İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine yakın olan atık geri dönüşüm tesisi tehlike saçmayı sürdürüyor. Bölge halkı yaşanılan sorunlar üzerine panel ve basın açıklaması düzenledi.

Yatırım hayattan değerli değil
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Çamlı mahallesinde yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin yakınında olan Haydar Madencilik’in işlettiği ‘Atık Geri Dönüşüm Tesisi’ tehlike saçmaya devam ediyor. Güzelbahçe Emek ve Demokrasi Platformu (GEDEP) ve Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) öncülüğünde bölgede yaşayan yurttaşlar, yaşanan soruna dikkat çekmek için ‘Çamlı Moloz Tepe Ne Olmalı?’ isimli panel ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Sahnesi’ndeki panelde, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) üyesi Helil Kınay, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahmet Soysal ve İzmir Barosu Çevre Komisyonu Üyesi Avukat Sabri Can Onur konuşmacı olarak yer alırken, panelin kolaylaştırıcılığını GÜLDER Başkanı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. M. Tuğrul Şahbaz yaptı.

Panel sonrası yapılan açıklamada, “Çamlı’dan Seferihisar’a doğru giderken yolun solunda kalan ve Haydar Madencilik’in işlettiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış ‘Atık Geri Dönüşüm Tesisi’ devasa moloz depolama sahası haline geldi. Tesis, atık geri dönüşüm hedefinin altında kaldı. Giderek kocaman bir tepeye dönüşen bu yığındaki inşaat atıkları içinde silisyum ve asbest gibi rüzgârla etrafta yaşayanlara zarar verebilecek tozlar bulunuyor” denildi.

‘SAĞLIK TEHDİDİ YOK EDİLMELİDİR’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çamlı’daki vatandaşlar yıllardır kaymakamlık ve belediyeye yaptıkları başvurulardan olumlu sonuç alamıyorlar. Göstermelik sulamalar toz sorununu çözmüyor. Toz ölçümlerinin insan sağlığı için zararlı düzeyde olmadığı yolundaki resmi cevap yazıları çevredekilerin yaşadığı toz sorununu çözmüyor. 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında yıkılan binaların molozlarının da Çamlı’ya getirilmesi sorunu daha da ağırlaştırdı. Atık transfer edilecek alanlar, yerleşim yerlerine uzak, yer altı ve yer üstü sularının beslenme alanlarının dışında, geçirimsiz toprakların olduğu kıraç alanlar olmalıdır. Çamlı’daki alan ise bu tariflerin hiç birisine uymuyor. Nisan 2022’den beri alana atık girişi dursa da, alandaki serbest tozun etrafa yayılımı sürüyor. Alanın hemen yanındaki çimento tesisinin yarattığı toz ve gürültü sorunu da vatandaşlarımız için önemli bir sorun. Bu atık geri dönüşüm tesisinin yaşam alanlarımıza ve bölge insanına oluşturduğu sağlık tehdidi yok edilmelidir. Hiçbir yatırım canlı yaşamından daha önemli değildir.”

Açıklamada son olarak talepler şu şekilde sıralandı:

•Alandaki mevcut malzemenin çıkışı (satış veya transferi) artırılmalı ve böylece oluşan devasa moloz yığının minimuma indirilmesi için plan yapılmalı, işletmenin bu plana uygun çalışması yetkili makamlarca denetlenmeli, sonuçları şeffaflık içinde açıklanmalıdır.

•Alan içindeki yollar tozumanın önüne geçecek malzemeden yapılmalı, atık işletme tesisi kapalı sistem içinde ve daha az toz yaratacak teknolojiyle çalışmalıdır.

•Bu tür alanlar için öngörülen Rehabilitasyon Planı şeffaflık içinde çevrede yaşayanlarca paylaşılmalıdır.

•Bu alanın yeşil alan, spor alanı şekilde değerlendirilmesini istiyoruz.