Uzmanlar okulöncesi eğitimin önemini vurguladı: Dini vakıflara devredilemez

10.12.2018 09:07 EĞİTİM
MEB’in gerekli önemi vermediği okulöncesi eğitim alanında binlerce 4-6 yaş Kuran kursu ve Sıbyan Mektebi açıldı. Okulöncesi eğitimin çocuklar açısından önemli olduğuna dikkat çeken anaokulu öğretmeni Dirican, “Dini vakıflara devredilmesi kabul edilemez” dedi

Mustafa Mert Bildircin - m.mertbildircin@gmail.com

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre, okulöncesi eğitimdeki okullaşma oranı yüzde 35.52’de kaldı. Okulöncesi eğitimde OECD ülkeleri arasında son sırada yer alan Türkiye’de, 4-6 yaş Kuran kurslarının sayısı, anaokullarının sayısını katladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitimcilerin tüm uyarısına karşın MEB’in gerekli önemi vermediği okulöncesi eğitim alanında binlerce Kuran kursu ve Sıbyan Mektebi açtı. Mardin’de yaptığı bir konuşmada, “Kuran ile olmayan çocuklar şeytanlarla beraber olur” diyen Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde açılan 4-6 yaş Kuran kursu sayısı 2 bine yaklaştı. BirGün’e konuşan okulöncesi öğretmeni Evrim Dirican ve Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, okulöncesi eğitimin çocukların gelişimi açısından önemine dikkat çekti.

‘Tüm gelişim alanları desteklenir’
Okulöncesi eğitimin temel amacının çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi olduğunu belirten okulöncesi öğretmeni Evrim Dirican, “Akademik çalışmalar göstermiştir ki nitelikli bir erken çocukluk eğitimi alan çocuklar, bu eğitim sürecinden yoksun bırakılmış çocuklara kıyasla fiziksel, bilişsel ve sosyal açıdan hayatta daha yetkin olmaktadırlar” dedi. Okulöncesi eğitim kurumlarının çocuklarda var olabilecek zihinsel ve bedensel engellerin erken tanısının konmasına yardımcı olduğunu ifade eden Dirican, şunları söyledi:

“Çocuklar arkadaşlık, paylaşma, sorumluluk bilincini, kendi haklarını korurken başkalarının da haklarına saygı duymayı, kendilerini ifade etme biçimlerini en çok bu kurumlarda içselleştirirler. Okulöncesi eğitimin amaçlarından birisi de farklı sosyoekonomik çevrelerden gelen çocuklara fırsat eşitliği sağlayarak onların ilkokul eğitimlerine eşit koşullarda başlamalarını sağlamaktır. Buna paralel olarak da küçük kas gelişimlerinden özbakım becerilerine kadar bazı temel beceri ve alışkanlıkları bu eğitim sürecinde kazanmaları ilkokula daha hazır halde başlamalarını sağlamaktadır.”

Dirican, okulöncesi eğitim alanının özel sektöre ve dini vakıflara devredilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek “Her çocuğun nitelikli, parasız, alanında uzman kişilerin kadrolu olarak istihdam edildiği okulöncesi eğitim kurumlarında tam gün eğitim almaya hakkı vardır” diye konuştu.

‘Çocuk hakkı ihlali...’
Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da okulöncesi eğitimin parasız ve zorunlu olması için yıllardır mücadele ettiklerini belirterek “Vizyon belgesinde okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılacağının açıklanması, eğitime ayrılan bütçenin geçen senenin dahi yarısına düşürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda yaratılan boş bir hayalden ibarettir” ifadesini kullandı. MEB’in dini vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollerin yeni dönemde de devam ettirildiğine dikkati çeken Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitime ayrılan bütçe öğrenci sayısının artışı ile ters orantılı olarak her geçen yıl azaltılmakta, kamu okullarına ve okulöncesi eğitime ayrılmayan bütçeler teşvik adı altında özel öğretim kurumlarına, Diyanet’e ve protokol adı altında cemaatlere, dini yapılara aktarılmaya devam edilmektedir. Okulöncesi eğitim, ‘Sıbyan Okulları’ adı altında devlet tarafından bizzat desteklenerek memleketin çocukları, çocuklarımız dini yapıların eline teslim edilmektedir. Öğrencilerimizin eğitimci niteliği olmayan kişilerin ve yapıların eline teslim edilmesi çocuk hakkı ihlalidir ve devletin görevi olan kamusal, bilimsel eğitim hakkının da ihlalidir.”