Dünyanın geri kalanının aksine rüzgârın soldan estiği Latin Amerika’da başka türlü bir hikâye yazılıyor. Peki, Güney Amerika’da neler oluyor? İbrahim Varlı'nın hazırladığı "Latin Amerika'da esen sol rüzgâr ne anlatıyor?" başlıklı yazı dizisinin ilk gününde konuklar Prof. Dr. Korkut Boratav ve Vijay Prashad.

Yazı Dizisi: Latin Amerika'da esen sol rüzgâr ne anlatıyor?
Fotoğraflar: AA

Hazırlayan: İbrahim VARLI

Dünyanın geri kalanının aksine rüzgârın soldan estiği Latin Amerika’da başka türlü bir hikâye yazılıyor. Ya da daha temkinli yaklaşmak gerekirse yazılmaya çalışılıyor. Zengin kuzey yarım kürede ABD ve Avrupa ile Asya’da aşırı sağ ve yeni-faşizmler yükselirken Latin Amerika’da peş peşe solcu liderler iktidara geliyor. Son yıllarda Bolivya, Meksika, Arjantin, Peru, Honduras, Şili, Kolombiya, Brezilya sola dümen kırdı. Geleneksel kaleler Küba ve Venezuela ile Nikaragua’yı da ekleyince Güney/Orta Amerika genelinde sol-sosyal demokrat yönetimler tarafından yönetilen nüfusun sayısı yarım milyarı bulmuş oluyor.

***

Ancak “İkinci bir pembe-kızıl dalga”nın yaşandığı kıtada solcu-halkçı liderler, ABD destekli sağ muhalefetin karşı saldırıları nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor. Sağın provokasyonları, müdahale ve kalkışmaları eksik olmuyor. Sağ oligarşik güçler, bu süreci kesintiye uğratmak için her yola başvuruyorlar. Brezilya’da, Peru’da, Şili’de ve daha pek çok ülkede “sol liderler” yerli sermaye, uluslararası finans kapital ve ABD ittifakının karşı hamleleri ile cebelleşiyor.

Bir ay içinde önce Peru’da solcu lider Petro Castillo’ya karşı darbe gerçekleştirildi, ardından da Brezilya’da Lula da Silva’ya karşı benzer bir kalkışmaya girişildi. 2019’da da Bolivya’da Evo Morales benzer şekilde iktidardan uzaklaştırılmıştı. Kolombiya ve Şili’deki solcu liderler de benzer bir tehlike ile karşı karşıya.

***

Peki, neden? Güney Amerika’da neler oluyor?

Bu yazı dizisinde Latin Amerika’da yaşananlara detaylı bir göz atılacak. Brezilya ve Peru’daki örneklerden yola çıkarak Güney Amerika’da neler olduğuna bakılacak. Solun toplumsal dinamiklerine, ikinci pembe-kızıl dalganın, birinci pembe-kızıl dalgadan farkına, geniş cephe hattıyla iktidara gelen Lula, Pedro, Boric gibi liderlerin sermaye çevreleriyle uzlaşma eğilimine bakılacak.

Aynı zamanda Latin Amerika deneyiminin otoriter sağ yönetimlerinin tahakkümü altında bunalan Türkiye gibi ülkelerdeki sol muhalefete öğrettikleri ele alınacak.

***

LATİN OLİGARŞİSİ VE PEMBE-KIZIL DALGALAR
Prof. Dr. Korkut BORATAV

Birinci sol/pembe dalga Şili’de Pinochet dönemi ile başlayan ve 20’nci yüzyılın son yirmi yılına damgasını vuran sermaye tahakkümüne, yani neoliberalizme tepkilerden kaynaklandı. Uluslararası konjonktürden yararlandı. İkinci Pembe Dalga, Latin Amerika’yı yirmi yıl önce etkileyen “sol fırtına” ile karşılaştırılırsa ılımlı ve uzlaşmacıdır.

Latin Amerika’da “ikinci bir pembe dalga” esiyor. ABD, Avrupa ve Asya’da yeni-faşizmler yerleşirken Latin Amerika’da neden rüzgâr soldan esiyor? Latin Amerika’daki ikinci pembe-kızıl dalganın, birinci pembe-kızıl dalgadan farkı nedir? 2000-2010’lara kadar olan dalga neyi başardı, neyi eksik yaptı?

Birinci sol/pembe dalga, Latin Amerika’da Şili’de Pinochet dönemi ile başlayan ve 20’nci yüzyılın son yirmi yılına damgasını vuran sermaye tahakkümüne, yani neoliberalizme tepkilerden kaynaklandı.

Askerî faşizmler tarafından oluşturulan, yerleştirilen neoliberal model bu coğrafyayı adeta bir “laboratuvar” gibi kullandı. Şili’de emeklilik ve sağlık sistemlerinin “piyasalaştırılması”, Batı Avrupa’da 1980 sonrasındaki bazı uygulamalara da örnek oldu. Arjantin’de askerî rejimin sermaye hareketlerine getirdiği serbestleşme, aynı yılların Kıta Avrupası’ndan daha ilerideydi.

Sonuç, ağır dış borç krizleri ve toplumsal bunalımlar oldu. Uluslararası iktisat çevreleri 1980 sonrasını Latin Amerika’nın kayıp on yılı olarak adlandırdı. Halk sınıflarının tepkileri gerilla hareketlerini tetikledi. Venezuela’da Hugo Chavez, neoliberalizme karşı halk muhalefetinin temsilî demokrasi ile iktidara taşınabileceğini gösteren örneklerin başında gelir.

Bu tespitler, Latin Amerika ve Karayibler coğrafyasının önce sömürgecilik, sonra emperyalizmle çatışma tarihinin uzantısıdır. Haiti halkının Fransız sömürgeciliğine son vermesini, ABD emperyalizmi ile bitmez-tükenmez hesaplaşmaları izledi. Eduardo Galeano’nun Latin Amerika’nın Kesik Damarları kitabı bu konunun bir klasiğidir. 20’nci yüzyılın ortalarında Guatemela Başkanı Arbenz, United Fruit Company ile mücadelesi sonunda bir CIA darbesi ile iktidardan uzaklaştırıldı; ama birkaç yıl sonra Küba’da Castro’nun iktidarı önlenemedi.

Birinci pembe dalga, uluslararası ham madde fiyatlarının yükseldiği bir konjonktürden yararlandı. Latin Amerika’da ABD’nin denetiminden bağımsız dayanışma ve işbirliği örgütlenmeleri önem kazandı. Chavez rejimi, Venezuela petrolünü Küba’ya ve diğer bölge ülkelerine indirimli fiyatlarla sattı.

Ulusal politikalarda ise pembenin açık ve (kızıla yaklaşan) koyu tonları farklılaştı. Bir uçta Hristiyan-Demokrat ve Sosyalist Parti’nin dönüşümlü iktidarını uygulayan ılımlı Şili, diğer uçta Küba’ya siyasal rejim açısından yaklaşan Venezuela ve Nikaragua… Neoliberal makro-ekonomik politikaları izleyen; ama bölüşüme dönük yapısal uyum reçetelerini reddeden Brezilya, Bolivya örnekleri bu uçların arasında yer aldı. Hepsinde sınıflar-arası hiyerarşi emekçi ve koyu tenli halk katmanları lehine anlamlı boyutlarda değişti. Bir de dış borçların önemli bölümlerini tek yönlü yapılandırarak hafifleten: neoliberal makro-ekonomik reçeteleri de reddeden Arjantin örneği.

Küba’yı saymazsak bu örneklerin hiçbirinde üretim ilişkilerinde devrimci dönüşümler, kapsamlı kamulaştırmalar, köklü toprak reformları gerçekleştirilmedi. Venezuela, Brezilya ve Bolivya’da iktidara gelen sol parti programları sosyalizmi hedeflemektedir; ama kapitalist şirketler varlıklarını sürdürdü. Büyük medya sermayenin denetiminde kaldı; sol iktidarları yıpratan katkıları oldu.

Kapitalizm ile barışık uygulamalar, CIA destekli darbe girişimlerine son vermedi. Sol iktidarlar ABD emperyalizmi, uluslararası finans kapital ve ulusal sermaye çevrelerinin kolektif saldırılarıyla da cebelleşti. 2002’de Chavez’e karşı darbe girişimi ilk örnektir. 2009’da Honduras’ta, on yıl sonra Bolivya’da askerî darbeler; 2012-2015 arasında Paraguay, Ekvador, Brezilya’da sivil darbeler; Arjantin’de finansal kriz ortamındaki seçim, sol iktidarlara son verdi. Bu ara-dönem Latin Amerika sermayesinin neo-faşist, sağcı iktidarları yeğlediği; neo-liberal programlara dönüşün yaygınlaştığı yıllar oldu.

Ne var ki, “karşı devrimci” diyebileceğimiz bu gerici dalga, aynı “ikinci pembe dalga”nın başlamasına da katkı yaptı. Latin Amerika’yı neoliberalizmin yaygınlaştığı diğer “Güney” coğrafyasından (örneğin Türkiye’den) ayıran temel bir fark, halk sınıflarının örgütlenme düzey ve niteliğinin neoliberalizme dönüş yıllarında da korunabilmiş olmasında aranabilir. Öte yandan neo-liberalizme dönüş, ABD’nin, finans kapitalin ve oligarşik egemen sınıfların beklentilerini de gerçekleştiremedi.

“İkinci Pembe Dalga” dan bazı örneklere göz atalım. Arjantin’de Macri, cömert bir IMF programına rağmen, hatta büyük ölçüde bu program yüzünden ekonomiyi ağır bir borç krizine sürükledi. Bir sonra ki seçimi Sol Peronist aday kazandı.

Bolivya’da 2019’daki klasik darbe, kan dökmesine rağmen halk örgütlenmesini dağıtamadı; seçimleri erteleyemedi. Morales’in sosyalist partisi (MAS) iki yıl içinde iktidara döndü. Sivil darbenin iktidara getirdiği faşist Bolsonaro, Brezilya’yı korona salgınından en ağır kayıp veren, ülkelerden birine dönüştürdü. Neoliberal programı, ırkçı-faşist örgütlenmeler ile birleştirmeye çalıştı; tutturamadı. İktidarı solcu Lula’ya devretmesi liberal çevrelerce, hatta Biden yönetimince bile olumlu karşılandı.

İlk pembe dalganın dışında ve kenarında kalan iki ülkede (Kolombiya ve Şili’de), neoliberalizmin ağır mirasına korona salgını eklenince yaygın halk kalkışmaları patlak verdi. Sol siyaset örgütlü, ama parçalanmıştı. Geniş halk cepheleri oluşturarak başkanlık seçimlerini kazanabildiler.

Ancak, ikinci Pembe Dalga, Latin Amerika’yı yirmi yıl önce etkileyen “sol firtına” ile karşılaştırılırsa ılımlı ve uzlaşmacıdır. Kıta, yeni bir durgunluk dönemine girmiş; sol rejimler arasında ekonomik dayanışmanın nesnel tabanı zayıflamıştır. ABD’nin olası yaptırımları sosyalist programlardan uzak durmayı telkin etmektedir. İki örnek vereyim. Kolombiya başkanlık seçimini kazanan Gustavo Petro kampanya sırasında “başkan seçilirsem kamulaştırma yapmayacağım” taahhüdü içeren bir noter belgesini imzalamış; basınla paylaşmıştır. Brezilya’da ise Lula, başkan yardımcılığına liberal Geraldo Alckmin’i aldı. Bu siyasetçi 2006’daki başkanlık seçiminde Lula’ya karşı yarışmış ve kaybetmişti.

Bu gözlemler, Latin Amerika’da ikinci Pembe Dalga’nın peşinen iflas ettiği anlamına gelmemeli. Kısa vadede reformist, demokratik, “pembe” iktidarların alternatifi ağırdır: Faşizm, halk sınıflarını ideolojik olarak da teslim alacak; bu sayede sermayenin ve emperyalizmin tahakkümü ağırlaşacak, kök salacaktır. Kökten, devrimci dönüşümlerin Latin Amerika’da tekrar gündeme gelmesi için, galiba, bu türden bir ara-aşama gerekmektedir. Bu tartışmalı konuyu bir Türkiye benzetmesi yaparak noktalayalım: Bugünlerde Altılı Masa’nın Türkiye için tasarladığı gelecek, bana kalırsa, İkinci Pembe Dalga’nın örneğin Brezilya’da gerçekleştireceği “ara aşama”nın bir hayli gerisindedir.

yazi-dizisi-latin-amerika-da-esen-sol-ruzgar-ne-anlatiyor-1112356-1.

