Uluslararası Af Örgütü, Osman Kavala'nın hapis cezasını uzatılması yönündeki mahkeme kararı üzerine Avrupa Konseyi ülkelerinin devlet başkanlarını, Türkiye aleyhine ihlal davası açmaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü: Kavala'nın bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine ihlal davası açılmalı

Uluslararası Af Örgütü, Gezi davasında, iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakmama kararının ardından, Avrupa Konseyi ülkelerinin devlet başkanlarını Salı günü Strazburg'da bir araya geldiklerinde Türkiye aleyhine ihlal davası açmaya çağırdı.

Örgütün Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, yayınlanan açık mektupta, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019'daki bağlayıcı kilit kararına uymayı reddetmesinin ardından devlet başkanlarına nadiren kullanılan bu prosedürü kullanma çağrısında bulundu.

Nils Muiznieks, mektupta, ''Türkiye'nin Avrupa Mahkemesi'nin bağlayıcı kararını uygulamayı reddetmesi, Osman Kavala'nın özgürlük hakkının vicdansız bir ihlalidir ve Avrupa insan hakları sisteminin bütünlüğü için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Osman Kavala, zar zor gizlenen siyasi zulümlerin bir sonucu olarak 4 yılı aşkın bir süredir İstanbul'un yüksek güvenlikli Silivri Cezaevi'nde keyfi olarak tutuklu bulunuyor'' dedi.

Bu davanın, ''Avrupa Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum ettiği amansız siyasi zulmün bir başka yüzsüz bölümü'' olduğunu ifade eden Muiznieks, ''Bir devlet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini bu şekilde göz ardı ettiğinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi harekete geçmeli ve ihlal davalarını başlatmalıdır. Avrupa Konseyi ve üye devletleri, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ellerinden geleni yapmalıdır'' dedi.

47 üyeli bir blok olan Avrupa Konseyi, Eylül ayında Türkiye'yi, önümüzdeki hafta yapılacak bir bakanlar toplantısından önce Kavala'yı serbest bırakmadığı takdirde işlemlere başlayacağı konusunda uyarmıştı.