Erzurumlu bir şirket, Vakıfbank’a kredi borcu taksitlerini ödeyemedi. Bankaya şu tekliflerde bulundu: Borç faizini almayın, anapara borcumuzun bir kısmından vazgeçin, iki şirketimizi geri alım hakkıyla devralın, kalan borcu yeniden yapılandırın.

Vakıfbank’la "Pes" dedirtecek pazarlık: İstemediği sadece kasa anahtarı kalmış

Nurcan GÖKDEMİR

Yurttaşların kar altında ucuz et için kuyruğa girdiği Erzurum’da bir şirket, milyarlarca liralık kredi borcunu sağlanan tüm kolaylıklara karşın yıllarca ödemediği Vakıfbank’la “Pes” dedirtecek önerilerde bulunarak pazarlığa oturdu. Sayıştay, şirketle yeniden yapılandırma sürecine giren bankayı uyardı.

Sayıştay’ın Vakıfbank’ta yaptığı bir incelemenin sonuçları, Erzurum Şubesi’nin ismi açıklanmayan 440045 numaralı grup firmalarına kullandırdığı kredilerin geri ödeme sürecinde yaşananlar son yıllarda kaynakların kullanımı konusunda yaşananların yeni bir örneğini oluşturdu.

BAĞIŞ GİBİ KREDİ

Buna göre, üç şirketten oluşan bu grup, banka kredi portföyünde önemli bir yer tutan büyüklükte bir kredi kullandı. 2015 tarihinde yönetim kurulu kararı ile grubun iki şirket satın alabilmesi için 465 milyon ABD doları ile 45 milyon avroluk teminat mektubu kredisi kullandırıldı. Bunun yatırım kredileri ilk 3 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 10 yıla kadar vadeli olarak verildi.

Ancak ödemesiz dönem 2018’de bittiğinde 275 milyon ABD doları tutarındaki kredinin 26,7 milyon ABD doları taksit ödemesinin “piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve kur artışı nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği” bankaya bildirdi. Bunun üzerine Genel Müdür Yardımcılığı taksit ödemesini 2 ay öteledi. Yönetim Kurulu, faiz ödemelerinin zamanında yapılması kaydıyla ödeme planını değiştirdi ve 2018 ve 2019 yıllarında birer kere 5’er milyon ABD doları ödeme öngördü.

Ödemeler aksayınca 2019 yılında da bu krediler iptal edildi ve 2 yıl faiz ve anapara ödemesiz 12 yıl vadeli 340 milyon ABD doları yatırım kredisi verildi.

Buna karşın grup 24 Kasım 2021 tarihinde bankaya borcunun yeniden yapılandırılması için başvurdu ve bir gün sonra süreç başladı. Grubun bu başvuru tarihindeki 9,7 milyar TL’lik borcunun yaklaşık 9,3 milyar TL’lik bölümü bankaya ait risklerden oluştu. 2022’de 10 milyar TL’si bankaya olmak üzere borç tutarı 10,6 milyar TL’ye çıktı.

ŞAŞIRTICI İSTEKLER

Denetim tarihi olan Nisan 2022’de henüz sonuçlanmadığı bildirilen yapılandırma başvurusu şöyle:

•Kredi borcumuzun faizlerinin alınmaması ve anapara borcumuzun bir kısmından vazgeçilmesi,

•Grubumuz şirketlerinden; 007286783340 müşteri numaralı firma ile 445004933982müşteri numaralı firmanın bankanız tarafından her iki tarafın da uygun göreceği bir değer üzerinden borçlarına karşılık alınması ancak tarafımıza on beş yıllık süre ile geri alım hakkı tanınması,

•Devir işleminden sonra kalan kredi borcumuzun 2 yıl ödemesiz toplam 10 yıllık bir vade ile yapılandırılarak taksitlendirilmesi,

•Şirketimizin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve daha iyi kâr marjlarına ulaşıp kredi geri ödemelerini daha rahat yapabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz yaklaşık 600 milyon TL tutarında işletme sermayesinin uzun vadeli TL kredi şeklinde şirketimize verilmesi,

•Bankanız nezdindeki yabancı para risklerimizin TL’ye çevrilmesi.

Banka 2022 Nisan ayında henüz tamamlanmayan yapılandırma sürecine ilişkin 30 milyon dolarlık kredi verilmesini, kredilerin 12 ay ödemesiz 36 ay vadeli olmasının, borçların TL’den yabancı paraya, yabancı paradan TL’ye çevrilebilmesi, iki şirketin devralınması durumunda ilave kredi verilmesini, yeniden yapılandırma tamamlanana kadar kredilerden faiz alınmamasını içeren bir dizi karar alındı.

SAYIŞTAY’DAN UYARI

Raporda, grubun 2015 yılından itibaren aldığı diğer kredilerin de ödemelerini aksattığı belirtildi. Döviz cinsinden borçlanan grubun dövizde yaşanan değişiklikle ortaya çıkan kur zararı, sektörde yaşanan yavaşlama nedeniyle zarar ettiğine vurgu yapıldı.

Denetçiler, grup firmalarına ait risklerin tamamına yakınının bankaya ait olduğu, grubun mali yapısının zayıfladığı, özkaynaklarının negatife düştüğü, teminat yapısının riskleri karşılamada yetersiz kalabileceğine dikkati çekerek, alacakların yakından takip edilerek tasfiyesi dahil gerekli önlemlerin alınmasını önerdi.