birgün

29° AÇIK

EKONOMİ 22.11.2019 23:24

Yeni vergiler yasalaştı

Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklif Meclis’te kabul edildi. Böylece ‘Dijital Hizmet Vergisi’, ‘Konaklama Vergisi’ ve ‘Değerli Konut Vergisi’ adı altında üç yeni vergi getirildi

Yeni vergiler yasalaştı

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, önceki gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylece, ‘Dijital Hizmet Vergisi’, ‘Konaklama Vergisi’ ve ‘Değerli Konut Vergisi’ adı altında üç yeni vergi getirildi.

Yurttaşların vergi yükünü daha da artıracağı için tepki çeken yasada şu düzenlemeler dikkat çekiyor:

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Yasaya göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacak. Vergi oranı yüzde 7,5.
Dijital Hizmet Vergisi, matraha oranın uygulanması yoluyla hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibariyle ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Dijital Hizmet Vergisi’nin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olacak.

KONAKLAMA VERGİSİ

Tatile çıkan yurttaşlar artık konaklama vergisi ödeyecek. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılan, konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler, Konaklama Vergisi’ne tabi olacak. Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan konutlara Değerli Konut Vergisi getirildi. İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde sonuçlandırılacak.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

GELİR VERGİSİ ÜST DİLİMİ

Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.
Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı da binde 1’den binde 2’ye çıkarılacak.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM

Vergi ziyaı (gecikme vb.) cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkân sağlanacak.

TARIMDA İTHALATA KOLAYLIK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nün ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları, buna ilişkin hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulacak. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında da Kamu İhale Kanunu’nda yer alan parasal limit uygulanmayacak.

EMEK ÖRGÜTLERİ TEPKİLİ

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 13 Kasım’da basın toplantısı düzenleyerek, teklifte emekçiler lehine düzenlemeler yapılmasını istemişti; ancak bu taleplerin hiçbiri karşılanmadı.

Üç konfederasyondan yapılan ortak açıklamada, çalışanların ağır vergi yükü altında olduğuna ve vergi sisteminin adaletsiz olduğuna dikkat çekilmişti. Açıklamada yer alan taleplerden bazıları şunlardı: “TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor. Bu teklifle, ücretliler lehine olan ayrım ilkesi yaklaşımı yine gözetilmiyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısım vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır. Bireysel doğalgaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV yüzde 1’e düşürülmelidir. Temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalıdır.”

"ATTIĞINIZ TAŞ ÜRKÜTTÜĞÜNÜZ KURBAĞAYA DEĞMEDİ"

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, yasayla ilgili sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Yeni 3 verginin de içinde olduğu torba yasa Meclis’ten geçti. Bu düzenleme ile 2020’de 6 milyar lira gelir hedefleniyor. Bu tutar, ilgili yılın vergi gelirinin yüzde 1’ine bile denk gelmiyor. Aynı yılın vergi harcama hedefi ise 165 milyar lira. Yine attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor!”

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız