Saygın tıp dergilerinden Lancet, son sayısında Türkiye'de TTB ve hekimlere yönelik artan baskıya yer verdi. TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Davutoğlu Şenol ile gerçekleştirilen röportajlarda iktidar baskısı ve sağlıkta artan şiddet vakalarına dikkat çekildi.

Türkiye'de hekimlere baskı Lancet'te yayımlandı

HABER MERKEZİ

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden olan Lancet dergisinin Şubat 2023 sayısında, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve hekimlere yönelik iktidar baskısını konu edinen bir yazı yayımlandı.

"Türkiyeli hekimler iktidarın baskısına dikkat çekiyor" başlığı ile yayımlanan yazıda, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve hem yandaş medyanın hem de aşı karşıtlarının hedefi haline gelen TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Davutoğlu Şenol ile gerçekleştirilen röportaja yer verildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Ekim 2022’de haksız, hukuksuz bir şekilde 2,5 ay tutuklu kalmasına değinerek başlayan ve Kaya Genç tarafından kaleme alınan röportajda, Fincancı ve TTB’ye verilen uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin desteğine de yer verildi.

"KAMU ERKİ SİSTEMATİK BASKI UYGULUYOR"

Röportajda kamu erkinin, hekimlere ve hekimlerin meslek örgütüne sistematik bir baskı uyguladığını belirten Ökten’in, "Gündeme gelen yasa ve baskılarla Türk Tabipleri Birliği’nin mesleki özerkliğini ortadan kaldırmak istiyorlar. Son dönemki saldırılar iktidarın seçimle elde edemediği yerleri kendi yöntemleriyle kontrol etme çabasıdır" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’deki artan sağlıkta şiddet olgusuna da yer veren yazı, bu olgunun artık "şiddet salgını" olarak da tanımlanabileceğini kaydetti.