“Validebağ Korusu’nu millet bahçesi ya da başka bir isim altında değiştiremeyeceksiniz”

09.03.2019 17:04 GÜNCEL
Validebağ Gönülleri, Validebağ Korusuna yapılması planlanan Millet Bahçesi yapılması girişimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada. Validebağ Korusu için toplanılan imzaların Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderildiği ancak yanıtın İBB tarafından verildiğine dikkat çekildi. İBB’nin “Tarafımızca çalışmaları sürdürülen alanın doğal ve kültürel peyzaj değerleri korunarak, sert zeminlerinin gereken onarım ve rahabilitasyonunun planlandığı […]

Validebağ Gönülleri, Validebağ Korusuna yapılması planlanan Millet Bahçesi yapılması girişimi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada. Validebağ Korusu için toplanılan imzaların Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderildiği ancak yanıtın İBB tarafından verildiğine dikkat çekildi.

İBB’nin “Tarafımızca çalışmaları sürdürülen alanın doğal ve kültürel peyzaj değerleri korunarak, sert zeminlerinin gereken onarım ve rahabilitasyonunun planlandığı “Validebağ Korusu Millet Bahçesi Projesi”nin projelendirme süreci ve tahsis işlemleri tamamlanmadığından, uygulamaya yönelik çalışmaları tarafımızca durdurulmuştur” yanıtından sonra Validebağ Gönüllüleri,
Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yanıtlanması için sorular yönetti.

  • “Sert zeminlerin onarım ve rehabilitasyonu”ndan söz ediliyor. Oysa koruma kurullarınca onaylanan projede fitness alanlarından, yürüyüş yollarından, amfitiyatrodan, aydınlatma direklerinden de söz ediliyordu. Proje daha sonra değiştirildi mi? Eğer değiştirildiyse, bunun açtığımız davayı temelsiz bırakmak gibi bir amacı olabilir mi? Bir başka deyişle hukuka karşı hile mi yapılıyor?
  • Projenin tamamen iptal edildiğinden söz edilmiyor. İleride projelendirme ve tahsis işlemleri tamamlandığında ne yapılması düşünülüyor?
  • Projelendirme süreci tamamlanmadı ise, Ekim ayında koruma kurullarının onayladıkları ne idi?
  • Tahsis işlemleri tamamlanmadıysa, hazırladığınız projenin hukuki dayanağı bulunmadığını kendiniz de kabul ediyorsunuz demektir.
  • ”Uygulamaya yönelik çalışma” ile kastedilen nedir? Projelendirmenin ve tahsis işlemlerinin tamamlanmadığını kendiniz söylüyorsunuz. Öyleyse, başka ne gibi çalışmaların yapılması öngörülüyordu?

“İki belediyeden biri halkı kandırıyor”

Üsküdar Belediye Başkanı’nın, twitter’da Validebağ Korusu’na millet bahçesi yapılacağını söylediğine dikkat çekilen açıklamada, “Üst kurum olan İBB çalışmaları durdurduğunu söylerken, Üsküdar Belediye Başkanı’nın bu mesajına bir anlam veremedik. İki belediyeden biri halkı kandırıyor olmalı” ifadeleri kullanıldı.

Validebağ Gönüllüleri, “İBB’nin cevabını bu gelişmelerle beraber değerlendirdiğimizde, diyoruz ki, isterseniz bu konuda özel yasa çıkartın, 1.derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Validebağ Korusu’nu millet bahçesi ya da başka bir isim altında değiştirmeye, ranta açmaya gücünüz yetmeyecek; buna izin vermeyeceğiz” diyerek açıklamayı sonlandırdı.

Validebağ Gönüllüleri’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

22 Eylül 2018 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla Validebağ Korusu’nun millet bahçesi yapılması girişimine karşı tepkimizi dile getirmiştik. Bugünkü basın açıklamamızın konusu yine millet bahçesi. Çünkü Validebağ Korusu üzerindeki rant iştahı hala bitmedi.

