Yeni Medya Kongresi 4-5 Ekim’de İzmir’de

19.09.2019 12:50 EGE'DE BİRGÜN

BİRGÜN İZMİR

Türkiye'de ulusal ve hakemli olmasıyla bir ilk olma özelliği taşıyan Yeni Medya Çalışmaları Kongresi'nin dördüncüsüİzmir’de toplanacak. Alternatif Bilişim Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları Kongresi’nin bu yılki teması “YeniEşitsizlikler” olarak belirlendi.

Kongrede, Türkiye’deki yeni medya kullanım pratikleri ve ortamları ile ilgili tartışmalarda göz ardı edilen sınıf,cinsiyet, etnik kimlik, kent veyahut taşrada yaşamak, eğitim gibi eşitsizliği üreten sosyo-ekonomik koşullara mercek tutulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Barosu ve Sivil Düşün’ün desteği ile gerçekleşen kongre, yeni medya ekosistemindeki sınıf, etnisite, toplumsal cinsiyet, yaş, sahiplik yapısı, algoritmik kültür,gazeteciliğin dönüşümünde meydana gelen eşitsizlik ilişki ve yapılarını kapsamlı olarak ele alacak.

15 OTURUM

Dr. Elisabetta Costa’nın davetli konuşmacı olduğu Yeni Medya Kongresi’nde 15 oturumda, 61 bildiri sunulacak. Alanının Uzmanlarından oluşan Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler aracılığı iletoplumsal cinsiyetten haber üretim pratiklerine, dijital uçurumdan kamusal alana çok sayıda başlık tartışılacak. Kongrede, “Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek mi, Yeniden Üretmek mi?”, “Katılımcı Kültür: ŞeffafSınırlar”, “Süregelen Egemenlik – Eşitsizlik İlişkileri: Kapitalizm ‘Remake’”,“Dijital Gözetim ve Yönetişim”, “Dijital Kültür: Ütopya vs. Distopya”, “DijitalBeceriler ve Okuryazarlıklar: Kesişimsellikler”, “Yeni Medyada Habercilik:Vaatler ve Sorunlar”, “Dijital Beceriler ve Okuryazarlıklar: EşitsizlikAlanları”, “Haber Odalarında Neler Oluyor?”, “Yaratıcılık ve Toplumsal Eylem Aracı Olarak Sanat”, “Kamusal Alan ve Yurttaşlık: Quo Vadis?” ve “Yeni Sorular Yeni Araştırma Alanları” başlıkları altında tartışma yürütülecek.

EŞ ZAMANLI ATÖLYELER

Bildiri sunumları ile eş zamanlı olarak hem etkileşimi artıracak hem de bilgi paylaşımını artıracak atölyeler düzenlenecek.Kongre kapsamında, “Gazeteciler için Yeni Medya”, “Kişisel Verilerin Korunması Ve Dijital Güvenlik Atölyesi”, “Veri Okuryazarlığı’nın (VO) Veriye Ulaşmada,Okumada ve Yorumlamada Rolü ve Bir “Veri Eşitsizliği” Örneği Olarak ‘Gatesnotes2019 Raporu’nun Anlattıkları!”, “Dijital Eşitsizliği Önlemek İçin İlk KodumuYazıyorum”. “Ürüne Dönüşen Öznenin Pazarlanması ve Alternatif Direniş Yolları”ve “Yeni Haber Üretim Pratiği Olarak Gazetecilikte Drone Kullanımı ve Sivil Havacılığa Entegrasyon” atölyeleri düzenlenecek. Kongre Kapanış Bildirgesi ile kapatılacak. Kongre programı yayınlandı. Kongre programı ve atölyeler hakkında ayrıntılı bilgiye ise www.yenimedya.org.tradresinden erişime açıldı.