YENİ SOL DALGANIN BENZERLİKLERİ

Otoriter tahakkümünün bunalttığı Türkiye gibi ülkelere, Latin Amerika örneği neyi hatırlatıyor?

Bugün Latin Amerika’da yükselen yeni sol dalga ile Türkiye arasındaki benzerlik, olsa olsa 1970’li yılların ikinci yarısı için geçerlidir. O tarihlerde Türkiye’de adı konmamış, fiilen gerçekleşen bir sol ittifak yükselmektedir. Türkiye solunu parlamenter siyasette temsil eden, iki kere iktidara gelen Ecevit CHP’sidir. Sendikalarda, üretici birliklerinde, okullarda, halk mahallelerindeki günlük mücadelelerde ise Sol, farklı sosyalist örgütler tarafından temsil edilmektedir. Sermaye bloku, sınıf egemenliğinin son bulacağı endişesiyle 12 Eylül Darbesi’ni örgütledi; Türkiye’ye neoliberalizmi getirdi; Sol tasfiye edildi.

Bu aşama, şaşırtıcı boyutlarda, Latin Amerika’nın büyük bölümüne de neoliberalizmin askerî darbelerle getirilmesine paraleldir; eş-zamanlıdır. Önemli bir fark, Türkiye’de askerî darbenin getirdiği şokun, Türkiye solunu çökertici etkisinin daha kalıcı olmasıdır. Askerî rejimler Latin Amerika’da daha uzun süreli oldu; buna rağmen “normale dönüş” sonrasında sol siyaset hızla iktidara aday olabilecek güce erişti.

Bugünkü Türkiye, bu yüzden 21’nci yüzyılda Latin Amerika’yı kucaklayan “pembe dalga”dan dahi yoksundur. Yukarıda değindim; tekrar edeyim: Türkiye’nin yakın geleceği, AKP/MHP ve Altılı Masa ittifakları; yani sermaye blokunun faşist ve liberal kanatları tarafından belirlenecektir. Latin Amerika’nın aksine, Türkiye solu yakın gelecekte iktidar ortaklığına dahi aday değildir. Bizim açımızdan büyük bir kayıptır. Sosyalist parti ve hareketler için benzer bir fırsat, 2007-2013’te Gezi kalkışması ile zirveye ulaşan, sola dönük Cumhuriyetçi muhalefet dalgası döneminde doğacak; ne yazık ki kullanılmayacaktır. Maliyeti ağır oldu; telafisi zaman alacaktır.

SERMAYE İLE UZLAŞMA BİR TAKTİK Mİ?

Siz de sıklıkla bahsediyorsunuz; Latin Amerika’da sınıf ve ırk ayrımları iç içe. Latin Amerika solu hem uluslararası finans kapitale, emperyalizme, hem ırkçılığın sindiği “beyaz yakalı muhalefete” karşı mücadele veriyor. Yerleşik sınıf hiyerarşisini aşındıran bölüşüm politikaları, beyaz yakalı emekçileri ve “orta sınıfları” tedirgin edebiliyor. Yeni ikinci sol dalga liderlerinin – örneğin Lula gibi- sermaye çevreleriyle uzlaşma eğilimi de tartışılıyor. Burjuvazinin “demokratik” kanatlarını da kapsayan bir geniş cephe seçeneği yönelmiş görünüyor. Bu sorunlar sadece kıtaya değil, yeni döneme özgü bir durum mu? “Zeitgeist” bunu mu gerektiriyor?

Bu sorular, Latin Amerika’dan hareket ederek belki de tüm dünyada sosyalist ve “sol” siyasetin iktidara dönük stratejik, taktik sorunlarına açılıyor.

Kırk yıllık neoliberal dönemin etkilerini içeren kapitalizmin bugünkü sınıfsal yapısı, geçmişte sosyalizmi gündeme getirmiş olan ortamdan farklılıklar da içeriyor. Rusya dahil, Avrupa işçi sınıflarının, ekonomik ve siyasal tek bir çatı, yani Enternasyonal altında birleştiği; “şube” (yani ülke örgütleri) liderlerinin bir araya gelerek sosyalizme dönük devrim programları oluşturdukları ortamı hatırlayın.

Bu devrimci mirası devralan bugünün sosyalist hareketler, sınıfsal haritalarda ve yapılarda niteliksel değişimlerle de karşı karşıyadır. Batı’ya bakarsak, geleneksel sanayi kolları Güney coğrafyasına aktarılmaktadır. ABD ve Batı Avrupa’nın işçi sınıflarında da siyasete de yansıyan üçlü bir bölünme oluşuyor: Nitelikli beyaz yakalı (beyaz tenli), geleneksel (küçülen) sektörlerin mavi yakalı ve niteliksiz (koyu tenli) göçmen emekçiler. Latin Amerika’ya odaklanırsak, emekçi sınıfların bir bölümü (öncellikle ABD’ye dönük) göçmen kafilelerine katılıyor. Ulusal düzlemlerde köylülüğü de kapsayan kol emekçileri ile nitelikli işgücü ikilemine, ırk (Avrupalı, Afrika-kökenli, “yerli”) ayrışması, karşıtlıkları da eklenmiştir. Beyaz tenli, beyaz yakalı ücretlileri de içeren bir “orta sınıflar bloku”, ırkçılığın yaygınlaştığı, sol akımlara şiddetle muhalif bir toplumsal güç oluşturmuştur.

Egemen sınıflar, kır ve kent emekçileri arasındaki kültür farklarını, sınıf ittifakını parçalamak için kullanacak beceriye sahiptir. “Kültür savaşları” ikilemlerinde bu karşıtlıklar hem Batı’da, hem de Latin Amerika’da yaşanıyor; AKP Türkiyesi’nde de bunları ideolojik gerilimler içinde yaşıyoruz.

Örneğin Brezilya’da 2015 sonrasındaki iki sivil darbe ve faşist Bolsonaro’nun iktidarı da, beyaz yakalı “orta sınıflar”ın kitle desteğiyle başarılı oldu, Lula, bu neo-faşist bloku, Orta-Sağ siyasetten başkan yardımcılığına taşıdığı Geraldo Alckmin’in temsil ettiği “liberal burjuvazi” ittifakı ile (ancak küçük bir farkla) yenilgiye uğrattı. Seçimlere sert bir sınıf mücadelesi platformu ile gitseydi sonucu (özellikle “hariçten”) kestiremiyoruz.

İktidarı devralmasının arifesinde de Lula, benzer bir ikilemle karşı karşıyadır: Başkanlığının ilk iki döneminde (2005-2013’te) başarıyla uyguladığı merkezî bütçe kaynaklarından beslenen cömert sosyal yardım, eğitim, sağlık programlarına dönebilecek midir? “Piyasalar” buna karşıdır; peşinen malî disiplin talep ediyor; borsa endeksi çalkalanıyor. Seçmenlerinin ezici çoğunluğunu oluşturan halk sınıfları ise yaşam düzeylerini sıçratan, koyu tenli varoş çocuklarına “orta sınıf kapıları” açan önceki Lula döneminin özlemi içindedir. Lula ve yardımcısı Alckmin, parlamentodaki liberal siyasetçileri, halkın özlemlerini de en azından kısmen karşılayacak bir uzlaşmaya ikna edebilecek mi? Yoksa başkanlığı, finansal bir kriz tehdidi ile mi başlayacak?

Şili ve Kolombiya’da başkanlığı kazanan iki solcu aday (Bolic ve Petro) da ikinci turlarda faşist eğilimli adaylarla başa baş yarıştılar. Parlamentolardaki liberallerle işbirliği arayışları içindedir. Neo-faşizmin emekçi ve orta sınıf katmanlarındaki kitle tabanı, parlamentolara da taşınmıştır; küçümsenemez. Sol’un ana akımları Brezilya, Şili ve Kolombiya’da, Lula, Bolic ve Petro’nun başkan adaylığını destekledi; son iki ülkede seçime “geniş cephe” oluşturarak girdi. İttifakların bilançosu her ülkede çıkarılacak, ileriye dönük strateji ve taktikler de tartışılacaktır.

