OECD Genel Sekreteri Cormann, Türkiye’nin ‘başarısını’ övdü. OECD raporları ise Türkiye’de öğrenciler arasındaki eşitsizliğin derinleştiğini ve kız çocuklarının okullaşma oranının iyileştirilemediğini ortaya koydu.

Veriler ‘övgüler’i boşa düşürüyor
Fotoğraf: AA

Mustafa BİLDİRCİN

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris’te gerçekleştirilen, “Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi” programında bir araya geldi. Bakan Özer ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, “Yapacak daha çok şey var ama Türkiye'nin başarısı bölgeye ilham kaynağı olmalı” dedi. Cormann, Türkiye’de kız çocuklarının okullaşması ve başarısı konularında son 20 yılda önemli ölçüde artış yaşandığını savundu. Cormann’ın sözlerinin aksine MEB ve OECD verileri, Türkiye’nin, “bölgeye ilham kaynağı olmaktan” çok uzakta kaldığını ortaya koydu.

OECD’nin, “Eğitime Bakış 2021” isimli raporu ise Cormann’ın sözlerinin aksine Türkiye’nin eğitim sisteminde yaşanan sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Raporda, ailelerin sosyo-ekonomik durumunun öğrencilerin eğitim hayatındaki başarısını etkilemede Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

EŞİTSİZLİK EĞİTİMİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ

Türkiye’deki gelir adaletsizliğinin kız çocukları başta olmak üzere ilkokuldan yükseköğretime kadar hemen her kademede etkisini hissettirdiğine vurgu yapılan raporda çarpıcı tespitler yer aldı. Raporda, ekonomik olarak dezavantajlı durumdaki ailelerden gelen öğrencilerin okulda iyi performans gösterme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

OECD tarafından yayımlanan raporların yanı sıra MEB’in örgün eğitim istatistikleri de vahim tabloyu gün yüzüne çıkardı. 2012-2013 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sisteminin kız çocuklarının okullaşmasında yarattığı tahribatı ortaya koyan istatistiklere göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98,9 olan ilkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüzde 93,1 olarak gerçekleşti.

OKULLAŞMA ORANLARI DÜŞTÜ

Son yılların en düşük seviyesini 2020-21 döneminde gören okulöncesi eğitimde net okullaşma oranı, kız çocuklarda daha belirgin hale geldi. 2020-21 eğitim-öğretim yılında 5 yaş kız çocukların net okullaşma oranı yüzde 56,3 iken erkek çocuklarında bu oran yüzde 57,4 ile ifade edildi.

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik hesaplanan okullaşma oranları da kaygı verici boyuta ulaştı. Türkiye’de 14 yaşındaki çocukların yüzde 3,6’sı okula kayıtlı değilken bu oran 17 yaşındaki çocuklarda ise yüzde 15,5 ile ifade edildi. Zorunlu eğitim kapsamında olmayan okulöncesi ise okula kayıtlı öğrenci oranının en düşük gerçekleştiği kademe oldu. Okulöncesi eğitim çağında bulunan üç yaşındaki çocukların yüzde 94,4’ü, dört yaşındakilerin yüzde 83,6’sı, beş yaşındakilerin ise yüzde 41,5’i okula kayıt olmadı.