Google Play Store
App Store

Anadolu Eğitim Sen öğretmenlerin ekonomik durumunu tespit etmek amacıyla anket yaptı. Buna göre öğretmenlerin yüzde 82,2’si maaşını yetersiz bulurken sadece yüzde 6,8'inin tatil yapabildiği açıklandı.

‘Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenler: Borçlu ve yoksul
Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası (Anadolu Eğitim-Sen), öğretmenlerin içinde bulunduğu ekonomik durumu tespit etmek amacıyla 5 bin 301 öğretmenin katılımıyla ‘ekonomik durum anketi’ yaptı. Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde çalışan öğretmenlerin katılımıyla yapılan ekonomik durum tespiti cevaplarına göre öğretmenler, maaşını yeterli bulmuyor, ailesinin ihtiyacını karşılayamıyor, ek iş yapmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda yaşanan maddi sıkıntılar, mesleki motivasyonu düşürüyor.

Anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 82,2’si maaşını yeterli bulmazken, maddi sıkıntıların mesleki motivasyonu düşürdüğünü belirten öğretmenlerin oranı yüzde 83,8. Temel ihtiyaçları dışında seyahat, eğlence tatil gibi ihtiyaçlara harcama yapabilen öğretmenlerin oranı yüzde 6,8 olurken, yüzde 69’unun kredi borcu bulunuyor.

Ankette, uzman ve başöğretmen ücretlerinin maaşlara yansımasının öğretmenler odasında ayrışmaya yol açtığı da gözler önüne seriliyor. Buna göre öğretmenlerin yüzde 62,5’i maaş farkından rahatsızlık duyuyor.

DAHA İYİ ŞARTLAR MESLEĞİ BIRAKTIRIYOR

Öğretmenlerin yüzde 21.6’sı geçim zorluğundan dolayı ek iş yaptığını ifade ederken yüzde 15.7’si zaman zaman yaptığını, yüzde 62.7’i ise ek iş yapmadığını ifade ediyor. Öğretmenlerin yüzde 43.2’si ekonomik koşulları daha iyi bir iş teklifi aldıklarında öğretmenlik mesleğini bırakacağını, yüzde 34.4’ü bırakmayı düşüneceğini söylüyor.