Uyuyakalan işçi işten atıldı, Yargıtay ‘patron haklı’ dedi

21.02.2018 09:39 ÇALIŞMA YAŞAMI

İstanbul’da bir fabrikanın paketleme bölümünün deposunda çalışan işçi, iddiaya göre mesai saatleri içerisinde uyudu. Olayı imza ile tutanak altına alan patron, işçiyi işten attı. İstanbul Anadolu 22. İş Mahkemesi’ne işe iade davası açan işçi, mesai saatleri dışında, yemek molasında uyuduğunu dile getirerek işe iadesini istedi. Mahkeme, işçinin bir seferden ibaret uyuma eyleminin feshi gerektirmediğine hükmetti.Patronun kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise işçinin uyumasının iş güvenliğini etkilemese de işin akışında aksamaya sebep olduğunu, dolayısıyla fesihte haklı sebep yoksa da geçerli fesih sebebi bulunduğunu savundu. Kararda, “Davanın reddi yerine kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.