Millet bahçesi projesini duyduktan sonra başlattığımız imza kampanyasında, 2018 yılı sonuna kadar 11.098 adet imza topladık. Ocak ayı başında imzaları bir dilekçe eşliğinde Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderdik. Dilekçemize adı geçen kurullardan değil, İBB’den yanıt geldi. 20 Şubat tarihli yazılarında aynen şöyle diyorlar : Tarafımızca çalışmaları sürdürülen alanın doğal ve kültürel peyzaj değerleri korunarak, sert zeminlerinin gereken onarım ve rahabilitasyonunun planlandığı “Validebağ Korusu Millet Bahçesi Projesi”nin projelendirme süreci ve tahsis işlemleri tamamlanmadığından, uygulamaya yönelik çalışmaları tarafımızca durdurulmuştur. Bu yazıyı kamuoyuyla paylaştığımızda bizleri tebrik edenler oldu.

Bu yazıda birkaç husus dikkatimizi çekti ve bazı sorularımız var :

1) “Sert zeminlerin onarım ve rehabilitasyonu”ndan söz ediliyor. Oysa koruma kurullarınca onaylanan projede fitness alanlarından, yürüyüş yollarından, amfitiyatrodan, aydınlatma direklerinden de söz ediliyordu. Proje daha sonra değiştirildi mi? Eğer değiştirildiyse, bunun açtığımız davayı temelsiz bırakmak gibi bir amacı olabilir mi? Bir başka deyişle hukuka karşı hile mi yapılıyor?

2) Projenin tamamen iptal edildiğinden söz edilmiyor. İleride projelendirme ve tahsis işlemleri tamamlandığında ne yapılması düşünülüyor?

3) Projelendirme süreci tamamlanmadı ise, Ekim ayında koruma kurullarının onayladıkları ne idi?

4) Tahsis işlemleri tamamlanmadıysa, hazırladığınız projenin hukuki dayanağı bulunmadığını kendiniz de kabul ediyorsunuz demektir.

5) ”Uygulamaya yönelik çalışma” ile kastedilen nedir? Projelendirmenin ve tahsis işlemlerinin tamamlanmadığını kendiniz söylüyorsunuz. Öyleyse, başka ne gibi çalışmaların yapılması öngörülüyordu?

Bu soruların, asıl muhatabımız olan Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yanıtlanmasını bekliyoruz.

20 Şubat tarihli İBB yazısı elimize 25 Şubat tarihinde geçti. Üzerinden 2 tam gün geçmeden Üsküdar Belediye Başkanı, twitter’da Validebağ Korusu’na millet bahçesi yapılacağını söyledi. Üst kurum olan İBB çalışmaları durdurduğunu söylerken, Üsküdar Belediye Başkanı’nın bu mesajına bir anlam veremedik. İki belediyeden biri halkı kandırıyor olmalı. Validebağ Korusu, ne Üsküdar Belediyesi’nin ne de İBB’nin tasarrufunda bir yerdir. Hazine’nin mülkiyetinde olup Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsislidir ve öyle kalmalıdır. Üsküdar Belediyesi Koru için mutlaka bir şey yapmak istiyorsa, çöpleri toplasın.

Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile millet bahçeleri tanımı aşağıdaki şekilde mevzuata dahil edildi: Halkı doğa ile buluşturan, rekreatif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak Millet Bahçeleri Rehberi’nde belirlendiği büyük yeşil alanlar. Oysa daha bir ay kadar önce yetkililerin söylemleri, “millet bahçelerinin genel olarak mevzuattaki açık ve yeşil alan sınıflandırması kapsamında değerlendirildiği” şeklinde idi. Kısacası mevzuatta böyle bir tanım yoktu.

Bu gelişmeler bize şunu gösteriyor : Yetkililer, projeden tamamen vazgeçmediler. 2018 yılında hiçbir hukuki dayanakları olmadan başlattıkları projeyi büyük olasılıkla değiştirerek 2019 yılında biraz daha hukuki temele oturtmaya, bu arada, 15 Ekim 2018’de açtığımız davayı da temelsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Bu boşuna çabanın farkındayız.

İBB’nin cevabını bu gelişmelerle beraber değerlendirdiğimizde, diyoruz ki, isterseniz bu konuda özel yasa çıkartın, 1.derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Validebağ Korusu’nu millet bahçesi ya da başka bir isim altında değiştirmeye, ranta açmaya gücünüz yetmeyecek; buna izin vermeyeceğiz.