Google Play Store
App Store

Çağrısını SOL Genç’in yaptığı Türkiye Gençlik Forumu’nda gençler hem okullarındaki hem ülkedeki sorunları tartıştı. Ülkenin dört bir yanından gençlerin katıldığı forumda “Başka bir gelecek mümkün” mesajı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Gençlik Forumu: "Başka bir gelecek mümkün"

HABER MERKEZİ

SOL Genç’in çağrısıyla Ankara’da Türkiye Gençlik Forumu gerçekleşti. Türkiye’nin her yanından liselerden, üniversitelerden öğrencilerin çabasıyla örgütlenen forumda, gençler hem okullarındaki hem ülkedeki sorunları tartıştı.

Ülke çapında gençliğin sorunlarına karşı etkin, mücadeleci bir siyasi hattı yaratabilmek için yapılması gerekenler tartışıldı. Forumun ardından gençler, Kızılay’da Bağımsızlık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi, Boğaziçi, ODTÜ, Zonguldak, Çanakkale başta olmak zorunda onlarca ilden öğrenciler kendi okullarında yaşadıkları sorunları, yürüttükleri mücadeleyi anlattı.

Muhalefete egemen olan, “kurtarıcılara ümit bağlanan seyirlik bir siyasetin reddiyesi” olarak örgütlenen forumda, üniversitelerdeki sorunların yanında, genç kadınların, liselilerin yaşadıkları siyasal sorunlar da konuşuldu.

LİSELERDE SÖZ HAKKI TARİKAT VE PATRONLARDA

2 buçuk yıldır MESEM’de çalıştığını belirten bir liseli genç, MESEM uygulamasının lise öğrencilerinin yaşamına kastettiğini, hiçbir önlemin alınmadığı, ağır şartların ondan fazla öğrencinin yaşamına mal olduğunu söyledi. Öğrencilerin patronların merhametine kaldığını, eğitime devam edebilmelerinin ustabaşlarının iki dudağı arasında olduğunu, yaşlarına bakılmadan çok ağır şartlarda, denetimsiz çalıştırıldıklarını anlattı, MESEM ücretlendirmelerinin adaletsizliğinden bahsetti.

Bir başka liseli öğrenci, yaşadıkları ders baskılarının yanında, okullarında sendikalı öğretmenlerin atılmasından, ÇEDES sebebiyle zorla camiye götürüldüklerinden bahsetti.

Bir başka lise öğrencisi, okullara tarikat bağlantılı öğretmenlerin yerleştirilerek öğrencileri tarikat-cemaatlere örgütlemeye çalıştıklarından bahsetti. Devlet yurtlarında namaz baskısı olduğunu anlattı.

Genç kadınlar, imam hatipleşmenin karma eğitimin önünü keserek, kadınların bilimsel ve laik eğitime katılımlarının engellendiğini anlattı. Kadın sağlığına yönelik olarak; HPV aşısının ücretsiz yapılması gerektiğini, hijyenik pedlerden alınan yüksek vergilerin kaldırılmasını, genç kadınların jinekolojik tedavi ve takiplerinin devlet tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

ODTÜ, Boğaziçi, Ankara, İstanbul üniversitelerinden öğrenciler, yaşadıkları siyasal baskılara karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Yaşadıkları sorunların, ister yemekhane olsun ister şenlikler, özünde siyasal sebepleri olduğunu, tek adam rejiminin dayattığı düzene karşı bir mücadele örgütlediklerini söyledi. Üniversitelerde, liselerde ve mahallelerde gençliğin kendi sözüyle, kendi yaşamı için, hak talebine dayalı bir siyaseti örgütleyebilmek için dayanışma ve mücadele çağrısında bulunuldu.

"KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ"

SOL Gençliler, forumun ardından Selanik Caddesi’nden Sakarya Caddesine Bağımsızlık Yürüyüşü gerçekleştirdi. Eylemin ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkeyi ne ABD’ye ne NATO’ya ne de diğer emperyalist ülke ve oluşumlara teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi emperyalistlerin temsilcisi hükümetlere, yerli işbirlikçilerine, BOP’un Eşbaşkanı olmakla övünenlere bırakmayacağız. SOL Parti olarak eşit, özgür ve tam bağımsız ülke mücadelemizi ülkenin dört bir yanından haykırmaya devam edeceğiz. Kahrolsun ABD emperyalizmi, kahrolsun savaş örgütü NATO, kahrolsun emperyalizmin yeli işbirlikçileri. Yaşasın tam bağımsızlık mücadelemiz."