Türkiye, Lübnan'ın yanında

11.08.2006 02:23 ARŞİV
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de köylülerden meslek örgütlerine, STK'lardan aydınlara kadar her alanda İsrail'in saldırıları protesto ediliyor

İsrail ve ABD'nin Ortadoğu'daki saldırılarını pro-testo etmek için Türkiye çapında eylem ve çağrılar devam ediyor. Türkiyeli aydınların bir hafta önce başlayan "İtham Ediyoruz" başlıklı deklarasyon ve çağrı metni, 16 bin imzaya ulaştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelttiği saldırıların destekleyen ABD'yi itham ettiklerini bildiren aydınlar, saldırılardan sorumlu olan ABD Başkanı Bush, İngiltere Başbakanı Blair ve İsrail Başbakanı Olmert'in yargılanmasını talep ediyor. Ayşe Gül Altınay, Koray Çalışkan, Zeynep Çağlayan Gambetti, Perihan Mağden, Taha Parla, Latife Tekin, Yıldırım Türker tarafından hazırlanan metinle başlayan imza kampanyası şu adreste devam ediyor: www.weaccuse.net

'BM AMACINA UYGUN DAVRANSIN'
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'a bir mektup yazarak sivillere karşı yürütülen saldırıya son verilmesi talep eden Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Önen, başta Birleşmiş Milletler Anlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmaların BM'ye verdiği görevlere dikkat çekti ve örgütün acilen harekete geçmesini istedi.

Mektupta özede şöyle denildi:

"Lübnan'da gerçekleşen hak ihlallerini önleyecek, yaşanan insanlık dramına son verecek hiçbir toplumsal ve uluslararası düzenin bulunmaması, barışı yok edici saldırganlıkları ve tüm eylemleri bastırmak üzere etkin ve toplu önlemlerin alınamaması Birleşmiş Milletler'in varlık nedenine kuşkuyla bakılmasına yol açmaktadır... Sayın Genel Sekreter, açıklamalar ile yetinmeyerek, genel sekreteri olduğunuz Birleşmiş Milletler'in amaçlarına uygun olarak Lübnan'da yaşananlara acil ve etkin biçimde müdahale etmeniz ve her türlü önlemi almanız gerektiği düşüncesindeyiz."

ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ANNAN'A MEKTUP
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyeleri de THİV gibi Kofî Annan'a mektup gönderdi. Aralarında Rektör Ayşe Soysal'ın da bulunduğu yaklaşık 150 öğretim üyesinin yazdığı mektupta, sivil halkın saldırıya uğraması kınandı. "Uluslararası topluluğun olanlar karşısında sessiz kalmasını da hayretle karşılıyoruz. Sessiz kalmanın suça ortaklık etmekle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz," denilen mektupta, bölgedeki her tür şiddetin son bulması için çağrı yapıldı.

EYLEM TAKVİMİ
İsrail'in Lübnan'a saldırısı ve ABD'nin Ortadoğu'daki şiddeti, yurt çapında yapılacak çeşitli eylemlerle de protesto edilecek. » "Bursa Hepimiz Filistinliyiz Platformu", bugünden itibaren her gece yapacağı eylemle ABD ve İsrail'i protesto edecek. "Savaşa Karşı Bir Dakika Karanlık" sloganıyla yapılacak protestoda, her gece saat 21.00'de ışık kapatma eylemi yapılacak. » TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İsrail ve ABD'yi protesto için 20 Ağustos Pazar günü yapılacak mitinge tüm meslek odaları, sivil toplum örgütleri, sendikaları ve yurttaşlara çağrıda bulundu. Bugün İstanbul Valiliği'nin önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasıyla başvurusu yapılacak mitingden önce Taksim'de stand açılacağı belirtildi.

YURTTAŞ BİLDİRİSİ: 'İtham, talep ve beyan ediyoruz'
Türkiye'den yedi aydının başlattığı ve dün itibariyle yaklaşık 16 bin kişinin katıldığı "İtham Ediyoruz" başlıklı bildirinin tam metni:

İTHAM EDİYORUZ
• ABD-İngiltere-İsrail koalisyonunun emperyalist, kolonyalist, saldırgan politikalarının sorumluları G.W. Bush, T. Blair ve E. Olmert'i itham ediyoruz.

• İmha savaşı, işgal, taammüden kitlesel cinayet, çocukları ve sivilleri bilerek öldürme suçlarının hepsini birden işledikleri için,

• Afganistan ve Irak'taki cürümlerinden sonra bu kez de Filistin ve Lübnan halklarına saldırdıkları için ve, muhtemelen, Suriye ve İran'a da saldırmaya hazırlandıkları için,

• Tüm evrensel ahlak normlarını çiğneyerek tam anlamıyla barbarlaştıkları için.

AŞAĞIDAKİLER DE SORUMLUDUR
• En temel insan hakkı olan yaşama hakkını hiçe sayan, uluslararası hukuk normlarını ayaklar altına alan, insanlığa karşı suç işleyen ABD, İngiltere ve İsrail içinde toplu ve bireysel sorumluluğu paylaşan tüm bileşenler, danışmanlar, devlet personeli, sivil ve asker görevliler;

• Bu saldırganlığı önlemeyen yasama ve yargı organları;

• Demokratik denetim yollarıyla onları dizginleyip cezalandırmayan kamuoyları (üniversiteler, medya, aydınlar, işçiler, yurttaşlar);

• Bu hukuksuzluğa, kaba güç ve saldırganlığa aktif veya pasif onay veren, yardakçılık ve işbirliği yapan BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ve diğer dünya ülkeleri yaşananların ağır sorumluluğunu paylaşmaktadırlar.

TALEP EDİYORUZ
• Bu vahşetin hemen durmasını,

• insanlık suçu işlemekte olan Bush, Blair ve Olmert'in,

• Bu suça iştirak eden tüm ülkelerin yürütme güçlerinin ve devlet görevlilerinin,

• Uluslararası insan haklan mahkemelerinde, vicdan ve tarih önünde yargılanmalarını ve kendi halklarının hukuki ve demokratik girişim ve yaptırımlarıyla görevden alınmalarını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz.

VE BEYAN EDİYORUZ Kİ.
• Çok kritik bir eşikteyiz.

• İnsanlığın yüzlerce yıllık birikimini hiçe sayan bu saldırgan, sömürgen, militarist uygulamalar

• Bu gezegenin bugününü ve geleceğini tehdit ediyor.

• Bu kaba güç karşısında boyun eğmeyi ve katliamlara suç ortağı olmayı reddediyoruz.

• Kanla beslenen ekonomilere ve ölümcül savaş makinelerine teslim olmak istemiyoruz.

• Başka bir dünyaya inanıyoruz ve onun için mücadele etmeye devam edeceğiz.