Ücretsiz, nitelikli, bir öğün yemek talebi
Fotoğraf: Evrensel

Haber Merkezi  

Öğrencilerin bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkına kavuşması için çalışmalar yürütmek üzere Adana’da Okul Yemeği Koalisyonu kuruldu. Koalisyonu oluşturan kurumlar arasında Adana Tabip Odası, Adana Barosu, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çukurova Şubesi, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Adana Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Adana Şubesi, Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği bulunuyor.

ÇYDD Dernek binasında yapılan basın açıklamasında basın metnini Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan okudu. Her geçen gün artan yoksulluk nedeniyle ücretsiz okul yemeğinin ülkenin en temel sorunlarından biri haline geldiğini ifade eden Alparslan, eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere ayrım yapılmaksızın ücretsiz, nitelikli, bir öğün yemek ve okulda geçirdikleri süre boyunca temiz içme suyu temini talep etti. Şubat 2023’te anaokullarında başlayan besin desteği hizmetinin ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek deprem bölgesi haricinde geri çekildiğini ifade eden Alparslan, PİSA kapsamında uygulanan anketlerden ortaya çıkan sonuca göre Türkiye’de en az 5 öğrenciden birinin parası olmadığı için haftada en az bir kere yemek yiyemediği sonucunun ortaya çıktığını ifade etti.

Alparslan, “Tüm kademelerdeki okullarda eğitim gören tüm çocuklarımıza ayrım yapılmaksızın ücretsiz nitelikli bir öğün yemek ve okulda geçirdikleri süre boyunca temiz içme suyu temininin sosyal devletin görevi olduğunu hatırlatıyor ve çocuklarımız başta olmak üzere yoksullukla ilişkili olarak yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşayan kesimlere yönelik bir ‘kamusal destek-dayanışma programı’ acilen uygulamaya konulmalıdır diyoruz” şeklinde konuştu.