4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle açıklama yapan Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, “Hayvanlar, insanların eğlencesi amaçlı dövüştürülmekte, yarıştırılmaktadırlar. Doğal yaşam alanları talan edilmekte, çoğunun nesli tükenmekte, çevresel kirlilik sonucunda, yaşayamaz duruma gelmektedirler. İnsanlara arkadaşlık eden pet hayvanı boyutuyla da, ya aşırı insanlaştırılmaya zorlanarak ya da heves sonrası sokaklara atılarak zarar verilmektedir” dedi.

Veteriner Hekimler Derneği Başkanı: Hayvanlar; dövüştürülüyor, yarıştırılıyor ve doğal yaşamları talan ediliyor

HABER MERKEZİ

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Ertürk, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün amacının artan farkındalık ve eğitim yoluyla, insanlar gibi hissedebilen bilinçli canlılar olduklarının kabul edildiği ve yaşam haklarına saygı gösterildiği bir dünya sağlamak olduğunu belirtti.


“Yaşadığımız dünyanın egemen canlı türü olarak; hayvanlara, diğer canlılara ve ekolojik dengeye verdiğimiz yıkıcı etkinin yansımaları, tüm gezegenimize zarar vermektedir” diyen Dr. Ertürk, “Milyonlarca hayvan, sadece kürkü için avlanmakta ya da bu amaçla üretilmektedir. Hayvanlar, insanların eğlencesi amaçlı dövüştürülmekte, yarıştırılmaktadırlar. Doğal yaşam alanları talan edilmekte, çoğunun nesli tükenmekte, çevresel kirlilik sonucunda, yaşayamaz duruma gelmektedirler. İnsanlara arkadaşlık eden pet hayvanı boyutuyla da, ya aşırı insanlaştırılmaya zorlanarak ya da heves sonrası sokaklara atılarak zarara verilmektedir. Oysa tüm hayvanlar eşit doğarlar ve eşit var olma hakkına sahiptirler” ifadelerini kullandı.

VETERİNER HEKİM İSTİHDAM EDİLSİN

Veteriner hekimlerin ev hayvanları, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanların hepsinin sağlığı ve gönenci için, tıbbi bilgi ve yasal yetkiye sahip tek meslek grubu olduğuna da vurgu Ertürk, açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

“Kamu Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın, yetkili bakanlığa doğrudan bağlanıp, sorumlu veteriner hekimler idaresinde olması gerektiği hükmü, uluslararası sözleşmeler ile kabul edilmiş olmasına rağmen yürürlükte uygulanmamaktadır. Tek bir merkezden idare edilen, bağımsız bir Veteriner teşkilatı, hayvanların sağlığı ve gönenci kadar, insan sağlığı ve toplumun mevcut sorunlarının çözümünde gerekli aksiyonu sağlayacak tek mercidir.

Bu bağlamda; Tarım Bakanlığı bünyesinde, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü’nün ve buna bağlı Hayvan Hakları ve Gönenci Biriminin oluşturulması, ayrıca Yerel Yönetimlerin kapatılan Veteriner İşleri Müdürlüklerinin yeniden açılması ve ilgili tüm bakanlıklarda, veteriner hekim istihdam edilmesi talebimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”