“Hariçten gazel okuma” eğilimine kapılmak kolaydır; ama alçak gönüllü olmalıyız. 19 ve 20’nci yüzyılın büyük bir bölümünde sosyalizmi yükselten, başarıya taşıyan koşullar bugünlerde fazlasıyla farklılaşmıştır.

Neoliberalizm, dünya çapında emekçileri sarsmakta, dağıtmakta; sermaye, sınıfsal tepkileri kültür savaşlarına yönlendirebilmektedir. Sadece Latin Amerika’ya özgü olmayan bu patolojik durumun analizi; devrimci ilkeleri koruyarak bu çelişkileri çözme yöntemlerinin belirlenmesi Türkiye dahil tüm coğrafyaların bugünkü sosyalistlerine düşüyor.

***

LULA BÖLÜNMÜŞ BREZİLYA’DA KRİZ İLE KARŞI KARŞIYA
Marksist akademisyen, Vijay PRASHAD​

yazi-dizisi-latin-amerika-da-esen-sol-ruzgar-ne-anlatiyor-1112357-1.

Lula, ekonomik, siyasi ve sosyal çizgilerle bölünmüş bir toplum olan Brezilya’da ciddi krizlerle karşı karşıya. Bu bölünmüşlük, telafisi zaman alacak bir miras bırakan Bolsonaro tarafından derinleştirilmişti.

Luiz Inácio Lula da Silva (bilinen adıyla Lula), 1 Ocak 2023'te göreve başlamasının ardından, Brezilya'daki resmi başkanlık ofisi olan Palácio do Planalto'ya adımını atarak mesaiye başladı. Lula'nın yemin töreninden birkaç gün önce eski başkan Jair Bolsonaro ailesiyle birlikte ticari bir uçağa binerek Miami'ye (ABD) gitmek üzere Brezilya'dan ayrıldı. Bolsonaro'nun ne zaman döneceği şu anda belli değil, ancak cezai soruşturmadan korktuğu için uzak kalacağı kesin. Bolsonaro, COVID salgınını kötü yönetmesinin yanı sıra zenginleri zenginleştiren ve yoksullar arasında açlığı arttıran politikalarıyla Brezilya'yı paramparça bir hale getirdi. Lula şimdi bu enkazla karşı karşıya ve hükümetin temel toplumsal sorunları ele alacağı yeni politikaları bekleyen milyonlarca Brezilyalıyı kurtarmak için acil gündem oluşturuyor.

Lula'nın görevdeki üçüncü dönemi için beklentilerin çok yüksek olması beklenmemeli. Lula, sağ kanadın pençesindeki bir Temsilciler Meclisi ve Senato ile karşı karşıya. Bu yeni bir olgu değil, ancak parlamentoda işleri yürüten fırsatçı blok olan centrão (merkez) şimdi Bolsonaro'nun hareketinin aşırı sağcı üyeleriyle birlikte çalışmak zorunda. Muhtemelen ABD'de kalacak liderinden mahrum olacak Bolsonarista hareketinin Brezilya'nın geleceği hakkında bir diyalog başlatmak gibi bir arzusu yok. Yalan haberler, para ve din üzerinden boğucu bir tavırla şekillenen sert bir tutumları var (Yazı elimize ulaştıktan sonra Bolsonaro taraftarları Kongre, yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı’nı basarak darbeye kalkıştı).

yazi-dizisi-latin-amerika-da-esen-sol-ruzgar-ne-anlatiyor-1112238-1.

***

Lula'nın başkan yardımcısı Geraldo Alckmin, açlığı sona erdirmeye yönelik yeni politikalar da dahil (Lula'nın önceki başkanlığının Fome Zero ya da Sıfır Açlık politikası ile önemli bir başarısı olmuştu) Lula'nın gerekli gündemini meclisten geçirmek açısından zor bir yasama organı ile çalışmak zorunda kalacak.

Pandeminin en yoğun zamanlarında yapılan endişe verici bir araştırma, Brezilya'nın 213,6 milyon vatandaşının yarısının yiyecek yeterli gıda bulmakta zorlandığını gösterdi. Bu soruna verilecek cevabın bir parçası da Brezilya'da uzun zamandır gecikmiş olan tarım reformu yasa tasarısının kabul edilmesi olacaktır. Siyasete atılmadan önce tarım sektöründe kariyer yapmış olan Carlos Fávaro'yu Lula'nın göreve getirmesi ilginç olmakla birlikte, tarım reformu sorununun bu yönetim için temel olup olmayacağı konusunda kararsızlığa işaret ediyor.

***

Lula, açlığın Brezilya toplumundaki sınıf, cinsiyet ve ırk temelli pek çok çatlağı ortaya çıkardığı anlayışıyla bu temel sorununu ele alacaktır. Lula, açlık salgınının sadece gelir yetersizliğiyle ilgili olmadığını, bilakis açlığın eski eşitsizlikleri, Afrika kökenli insanlara ve yerli topluluklara kötü muameleleri yeniden ortaya çıkardığını açıkça belirtmiştir. Lula'nın karizmatik Sônia Guajajara tarafından yönetilecek yeni bir Yerli Halklar Bakanlığı kurmasının ve suikaste kurban giden siyasetçi Marielle Franco'nun kız kardeşi Anielle Franco'yu Irksal Eşitlik Bakanı olarak getirmesinin nedeni budur. Marína Silva'yı Çevre Bakanı ve şarkıcı Margareth Menezes'i Kültür Bakanı yapan Lula, Bolsonaro'nun savunduğu türden bir toplumsal zehirlenmeye, yani hükümetini besleyen ırkçılık ve cinsiyetçiliğe izin vermeyeceğini ve - insanlar arasında ve insanlarla doğa arasında - eşitliğin toplumsal temelinin zarar görmesine izin vermeyeceğini açıkça ortaya koydu. Sadece bu güçlü kadınların atanması bile Brezilya için yeni bir yol gösteriyor.

***

Brezilya içindeki manevra alanı sınırlı olan Lula, bu nedenle bölgede ve dünyada kendini gösterme vaadinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Lula'nın yakın bir sırdaşı ve müttefiki olan Dilma Rousseff'in başkanlığı sırasında iki yıl boyunca aynı görevi yürütmüş deneyimli bir diplomat. Vieira, Lula'nın eski Dışişleri Bakanı ve danışmanı Celso Amorim'e yakın bir isim. Ekim ayındaki seçimlerin ilk turundan birkaç gün önce Lula bir etkinlikte yaptığı konuşmada dünya sahnesinde geçirdiği günleri yad etti. İran'a karşı tansiyonun düşürülmesinde oynadığı rolden bahsederken Ukrayna'da da böyle bir rol oynayacağını ima ettiği şüphe götürmez. Lula yakında hem Pekin'e hem de Washington'a giderek bu iki büyük ülke arasındaki gerilimi azaltmaya çalışacak. Lula'nın Maliye Bakanı Fernando Haddad'ı seçmesi önemli çünkü Haddad, Brezilya'nın Güney Amerika entegrasyonu politikasına öncülük etmesi gerektiğini ve Brezilya'nın bu entegrasyonu destekleyecek kıta çapında yeni bir dijital para birimi (sur) yaratma olasılığını açıkça ortaya koydu.

***

Küresel Güney'deki büyük ülkelerin, örneğin Ukrayna savaşında ABD'nin tutumunu taklit etmek isteyerek kendilerini göstermeye başladıkları açık. Ancak Küresel Güney'den bu yeni havayı küresel tartışmaya sokabilecek güvenilir bir lider çıkmadı. Lula muhtemelen tam da bu lider olacak.

Lula, ekonomik, siyasi ve sosyal çizgilerle bölünmüş bir toplum olan Brezilya'da ciddi krizlerle karşı karşıya. Bu bölünmüşlük, telafisi zaman alacak bir miras bırakan Bolsonaro tarafından derinleştirilmişti. Bu siyasi ve toplumsal manzara karşısında Lula'nın ajandasını aceleye getirmesini beklemek çok gerçekçi olmaz.

