birgün

15° AÇIK

SİYASET 17.10.2021 23:46

Washington Büyükelçisi Mercan: Türkiye ile ABD arasında uzlaşma vakti geldi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, “Türkiye ile ABD Arasında Uzlaşma Zamanı Geldi” başlıklı bir makale kaleme aldı. Mercan makalesinde, Türkiye’nin ABD ve NATO için ‘öneminden’ bahsederek, “Özellikle, Türk-Amerikan ilişkisinin güçlendirilmesi, transatlantik topluluk içindeki karar alıcılar için uzun vadeli ve kalıcı planlama fırsatları sunarak herhangi bir tek hasım veya rakibin NATO içi tartışmaları istismar etmesini önleyecektir” ifadelerini kullandı.

Washington Büyükelçisi Mercan: Türkiye ile ABD arasında uzlaşma vakti geldi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Defense One"da yayımlanan makalesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Karadeniz Havzası ve Asya'da ortaya çıkan son gelişmeler ışığında Türkiye ve ABD arasındaki "transatlantik ortaklığın yeniden gözden geçirilmesi" konusunda detaylı görüşler ortaya koydu.

Mercan, "Türkiye ile ABD Arasında Uzlaşma Zamanı Geldi" başlıklı makalesinde, Afganistan'dan Afrika'ya uzanan coğrafyanın gelecekteki güvenlik ve huzurunun iki ülkenin bundan sonra atacağı adımların uyumluluğuyla yakından ilişkili olduğunu savundu.

AA’nın aktardığına göre Türk Büyükelçi yazısında, “Orta Doğu, Kuzey Afrika, Karadeniz Havzası ve Asya'da ortaya çıkan son gelişmeler, transatlantik ittifakın sağlamlığını test eden dalgalı etkilere sahiptir. Siyasi, sosyal ve güvenlik kırılmaları, toplu mülteci akışlarını ve asimetrik tehditleri tetiklerken ortaklığımızı bir kez daha gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bölgedeki bu transatlantik angajmanların yeniden ayarlanması, yetenekli, istekli ve güvenilir müttefikler ve ortaklar içermelidir” sözlerine yer verdi.

Mercan, transatlantik güvenlik önceliklerinin bir büyük güç rekabetine dönüştüğü dönemde, kaçınılmaz olarak Türkiye ile ABD arasında kademeli yakınlaşma alanlarının araştırılmasının gerektiğini kaydetti.

“TÜRKİYE, AFGANİSTAN’DA HAYATİ BİR ROL OYNADI”

Türkiye'nin Afganistan'da en son yaşananlar üzerinden, transatlantik aktörlerin karşılıklı güvenlik sağlayıcıları olarak faaliyet göstermeye devam etmesi gereğine atıf yaptığı yazısında Mercan, “Afgan hükümetinin hızla çökmesine yol açan Afganistan'ın eyalet başkentlerinin 10 günden kısa sürede düşmesi, dünyayı şaşkına çevirdi. Kabil Uluslararası Havalimanından gelen beklenmedik olaylar ve çaresizlik görüntüleri, uluslararası toplumu uzun süre rahatsız edecek” ifadelerini kullandı.

"Yetenekli, istekli ve güvenilir bir NATO müttefiki" olan Türkiye'nin, Afganistan'da hayati bir rol oynadığı ve transatlantik topluluğuna örnek teşkil ettiğinden bahseden Mercan, "Türkiye bu müttefik ve ortaklardan biri olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Washington Büyükelçisi, “Türkiye'nin, Kabil Uluslararası Havalimanının işletilmesine talip olması ve özellikle Afgan kız çocukları ve kadın haklarının korunması yönündeki çabası ile de eşsiz kapasitesini bir kez daha gösterdiğini” ileri sürdü.

“ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞILMALIDIR”

Türkiye'nin askeri ve operasyonel becerisini Libya ve Suriye örnekleri üzerinden dile getiren Büyükelçi Mercan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve azami hazırlığının, transatlantik askeri yeteneklerinin ölçülü, etkili ve yenilikçi kullanımına olanak sağladığı" ve ortak tehditlerle mücadeleyi güçlendirici özelliğe sahip olduğu gerçeğine dikkati çekti.

Bu doğrultuda, "Türkiye ve ABD birlikte çalışmalıdır" diyen Mercan, “Türk askeri varlığının Büyük Avrasya'daki güç dengesinin transatlantik topluluğu lehine çevrilmesine yardımcı olduğunu” ifade etti.

“TÜRKİYE BENZERSİZ BİR DEMOKRATİK VE SOSYAL DOKUYA SAHİPTİR”

Mercan, şunları kaydetti:

"Özellikle, Türk-Amerikan ilişkisinin güçlendirilmesi, transatlantik topluluk içindeki karar alıcılar için uzun vadeli ve kalıcı planlama fırsatları sunarak herhangi bir tek hasım veya rakibin NATO içi tartışmaları istismar etmesini önleyecektir. Avrasya bilmecesinin sularında istikrarlı ve güvenli bir şekilde gezinmek için transatlantik topluluğun rol modellere ihtiyacı var. Türkiye, bölgede benzeri olmayan ve NATO içinde üst sıralarda yer alan bir askeri ölçeğe ve eşit derecede benzersiz bir demokratik ve sosyal dokuya sahiptir. Türkiye, Büyük Avrasya'da demokrasiyi küreselleşme, kentleşme ve modernleşme ile birleştirmek için en iyi uygulamayı sunmaya devam edecektir."