazlıdere-1, Kirazlıdere-2 ve Karaburun termik santralları hakkında açılan farklı davalarda görevlendirilen bilirkişi heyetinin, 4 santral için de aynı raporu hazırladığı ortaya çıktı. Bilirkişi heyeti bir örnek hazırladığı raporları, bazı verileri değiştirip diğerlerine uyarlamaya kalkınca durum anlaşıldı; termik santralların isimleri birbirine karıştı, krokiler yanlış raporlara girdi. Heyet kopyala-yapıştır raporlarda sonuç kısmını değiştirmeyi de unuttu, Cenal Termik Santralı hakkındaki bilirkişi raporu sonucu diğer raporlarda olduğu gibi kullanıldı. Termik santral projelerini yargıya taşıyan kurum ve yurttaşların, aynı metinlerle 4 farklı termik santral projesinin de uygun olduğunu ifade eden bilirkişiler hakkında, görevi kötüye kullanma ve gerçeğe aykırı bilirkişilik iddialarıyla suç duyurusunda bulunması bekleniyor. Kamuoyu Cenal Termik Santralı projesini, 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen yatırımcısı Mehmet Cengiz’den ötürü tanıyor.

Kopyala-yapıştır raporlar
4 santral projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararlarının iptali için açılmış farklı davalara bakan Çanakkale İdare Mahkemesi, 7 uzmandan oluşan bilirkişi heyetinden ayrı ayrı görüş istedi. Heyet, hazırladığı bilirkişi raporlarında 4 termik santral projesinin de mevzuata, doğa ve toplum sağlığına uygun buldu. Fakat raporların detayları kafa karıştırdı. Söz konusu raporla Karaburun Termik Santralı projesi için hazırlanan bilirkişi raporundaki kısımların çok büyük bir kısmı aynı. Yine bu projelere ait raporların, ÇED süreçlerinin uygun işleyip işletilmediğinin değerlendirildiği 5 sayfalık bölümü, bir paragraf dışında birebir aynı.

Değiştirmeyi unuttular
Cenal Enerji Santralı projesi hakkında hazırlanan bilirkişi raporunun bir bölümünün sonuç bölümünde, “Sonuç olarak Karaburun Termik Santrallarından kaynaklı oluşması muhtemel emisyonların hava kalitesinin sınır değerlerini sağlayacağı belirlenmiştir” ifadesi yer aldı. Yani Karaburun Termik Santralı için hazırlanan rapordan kopyalanan kısımda termik santralın ismini değiştirmeyi unuttular.
Sonuç kısmını aynen kopyaladılar: Tüm bilirkişi raporlarının birbirinin eşi olan sonuç kısımlarında, Cenal Enerji Santralı projesi hakkında yapılan bir değerlendirme yer aldı. 4 bilirkişi raporunun sonuç bölümünde de, “ÇED Raporu uygulanabilir olmakla birlikte mahkemenin E:2012/594 K:973 sayılı kararında belirtilen eksiklerin dava konusu ÇED raporunda açıklandığı ve eksiklerin giderildiği” ifadesi yer aldı. Bilirkişi raporlarında anılan karar, Cenal Enerji Santralının ilk ÇED Olumlu kararı hakkında 9 Mayıs 2012’de verilen iptal kararıydı. Fakat belli ki, Cenal Enerji Santralı hakkında yazılan bilirkişi raporunda geçen bu cümle de kopyala-yapıştır sırasında olduğu gibi diğer raporlara girdi.