***

Lula ve liderlerden ortak bildiri: Vandalizme geçit yok

Brezilya’da Devlet Başkanı Lula da Silva, Senato Geçici Başkanı Veneziano Vital do Rego, Temsilciler Başkanı Arturo Lira ve Federal Yüksek Mahkeme (STF) Başkanı Rosa Weber, Jair Bolsonaro yanlılarının darbe kalkışmasını kınadı. Yayımlanan ortak bildiride Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı ve Yüksek Mahkeme’ye yapılan baskınlar bir terör eylemi olarak nitelendirildi. "Demokrasiyi Savunmak" isimli ortak bildiride şu ifadelere yer verildi: "Brasilia’da vuku bulan terör, vandalizm, suç ve darbe eylemlerini reddediyoruz. Kurumsal önlemlerin alınması için birleşiyoruz. Ülkenin normalliğe ve saygıya ihtiyacı var. Toplumu, vatanımızda barış ve demokrasiyi savunmak için sükuneti korumaya çağırıyoruz." Öte yandan Lula, baskını kınayan 27 eyalet valisiyle bir araya geldi.

1500 kişi gözaltında: Darbeciler cezalandırılsın

Brezilya’da Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme'yi basan aşırı sağcı eski Başkan Bolsonaro yanlısı yaklaşık 1500 kişi gözaltına alındı. Lula yanlıları ise Rio de Janeiro ve Sao Paulo kentlerinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan Bolsonaro yanlılarının affedilmemesi ve cezalandırılmasını istedi. Adalet Bakanı Flavio Dino "Tanrıya şükür ülke büyük hızla mutlak kurumsal normalleşmeye doğru ilerliyor. En önemli şey, silahlı kuvvetlerin demokratik otoriteye sadık kalmasıdır ve bu anımsamamız gereken bir şeydir. Genel olarak en kötüsünün geride kaldığını artık siyasi ve ceza davalarını bekleyeceğimizi söyleyebilirim"dedi.

Bolsonaro, ABD’de hastaneye kaldırıldı

Seçim sonuçlarını tanımayan ve Lula'nın görevi devralmasından iki gün önce ABD'ye giden eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karın ağrısı şikayetiyle Florida eyaletindeki Advent Health Celebration Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro Istagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söyledi. Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Güney Afrikalı işçilerden Lula’ya destek: İlkel sağcı faşistler her yerde yenilmelidir

Afrika'nın en büyük metal sendikalarından Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikası (NUMSA), Lula'ya destek mesajı yayımladı. Mesajda şunlara yer verildi: “NUMSA, Başkan Lula'yı bir darbeyle devirmeye çalışan Bolsonaro destekçilerinin korkakça eylemlerini en güçlü şekilde kınıyor. Bolsonaro destekçileri seçimleri kaybettiğini hâlâ kabul edemiyor. Bolsonaro ve korkak faşist çetesinin bu tür umutsuz taktiklere başvurmasına şaşırmadık. NUMSA, tüm ilerici sol oluşumları Lula'yı savunmaya çağırıyor çünkü Lula'nın önderliğindeki Brezilya başarılı olursa, bu hepimiz için bir zaferdir. Lula'nın dönüşü, birleşik bir işçi sınıfının kendi çıkarları ve çıkarları için devrimci bir gündem oluşturarak çoğunluğun hayatını değiştirebileceğinin kanıtıdır. Gerici ilkel sağcı faşistler sadece Brezilya'da değil, tüm dünyada yenilmelidir.”

Rio de Janerio, Sao Paulo ve Porto Allegre başta olmak üzere pek çok kentte İşçi Partili Devlet Başkanı Lula’ya destek gösterileri yapıldı. Aşırı sağcı kalkışmaya karşı meydanlara çıkan Brezilyalılar faşizme geçit vermeyeceklerini söyledi. Destek eylemleri devam edecek.

***

Güney Amerika’nın en büyük ve en kalabalık ülkesi Brezilya, kıtanın %47,7’sini kaplıyor. Dünyanın en büyük sekizinci ekonomisi olan Brezilya küresel bir güç olma yolunda ilerliyor.

yazi-dizisi-latin-amerika-da-esen-sol-ruzgar-ne-anlatiyor-1112237-1.