Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme ile, program kapsamında faiz oranı / kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi yetkisi ise Cumhurbaşkanı'nda olacak.

'Yeni Konut Finansman Programı' TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AKP, orta gelirli vatandaşlara yönelik konut kampanyasına ilişkin, 3 maddelik 'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.


TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre; vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak amacıyla geri ödenmesi koşuluyla Hazine tarafından katkı sunulması ve yüklenici tarafından da geri ödemesiz katkı sunulması öngörüldü. Program kapsamında faiz oranı, kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için de cumhurbaşkanına yetki verilmesi planlandı.

Program kapsamındaki Hazine katkısından faydalanmak istemeyen vatandaşlara da ayrıca bankalarca esnek ödeme planı sunulabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla bankalara nakit kaynak aktarılacak. Kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı, süreyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak.

(DHA)