birgün

11° PARÇALI BULUTLU

Usulsüzlükler raporlara yansıdı

AKP’li belediyelerin birçok usulsüzlüğü Sayıştay’ın denetim raporlarında yer aldı. Belediyelerde kiralanan işletmelerin devredilmesi, kiralanan işyerlerinin ruhsatsız çalışması gibi pek çok usulsüzlük yaşandı.

BİRGÜN EGE 18.11.2022 06:30
Usulsüzlükler raporlara yansıdı Fotoğraf: AA
Abone Ol google-news

BirGün EGE

Sayıştay’ın 2021 yılı için belediye raporları yayımlandı. Taşınmaz devirlerinden, özel kalem müdürlüğünden memurluğa geçişlere ve ilçe sınırlarında işletilen madenlerden pay alınmadığına dair birçok usulsüzlük tespit edildi.

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan incelemede, kullanım ömrü tamamlanmış ve ortadan kalkan maddi olmayan duran varlıkların (bilgisayar programları, yazılımlar ve lisans hakları) 260 Haklar Hesabında takip edildiği, ilgili muhasebe hesaplarından çıkışının yapılmadığı görüldü. Belediyenin mülkiyetinde bulunan maddi olmayan varlıkların değerinin 5 milyon 968 bin lira olmasına rağmen, mali tablolarda 260 Haklar Hesabında 19 milyon 876 bin lira tutarında varlık kayıtlı olduğu ve mevcut sahip olunan maddi olmayan varlıklar arasında 13 milyon 908 bin liralık farkın bulunduğu tespit edildi.

AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ve kuruluşundan beri zarar eden Ulaşım A.Ş'nin asli hizmetiyle ilgili olmayan birtakım harcamaların bulunduğu, şirketin 2021 yılında 3 milyon 177 bin liralık sponsorluk harcaması yaptığı tespit edildi. Ödenen KDV ile birlikte toplam sponsorluk harcamasının ise 3 milyon 750 TL tutarında olduğu hesaplandı. Taraflar arasında yapılan sözleşme incelendiğinde sponsorluk konusunun, Türkiye 1. Futbol Ligi’nde yer alan ve profesyonel bir spor kulübü olan Denizli Spor Kulübü Derneği’nin, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi Ticaret AŞ’nin reklamını yapmasına ilişkin olduğu görüldü.

Denizli Ulaşım A.Ş., 8 Ocak 2021 tarihinde üç yıllık bir süre için yapılan protokol ile banka 475 personel için 675 bin lirayı şirkete ödemiş, 19 Ocak 2021 tarihinde bu meblağdan yüzde 18 KDV hesaplanarak, kalanının “Diğer olağan gelir ve kârlar” hesabına aktarıldığı tespit edildi. Raporda, “Mevcut dönem için banka tarafından ödenen promosyon da gerçekte kurumun geliri değil personelin alacağıdır ve bu nedenle şirketin, gelir kaydettiği personele ait olan bu hakkı da personele iade etmesi gerektiği değerlendiriliyor” denildi.

DERNEK VE VAKIFLARA TAŞINMAZ TAHSİSİ

Pamukkale Belediyesi’nin 2 taşınmazını mevzuata aykırı olarak isimleri gizlenen dernek ve vakıflara tahsis ettiği tespit edildi. Ayrıca Pamukkale Belediyesi tarafından 2020 ve 2021 yılında özel kalem müdürlüğüne açıktan atanan iki kişinin 2021 yılında memur kadrosuna geçirildiği belirtildi. Raporda, “Belediyenin, 2021 yılında sosyal yardım amaçlı gıda, yorgan, battaniye, baston alımı gibi temsil-ağırlama kapsamına girmeyen bazı harcamalarında temsil-ağırlama ödeneği kullanılmıştır” denildi.

Sayıştay Başkanlığı, kayyum ile yönetilen Urla Belediyesi’ne ait taşınmazların diğer kamu kurumlarına süresiz tahsis edildiğini açıkladı. Sayıştay Başkanlığı, mevzuatta tahsis süresinin en uzun yirmi beş yıl olarak belirlenmesine rağmen kurum tarafından diğer kamu kurumlarına yapılan 31 taşınmaz tahsisinden 27’sinin tahsis süresinin belirsiz olduğunun tespit edildiğini ifade ederek, mevzuata aykırı uygulamaların düzeltilmesi ve bundan sonra yapılacak taşınmaz tahsislerinde süre sınırına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

AKP’li Soma Belediyesi’nde yapılan incelemede, 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında beş personelin özel kalem müdürlüğüne açıktan atandığı, bunlardan ikisinin 1 gün sonra, birinin 25 gün, diğerinin ise 26 gün sonra belediyede memur kadrosuna nakledildiği, 24 Eylül 2019 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan bir personelin 4 gün sonra, 21 Ekim 2021 tarihinde atanan başka bir personelin de yine 4 gün sonra belediyede memur kadrosuna nakledildiği, son atanan iki personelin de 20 gün içinde başka kurumlara naklen tayin olduğu tespit edildi.

MADEN PAYININ TAHSİLATI YAPILMIYOR

AKP’li Köyceğiz Belediyesi’nde yapılan incelemede, belediyenin kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazı Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne kamu konutu olarak kullanılması amacıyla tahsis ettiği ve İlçe Müftülüğü tarafından da bu amaçla kullanıldığı tespit edildi. Köyceğiz Belediyesi tarafından kiraya verilen 80 adet işyerinin 29’unun işyerinin ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu belirtildi. Belediyenin mücavir alanı içerisinde yer alıp aktif olarak üretim yapan 48 adet maden işletmesi olduğu, 2021 yılı içinde bu işletmelerden, maden payına ilişkin herhangi bir tahakkuk veya tahsilatın yapılmadığı da tespit edildi.

Belediye tarafından Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nden işletilmek üzere kiralanan işletmenin üçüncü kişilere kiralandığı belirlendi. Raporda, “Sultaniye Kaplıca İşletmesi içerisinde fish terapi hizmeti veren işletmenin ticari faaliyet yürüttüğü, yürütülen ticari faaliyete ilişkin belediye veya mülk sahibi ile sözleşme yapılmadığı, şifaen bir bedel belirlendiği ve belirlenen bu tutar karşılığında firmanın faaliyetlerine devam ettiği, konuya ilişkin olarak mülk sahibi Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’ne de herhangi bir görüş sorulmadığı tespit edilmiştir. Belediye tarafından Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nden kiralanan Sultaniye Kaplıca İşletmesi içerisinde üçüncü şahsa ait bir işletmenin Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmadan faaliyet yürütmesi şartnameye aykırılık oluşturmakta olup Belediye, sözleşmenin feshi riski ile karşı karşıya kalmaktadır” denildi.

AKP’li Uşak Belediyesi’nde 2020 yılında yıllık 4 milyon 912 bin 316 metreküp su kaybı olduğu ve su kayıp oranın yüzde 32 olduğu belirtildi. Uşak merkezde konutlara verilen 1 metreküp suyun bedelinin 3 TL olduğu değerlendirilerek 14 milyon 736 bin TL değerinde tahakkuk edilmeyen yıllık su kayıp ve kaçağı bulunduğu tespit edildi. Sayıştay raporunda, 2020 yılında ortaya çıkan bu verilere rağmen 2021 yılında da su kayıp kaçaklarıyla ilgili etkin bir çalışmanın yapılmadığının görüldüğü belirtildi.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol