Tutuklu işçiler üçlü kurul gündeminde

17.10.2018 09:10 ÇALIŞMA YAŞAMI
Üçlü Danışma Kurulu, yeni Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında ilk kez toplandı. DİSK, 3’üncü Havalimanı inşaatında yaşananları gündeme getirdi

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinin katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısı, önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Türk-İş Hukuk Müşaviri Ferhan Tuncel, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, Hak-İş Hukuk Müşaviri Hüseyin Öz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ve çeşitli sendikaların temsilcileri katıldı.

‘Çalışma Hayatı’ başlığıyla toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Üçlü Danışma Kurulu, bilhassa çalışma hayatımız açısından çok kıymetli bir sosyal diyalog mekanizması. İstişare kültürüne inanan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu dayanışmayı sağladığımız ve yaşattığımız sürece her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz” dedi.

35 işçi ve sendikacı tutuklu
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise ilk olarak İstanbul’daki yeni havalimanında yaşanan sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Çerkezoğlu, “İşçilerin haklı talepleri dinlemek ve gereğini yapmak yerine, yüzlerce işçi gözaltına alındı, aralarında DİSK Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da olduğu 35 işçi ve sendika yöneticisi tutuklandı” diye konuştu.

Özgür Karabulut’un ertesi gün ifade vermeye gideceğinin bilinmesine rağmen DİSK Genel Merkezi önünden gözaltına alınarak hızla tutuklandığını hatırlatan Çerkezoğlu, tüm tutukluların serbest bırakılmasını, yeni havalimanındaki çalışma koşullarının değerlendirilmesi için bir heyet kurularak işçilerin insanca çalışma taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

DDK’ye verilen yetki yasaya aykırı
Çerkezoğlu’nun gündeme getirdiği bir diğer konu da 15 Temmuz’da yayımlanan 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle (CBK) doğrudan cumhurbaşkanına bağlı ve onun talimatıyla çalışacak olan Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) ‘sendikalar ile meslek örgütlerini denetleme ve seçilmiş yöneticilerini görevden alma yetkisinin verilmesi’ oldu. Sendikaların denetlenmesinin doğal olduğunu, ancak bu denetlemenin nasıl yapılacağının yasayla belirlenmiş olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, seçilmiş yöneticilerinin idare tarafından görevden alınabilecek olmasının açıkça yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de etkisini giderek hissettiren ekonomik krize dair de konuşan Çerkezoğlu, yaşanan krizin yıllardır sürdürülen borçlanmaya, betona ve ithalata dayalı ekonomi politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

***

DİSK’in talepleri

DİSK Genel Başkanı, emekçileri krizden koruyacak sosyal politika önerilerini şöyle sıraladı:

♦ Ücretler enflasyon karşısında ciddi biçimde erimiştir. Bu nedenle yıl sonu beklenmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı, bu erime son üç ay için telafi edilmelidir. 2019 asgari ücret bu düzeltilmiş ücret üzerinden belirlenmelidir.

♦ Taşerona kadro denilen süreçteki haksızlıklar ve mağduriyetler giderilmelidir.

♦ Haksız hukuksuz biçimde KHK ile işsiz kalanların mağduriyetleri giderilmelidir.

♦ Toplu işten çıkarmaları önleyen bir yasal düzenleme Meclis’ten çıkarılmalıdır.

♦ İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir.

♦ Orta Vadeli Program’da kıdem tazminatı düzenlemesi gündeme getirilmiştir; ancak bu sosyal taraflarca kabul görmemiş, uzlaşma sağlanmamış, bitmiş bir tartışmadır. Bu konu bir daha gündeme getirilmemelidir.

♦ Adaletli bir vergi sistemi getirilmeli; elektrik, su, doğalgaz, ulaşım gibi hizmetlere zam yapılmamalı, yapılan zamlar geri alınmalıdır.