Google Play Store
App Store

Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin bulunmasına ilişkin haberlere erişim engeli geldi.

Veysel Filiz'in 100 kilo eroinle yakalanmasına ilişkin haberlere erişim engeli

Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü ve eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri olan Veysel Filiz'in arabasında 100 kilo eroinle Hamzabeyli sınır kapısında yakalanmasına ilişkin haberlere erişim engeli geldi.

Avukatları, ilgili haberin "müvekkilleri hakkında kasıtlı olarak itibar suikastı" olduğunu savundu. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla soL'da 22 Aralık gününde çıkan "Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü 100 kilo eroinle yakalandı" başlıklı habere erişim engeli geldi.

Filiz, Hamzabeyli sınır kapısında 8 Aralık günü 100 kilo eroinle yakalanmış ancak olay yaklaşık iki hafta boyunca kamuoyunca duyulmamıştı.

Erişim engelleme kararı şöyle:

Veysel FİLİZ'in 08.12.2020 tarihinde Hamzabeyli sınır kapısında, kullanmış olduğu otomobilde uyuşturucu bulunması sebebiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020/12562 soruşturma sayılı dosya ile hakkında soruşturma yürütüldüğü, 21.12.2020 tarihinden itibaren başlamaksuretiyle dilekçe ekinde sunulan yazılı yayın organlarında müvekkilleri hakkında kasıtlı olarak itibar suikastı, müvekkil hakkında şüphelisi olduğu soruşturma dosyası henüz tamamlanmamışken müvekkil bazı kitlelerin uğraşıyla, kamuoyuna hedef olarak gösterilmeye çalışıldığı, henüz soruşturma aşaması dahi, müvekkilin şahsına ait bilgilerin ifşa edilmesi müvekkilin masumiyet karinesinden hakkının da ihlali olduğu, müvekkili adı soyadı ve fotoğrafları habere değer katacak bilgi haiz olmayıp söz konusu ifşaatın müvekkilin belli çevrelere hedef gösterilmesinden ve ortada suç teşkil eden bir eylem olup olmadığı belirlenmemiş iken müvekkilin itibarsızlaşmasından başka herhangi bir hizmet etmediği, üstelik söz konusu haberler TCK'nın 285. maddesinde düzenlenmiş olan soruşturma ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği, zira dosyada kısıtlama kararı olmasına rağmen dosyasının içeriğine dair bilgilerin yanlışlarla birlikte ifşa edilmesinin telafisi olmayan zararlar
verdiği, bu nedenlerle,

....URL adresindeki haberlerde adının ve fotoğraflarının açık bir şekilde yayınlanması, ve yukarıda belirtilen diğer nedenlerle kişilik haklarının ihlal edildiğinden içeriğe erişimin engellenmesi yönünde karar verilerek, kararın uygulanmak üzere, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DOSYA KAPSAMINA GÖRE:

Kişilik hakkı, manevi kişisel değerler ile mesleki ve ticari değerlerden oluşmaktadır. Manevi kişisel değerler, kişinin daha çok toplumsal bir varlık olmasından kaynaklanan değerlerdir. Kişinin şerefi ve, kişinin özel hayatı, özgürlükleri, adı, resmi gibi değerler manevi kişisel değerlerdir. Mesleki ve değerleri ise, kişinin ekonomik hayatta var olabilmesi, kendini iktisadi olarak geliştirebilmesi ile ilgili, kişinin iktisadi varlığı, mesleki şeref ve haysiyeti, mesleki giz alanı bu değerlerdendir. 5651 sayılı 9. Maddesinin amaçlarından birisi de kişilik haklarına yapılan saldırıları engellemektir.

Başvuranın dilekçe içeriğinde belirtmiş olduğu https://eksisozluk.com/100-kilo-eroinle-sinirda-yakalanan---6772230?a=p… URL adresinin içeriğinin incelenmesinde, sadece "hakkında ne gibi olduğundan haberimiz yok. soruşturma nasıl ilerliyor acaba?" şeklinde cümlelerden ibaret başvuranın kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir içeriğe sahip olmadığı kanaatine varılmıştır.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen URL adresi haricindeki başvuranın dilekçe içeriğinde belirtmiş olduğu diğer URL içeriklerinin tamamının Hakimliğimizce incelenmesi sonucunda; İçeriklere konu haberlerin kamuyu haber değerinin olduğu, ancak haberin yayınlanmasında kişilik haklarına saldırı niteliği hususuna dikkat edilmesi gerektiği, bu itibarla internet üzerinden yayınlanan haber sitelerindeki içeriklerinde habere konu kişinin açık kimlik bilgisi ve fotoğrafının yayınlanarak yapıldığı, fotoğrafın vb. şekilde gizlenmediği, habere konu olayın soruşturma aşamasında olduğu ve soruşturmanın gizli olarak yürütüldüğü, haber içeriklerinin açık kimlik bilgileri ve fotoğraf yayınlanarak verilmesinin bu lekelenmeme ve masumiyet karinelerini, diğer bir anlatımla ilk bakışta görülebilecek düzeyde kişilik haklarının ihlal ettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak, içeriğe erişimin engelleme talebinin kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.