birgün

17° AÇIK

GÜNCEL 07.08.2019 16:36

Veterinerlerden yeni fakültelere tepki için karartma eylemi

Veterinerlerden yeni fakültelere tepki için karartma eylemi


Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve bağlı 56 Bölge ve İl Oda Başkanlıkları, yeterli altyapı sağlanmadan plansız şekilde açılan veteriner fakültelerini protesto etmek için veteriner hekim odaları ve merkezi yönetimi kurumsal logolarını bir ay süreyle kararttıklarını açıkladılar.

T24'ün haberine göre; Son olarak Konya Ereğli'de açılan veteriner fakültesiyle birlikte veteriner fakültesi sayısı 32'ye ulaştı. "Eğitim yeterliliğine sahip olmayan ancak adı fakülte olan kurumlar, yeterli donanım kazanmadan mezun olan çok sayıda veteriner hekim ve hatalı uygulamalar ile zarar gören insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır" denilen açıklamada, bu politikalarla veteriner hekim imajının da yıpratıldığı ifade edildi.

Aynı durumun yardımcı hayvan sağlığı eğitimi veren kurumlar için de geçerli olduğu, uzaktan eğitim kurumlarının bile bu programları açarak öğrencilerin hiçbir hayvan ve laboratuvar ekipmanına dokunmadan mezun olduğuna dikkat çekildi.

"Yıllardır uyarılarımız maalesef dikkate alınmadı"

Açıklamada, veteriner fakülteleri için acilen eğitim programı, asgari fiziksel şartlar, minimum öğretim üyesi sayısı, destek personelin niteliği, öğretim üyesi-öğrenci oranı gibi açılış kriterlerinin oluşturulması istendi. Yeni fakültelerin açılmaması, mevcut fakülte sayısının azaltılması veya coğrafi olarak uygun olanların birleştirilmesi gereğine vurgu yapılan açıklamada, "Yıllardır uyarılarımız maalesef dikkate alınmamış, aksine hemen yanı başında Konya ve Aksaray'da Veteriner Fakültesi var iken Konya'mızın Ereğli İlçesinde yeni bir Veteriner Fakültesi açılmıştır. Bu yüzden Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve bağlı 56 Bölge ve İl Oda Başkanlıkları olarak, kamuoyu ve ilgililerin dikkatini çekmek ve üzüntümüzü belirtmek amacıyla kurumsal logomuzu bugünden başlayarak bir aylık süreyle karartıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve bağlı 56 Bölge ve İl Oda Başkanlıkları'nın yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Plansız Açılan Eğitim Fakülteleri; Eğitim sistemimizi, hayvancılığımızı ve toplum sağlığını tehdit etmektedir.

Veteriner hekimlik mesleği hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde tüm Dünyada stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler, veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilat yapısı, etkili mevzuat ve hepsinden önemlisi kaliteli ve yeterli bir eğitim için gerekli önlemleri alırlar.

"Nüfusu 327 Milyon olan ABD’yi bile geçmiş bulunmaktayız"

Dünyada bu kabuller varken, meslek örgütlerinin ve akademik camianın tüm uyarılarına rağmen, ülkemizde yeterli alt yapısı olmayan yeni Veteriner Fakülteleri açılmaktadır. Bunun son örneği Ereğli’de açılan Veteriner Fakültesidir. Gelinen noktada 32 Veteriner Fakültesi ile nüfusu 327 Milyon olan ABD’yi bile geçmiş bulunmaktayız.

Bu hatalı uygulamalar sonucu, Eğitim yeterliliğine sahip olmayan ancak adı fakülte olan kurumlar, yeterli donanıma sahip olmadan mezun olan çok sayıda veteriner hekim ve hatalı uygulamalar ile zarar gören insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır.

"Uygulanan bu politikalar ile ülkemizde veteriner hekim imajı yıpratılmakta"

Uygulanan bu politikalar ile ülkemizde veteriner hekim imajı yıpratılmakta ve adı farklı olan ancak müfredatı veteriner hekimlik müfredatına benzetilen Veteriner Fakülteleri vasıtasıyla mesleki yeterliliği tam olmayan meslek mensupları yetiştirilmektedir.

Aynı durum, Yardımcı hayvan sağlığı eğitimi veren eğitim kurumları için de gerçekleşmiş, uzaktan eğitim veren kurumlar uygulamalı hayvan sağlığı hizmeti veren programlar açmışlardır. Buradan mezun olan kişiler eğitimlerinin hiçbir bölümünde hayvana veya laboratuvar alet ve ekipmanına dokunmadan mezun olmaktadırlar.

Belirtilen bu hususlar değerlendirildiğinde, uygulanan hatalı politikaların mesleğimize, eğitim sistemimize zarar verdiği ama esasen ülkemiz hayvancılığına ciddi anlamda darbe vuracağı göz ardı edilmemelidir.

"Açılış kriterleri oluşturulmalıdır"

Acilen yapılması gereken; Veteriner Fakültelerinin açılması için çekirdek eğitim programının netleştirildiği, asgari fiziki şartlarının belirlendiği, minimum öğretim üyesinin gerekliliği, destek personelin niteliği, öğretim üyesi öğrenci oranının ne olması gerektiği huşularında açılış kriterleri oluşturulmalıdır.

Bu huşular dikkate alınarak, öncelikle, Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları ve genel ilkeleri Belirlenen Programlar içerisine Veteriner Fakültelerinin de dahil edilmesi, yeni fakültelerin açılmaması, mevcut fakülte sayılarının azaltılması veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılması ve ÖSYM sınavlarında Veteriner Fakültelerine giriş için taban puan oluşturulması gerekir.

Tüm bu hususların yıllardır tarafımızca ifade edilmesine rağmen, uyarılarımız maalesef dikkate alınmamış, aksine hemen yanı başında Konya ve Aksaray’da Veteriner Fakültesi var iken Konya’mızın Ereğli İlçesinde yeni bir Veteriner Fakültesi açılmıştır.

Bu yüzden Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve bağlı 56 Bölge ve il oda Başkanlıkları olarak, kamuoyu ve ilgililerin dikkatini çekmek ve üzüntümüzü belirtmek amacıyla kurumsal logomuzu bugünden başlayarak bir aylık süreyle karartıyoruz."

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız