Muğla Akbelen'de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından gerçekleştirilen ağaç katliamı hakkında açıklama yapan Türkiye Ormancılar Derneği, fosil yakıt için ormanların katledilmesinin vandalizm örneği olarak yorumladı. Açıklamada "Ağaca sarılmak yaşama tutunmaktır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Ormancılar Derneği’nden Akbelen mesajı: Ağaca sarılmak yaşama tutunmaktır

Türkiye Ormancılar Derneği, Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nin kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç katliamı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Güç zehirlenmesi yaşayan şımarık iki holdingin yarattığı ağaç katliamına ve hukuksuzluğa, yüreğimiz yanarak ve acıyarak tanıklık ediyoruz” denildi.

Anayasa’nın 169’uncu maddesinde yer alan “Devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni ormanlar yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz” ifadelerini hatırlatıldığı açıklamada doğaseverlere yönelik saldırılardan vazgeçilmesi için çağrı yapılırken “Kısa vadede paraya dönüşmekle birlikte, hızla tükenecek fosil yakıt kömürü tercih ederek ormanı yok etmek, tam bir cehalet ve vandalizm örneğidir” ifadelerine yer verildi.

“Anayasal bir suç, ülkeyi ve ormanları korumakla görevli polis ve askerlerin korumasında işleniyor” denilen açıklamada  şu ifadelere yer verildi:

"1997'DE SANTRALLERİN KAPATILMASINA HÜKMEDİLDİ"

“Yöre halkı ve doğaseverler, kesilmekten kurtarmaya çalıştıkları ağaçlara sarılırken, devletin güvenlik güçleri ormanları korumak isteyen bu insanlara ‘terörist’ muamelesi yapıyor. Muğla’da faaliyet gösteren üç termik santral hakkında 26 yıl önce bölge halkı tarafından, tarımsal üretimi olumsuz etkilemeleri sebebiyle termik santrallere karşı tazminat davaları açılıyor. Yargısal süreçler yurttaşların haklılığını ispatlıyor ve 1997’de termik santrallerin kapatılmasına hükmediliyor. Ancak dönemin bakanlar kurulu ve sonrasında gelen iktidarlar, yargı kararını uygulamıyorlar. Üç termik santral ve onlara yakıt sağlamak için açılan kömür ocakları; bölgenin tarım alanlarını, ormanlarını yok ediyor, havasını, suyunu kirletiyor, hastalıklara ve erken ölümlere yol açıyor. “

“Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji, bilimsel gerçeklere rağmen planlı olarak kamuoyunu yanıltıyor ve medyaya geçtiği basın bültenlerinde kendini aklamak için; toplam ruhsat sahasının 23 bin 307 hektar olduğunu, bunun sadece 78 hektarının orman olduğunu, bu miktarın da orantısal açıdan “oldukça küçük" olduğunu iddia ediyor.”

“Bu durumda sormak gerekmez mi? Yöre halkının ve tüm doğaseverlerin karşı çıkmasına karşın; insanlar ve tüm canlılar için yaşam kaynağı olan bu “oldukça küçük” orman parçasını, bilimsel gerçeklere ve karşı çıkan insanlara rağmen; devletin kolluk güçleri aracılığıyla insanlara ve doğaya eziyet edilerek kesmekteki muradınız nedir?”

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE İSİM DEĞİŞTİREREK OLMAZ”

“Tüm Akdeniz havzası kontrol edilemeyen orman yangınlarıyla mücadele ederken, sıcak hava dalgaları gün geçtikçe daha dayanılmaz hale gelirken, Türkiye’nin birçok bölgesi aşırı hava olaylarının yarattığı kuraklık, sel gibi afetlerle boğuşurken, doğal bir yutak alanını, fosil yakıtlar için gözden çıkarmak; tarihi ve trajik bir hatadır! İklim kriziyle gerçek anlamda mücadele bakanlık ismine ‘iklim değişikliği’ ekleyerek olmaz, ormanların korunmasıyla, kömüre veda edilmesiyle olur.”

“YAŞAM ALANLARINA KORUMAYA ÇALIŞANLARA YÖNELİK ŞİDDET SON BULMALIDIR”

“Yerel halkın yaşadıkları doğal çevre ile yüzyıllar içinde oluşan manevi bağ çok değerli ve eşsizdir. Akbelen’de yaşananlar sadece ormanların yok edilmesi değil, geleneksel yaşam biçimlerinin ve sosyal bağın da yok edilmesi anlamına gelir ki bunun telafisi mümkün değildir. Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve gözaltı kararlarına bir an önce son verilmelidir.”

“İkizköylüler kömür madenciliğine karşı Akbelen Ormanı’nı ve yaşam alanlarını korumak için yıllardır mücadele ediyor. Türkiye Ormancılar Derneği de yöre köylüsünün açtığı davalara en başından beri müdahil olarak, yargı nezdinde mücadelesini vermeye devam etmektedir.  Tüm canlılara sonsuz yaşam kaynağı olan ormanları korumak ve geliştirmek, Anayasal bir zorunluluk iken; kısa vadede paraya dönüşmekle birlikte, hızla tükenecek fosil yakıt kömürü tercih ederek ormanı yok etmek, tam bir cehalet ve vandalizm örneğidir. Akbelen Ormanı’ndan vazgeçmiyoruz, yaşamı ve doğayı savunuyoruz! Ağaca sarılmak yaşama tutunmaktır.”