İlk ek tercihlerde de üniversiteler dolmadı. Tıp ve diş hekimliği fakülteleri bile boş kaldı. Ayrıca mühendislik bölümleri de yine tercih edilmedi. Eski TTB Başkanı İlhan, plansız açılan fakültelere dikkat çekerken Eğitim Uzmanı Ünsal ise “Sınav öncesi öngörüsüzlüğün sonuçları” diye konuştu.

Üniversiteler yine boş kaldı

Mustafa KÖMÜŞ

AKP’nin her ile üniversite politikasının akademiye verdiği zararlar her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ilk ek tercih sonuçlarını önceki gün açıkladı. Lisans bölümlerinde ek yerleştirmede toplam kontenjanın sadece yüzde 6,2’si önlisans bölümlerinde ise yüzde 25’i doldu. Öyle ki tıp, diş hekimliği ve hukuk gibi bölümlerin kontenjanı bile yeteri kadar dolmadı. YKS’nin ardından ilk tercihlerde 280 bölümü tercih eden öğrenci sayısı 280’in altında kalmıştı. 169 bölüm ise hiç kimse tarafından tercih edilmemişti. İlk ek tercihlerin ardından da benzer sonuçlar ortaya çıktı. Lisansta 134 bin 728 olan ek tercih kontenjanının yalnızca 8 bin 374’ü doldu. Bunun 941’i ise açıköğretim programlarına yerleşti. Önlisansta ise 129 bin 889 olan kontenjana 32 bin 222 aday yerleşti. Toplamda ise 264 bin 627 kontenjanın 40 bin 596’sı dolu.

TIP BİLE TERCİH EDİLMEDİ

Birinci ek tercihlerde 338 kontenjanı olan tıp fakültelerini yalnızca 7 kişi tercih etti. Toplam kontenjanın sadece yüzde 2’si tıp fakültelerine girdi. Çoğunluğu vakıf üniversitelerinde olan bu tıp fakültelerinin seçilmemesinde ekonomik krizin de rolü oldu. 10’dan fazla kontenjanı olmasına rağmen tıp fakülteleri boş kaldı. O üniversitelerden bazıları ve kontenjanlarıyla tercih edilme sayıları şöyle:

• Altınbaş Üniversitesi: Kontenjan 40, tercih 0
• Beykent Üniversitesi: Kontenjan 20, tercih 0
• Haliç Üniversitesi: Kontenjan 29, tercih 0
• İstanbul Arel Üniversitesi: Kontenjan 12, tercih 0
• İstanbul Aydın Üniversitesi: Kontenjan 54, tercih 0
• İstanbul Okan Üniversitesi: Kontenjan 40, tercih 0
• İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Kontenjan 23, tercih 2
• Nişantaşı Üniversitesi: Kontenjan 26, tercih 0

Diş hekimliği fakülteleri de tıp fakülteleriyle benzer durumda. Toplam kontenjanı ek tercihlerde 268 olan diş hekimliği fakültelerini yalnızca 28 kişi tercih etti. Diş hekimliği fakültelerinde de kontenjanı 10’dan fazla olup tercih edilmeyen üniversiteler şöyle:

• İstanbul Aydın Üniversitesi: Kontenjan 26, tercih 0
• İstanbul Galata Üniversitesi: Kontenjan 27, tercih 0
• İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: Kontenjan 23, tercih 4
• Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: Kontenjan 16, tercih 0
• Nişantaşı Üniversitesi: Kontenjan 29, tercih 7

HUKUK DA NASİPLENDİ

Hukuk da ise ilk ek tercihlerdeki toplam kontenjan 712’ydi. Bu kontenjanın ise yalnızca 129’u doldu. Diğer bir deyişle boş hukuk kontenjanının sadece yüzde 18,1’i dolabildi. Tıptan ve hukuktan farklı olarak kamu üniversitelerinde de hukuk tercih edilmeyen üniversite sayısı çok oldu. Kontenjanı 10’dan fazla üniversiteler ve tercih edilme sayıları ise şöyle gerçekleşti:

• Atılım Üniversitesi: Kontenjan 13, tercih 2
• Çankaya Üniversitesi: Kontenjan 19, tercih 2
• İbn Haldun Üniversitesi: Kontenjan 28, tercih 0
• İstanbul Okan Üniversitesi: Kontenjan 32, tercih 4
• KTO Karatay Üniversitesi: Kontenjan 58, tercih 5
• Özyeğin Üniversitesi: Kontenjan 10, tercih 0
• Türk-Alman Üniversitesi: Kontenjan 12, tercih 1

AKP’NiN TEŞVİKİ TUTMADI

AKP’nin bütün özendirmelerine rağmen ilahiyat fakülteleri de çok az tercih edilen bölümler arasında yer aldı. Bin 686 kontenjanı olan ilahiyat fakültelerini tercih eden sayısı sadece 310 oldu. Kontenjanın sadece yüzde 1,8’i doldu. Kontenjanı 10’dan fazla olan ve boş kalan ilahiyat fakültelerinin bazıları şöyle:

• Amasya Üniversitesi: Kontenjan 75, tercih 8
• Bayburt Üniversitesi: Kontenjan 109, tercih 8
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Kontenjan 53, tercih 7
• Iğdır Üniversitesi: Kontenjan 121, tercih 8
• Kafkas Üniversitesi: Kontenjan 61, tercih 8
• Kastamonu Üniversitesi: Kontenjan 90, tercih 4
• Kırklareli Üniversitesi: Kontenjan 82, tercih 13
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Kontenjan 57, tercih 9
• Siirt Üniversitesi: Kontenjan 57, tercih 5
• Süleyman Demirel Üniversitesi: Kontenjan 72, tercih 4
• Yozgat Bozok Üniversitesi: Kontenjan 83, tercih 6

Bunun dışında birçok bölüm felsefe, mühendislik gibi birçok bölümün kontenjanı boş kaldı. Bazı üniversiteler, bölümler ve boş kalan kontenjanlar şöyle:

• Afyon Kocatepe Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği: Kontenjan 50, tercih 0
• Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği: Kontenjan 23, tercih 0
• Aksaray Üniversitesi, Sağlık Yönetimi: Kontenjan 59, tercih 0
• Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim): Kontenjan 361, tercih 2
• Atatürk Üniversitesi Felsefe: Kontenjan 47, tercih 0
• Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe: Kontenjan 45, tercih 0
• Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği: Kontenjan 59, tercih 2
• Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği: Kontenjan 66, tercih 0
• Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Yönetimi: Kontenjan 46, tercih 0

PLANSIZ AÇILAN FAKÜLTELER

Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı ve BirGün Yazarı Bayazıt İlhan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin kontenjanının boş kalmasını şöyle değerlendirdi: “Daha önce böyle bir durum hiç yaşanmamıştı. Gereksiz ve plansız yere açılan fakülteler ve buna bağlı olarak açılan kontenjanlar bunun en büyük sebebi. ‘İş bulma garantisi’ olan tıp ve diş hekimliği fakültelerinin dahi bu duruma gelmesinde mesleklerin itibarsızlaştırılması da büyük rol oynuyor. Mesleklerin değersizleştirilmesi tabii ki her alan için geçerli bir durum ama tıp ve diş hekimliği gibi bölümlerin de seçilmemesi üniversitenin gençler tarafından tartışıldığını ve sorgulandığını gösteriyor. Öte yandan vakıf üniversitelerinde bir yığılma olduğu dikkate alınırsa ülkedeki ekonomik durumun da bunda etkisi olduğu görmezden gelinemez.

ARADA CİDDİ UÇURUM VAR

CHP Eğitim Danışmanı Ali Taştan ise bu tabloyu şöyle yorumladı:

“Tıp, diş hekimliği gibi bölümlerin yanı sıra geçmişte çok yüksek puanla girilen ama şu an tercih edilmeyen bölümler var. Demek ki üniversitelerin niteliği yerlerde, düşük durumda demektir. Bakıyorsunuz iyi üniversitenin ilk bininde girilen bazı bölümlerine 300 bininci sıradaki öğrenciler başka üniversitede girebiliyor. Arada çok büyük bir uçurum var nitelik açısından. AKP’nin amacı üniversiteleri nitelikli hale getirmekten ziyade kendi siyasi düşüncesine uyun bireyler yetiştirmek. Okulöncesinden üniversite son sınıfa kadar böyle.”

universiteler-yine-bos-kaldi-927977-1.

***

Sınav öncesi öngörüsüzlüğün sonuçları

“Sınav öncesi öngörüsüzlüğün, kuralları mevcut duruma göre ortaya koymamanın yaşanan sürece uygun bir sınav yapmamanın sonuçlarını görüyoruz diyen Eğitim ve Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal şu yorumlarda bulundu: “Bunlar bizim için sürpriz olmadı. Kontenjanlarda büyük boşluklar kalacağını önceden ifade etmiştik. Tıbbı tercih edecek öğrenci kalmadı. Yalnızca 390 bin öğrenci, barajı geçebildi ve elli binlik profilde yer alan öğrencilerin çoğu başka bölüm tercih ediyor. Dolayısıyla orada birtakım boşluklar oluştu. Temel gerekçe 50 binlik baraj olması ve sadece 390 bin kişi bu barajı zar zor geçti. İkinci olarak da vakıf üniversitelerinin tıp programlarının fiyatlarının yüksek olması.

Türkiye genelinde 68 tane tıp programında boşluk kalmış durumda. Ancak çocuk kazandığı halde kayıt yaptırmadığı için boşluk olmuş. Örneğin Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 2 öğrencilik boşluk oluşmuş. Ek yerleştirmede buraya bir öğrenci dahi yerleşememiş. O puanının üzerine çıkabilecek aday sayısı zaten yok. Olan yerleşti. Hacettepe’de Selçuk’ta Çapa’da Çukurova’da vs. bir sürü üniversitede birer ikişer tıp kontenjanı boş. Şimdi ikinci yerleştirmede de yerleşecek öğrenci bulunmayacak. Bu boşluk devam edecek.”

***

İkinci ek tercih zamanı belirsiz

İlk ek tercihlerinin sonuçlarının da açıklanmasının ardından gözler ikinci tercihe çevrildi. YKS’de baraj altında kalan birçok aday bu tercih döneminde başvurusunu yapabilecek. Ancak henüz ikinci ek tercihlerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili daha önce şu açıklamayı yapmıştı: “"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.