Uzak geçmişin izinde: Paleontoloji

18.08.2019 15:17 TEKNOLOJİ

Coğrafya, jeoloji, biyoloji, evrim gibi bilim dallarıyla doğrudan ilişkili olan ve çoğu zaman birlikte hareket eden paleontoloji, dünyanın bilindik en eski tarihinden prehistorya bölümünün alanına kadar olan tarihsel süreci inceleyen bilim dalıdır.

İsmi Eski Yunanca eski anlamına gelen palaios, varlık anlamına gelen onto ve bilgi veya bilim anlamına gelen logos kelimelerinin birleşimiyle meydana gelmiştir.

Yaklaşık olarak yani yaklaşık olarak 3 milyar 800 milyon yıldan fazla bir süreyi inceleyen bu bilim dalı her türlü canlının beden ve iz fosillerinin, jeokimya buluntularının ve muhtelif kalıntıları araştırır; morfolojik ve anatomik bilgilerini düzenler, inceler ve tarihsel olarak belirli bir basamağa konumlandırmaya çalışır.

Bunları yaparken paleoekoloji gibi konuyla ilişkili bilim dallarıyla ortak çalışmalar yürütür. 18. yüzyıl sonunda bilim haline gelmesine rağmen fosillerden ve eski dönem yaşantıdan ilk bahsedenler MÖ 5. yüzyıl civarında yaşamış Ksenophanes, Herodotos gibi Eski Yunan yazarlardır.