İhtiyacımız olan şeffaf, katılımcı, ulaşılabilir, dayanışmacı ve demokratik bir barodur. Biz Çağdaş Avukatlar, İstanbul Barosu’nda, katılımcı, demokratik baroyu avukatlarla birlikte yeniden inşa etmenin sözünü veriyoruz.

Yeniden çağdaş baro ve avukatlar

*AV. DAMLA ATALAY

Yaklaşık 50 bin aktif üyesi olan İstanbul Barosu Genel Kurulu hukuk dışı, keyfi ve siyasi kararlarla üç kez ertelendikten sonra nihayet bu hafta sonu yapılıyor. Baro genel kurullarının iki yılda bir ekim ayı içerisinde yapılması yasal bir zorunluluk olduğu halde; İstanbul Barosu Genel Kurulu, - siyasi parti kongrelerinin yapılmasının önünde engel teşkil etmeyen - pandemi bahanesiyle üç kez ertelendi. Ancak genel kurulların ertelenmesinin asıl nedeni bu süreçte paralel baroların kurulabilmesi için zaman kazanılması ve Türkiye Barolar Birliği delege yapısının bu yöntemle değiştirilerek Feyzioğlu’nun koltuğunun korunmasıdır.

Hukuk, adalet, demokrasi, laiklik kavramlarının siyasi iktidarca yok sayıldığı; dualar eşliğinde yapılan adli yıl açılışının, erkler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının iktidar eliyle yok edildiğinin olduğu kadar yargının da kendi varlık nedenini inkârının tezahürü olduğu; yargılamanın biat etmeyen tek unsuru savunmanın, itibarsızlaştırılmak adına iktidarın her geçen gün daha da artan saldırılarına maruz bırakıldığı, paralel baro operasyonlarıyla tek makamlı çok ünvanlı şahsın talimatla güdümlenenler listesine alınmaya çalışıldığı mevcut koşullarda güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiği aşikârdır. Bu koşullarda ihtiyacımız olan korku ikliminde sözsüz ve etkisiz kalan değil; halkın yeniden umudu olabilecek, haksızlıklar karşısında susmayacak, amasız ve fakatsız hak ve özgürlükleri, yaşamı, umudu, doğayı, eşitliği, savunmayı savunabilecek, kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projelerine, kültürel varlıkların ve kamusal alanların gasp edilmesine, sermayeye kaynak yaratmaya dönük girişimlere karşı daha etkin şekilde mücadele edebilecek bir İstanbul Barosu’dur.

Baroya kayıtlı avukatların çoğunluğunu oluşturan genç ve işçi avukatların düşük ücretlerle ve uzun mesai saatleriyle emekleri sömürülüyor. İhtiyacımız olan safı genç, işçi ve stajyer avukatların safı olan; avukatların yaşadıkları sorunları sahiplenen ve onlarla birlikte çözüm üreten bir İstanbul Barosu’dur. İşçi avukatların haklarının ‘Avukatlık Tip Hizmet Sözleşmesi’ ile yasal bir dayanağa ve güvenceye kavuşturulması için ve yine genç meslektaşlarımızı desteklemek için baro bünyesinde bir fon oluşturulması, büro açabilmeleri için uygun kredi olanaklarının sağlanması, bürosunu açamayan ya da kapatmak zorunda kalan meslektaşlarımız için ortak büro mekânlarının kurulması gerekmektedir. İhtiyacımız olan işçi, genç avukatların sorunlarına çözüm üreten İstanbul Barosu’dur.

Kadın avukatların, sadece kadın oldukları için erkek meslektaşları tarafından uğradıkları şiddet duymazdan gelinmekte, yapılan şikâyetlerin üstü kapatılmaktadır. İhtiyacımız olan şiddetsiz bir toplum için kadına ve çocuğa yönelik şiddetin asla mazur görülemeyecek bir davranış olduğunu ilan edecek bir İstanbul Barosu’dur.

1974 yılından itibaren insan hakları, adalet, eşitlik, demokrasi, hukuk devleti, barış, özgürlük, kadın hakları, ekoloji, yaşam, savunmanın savunulması mücadelesinin içinde yer alan biz Çağdaş Avukatlar, İstanbul Barosu’nun yeniden tüm bu toplumsal mücadelenin teminatı olması için adayız.

Çağdaş Avukatlar Grubu olarak 2004 yılından beri uyguladığımız yüzde 50 kota uygulamasını İstanbul Barosu’na taşımayı, kadın ve LGBTİ+ avukatlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi, baroda temsiliyetlerinin artırılması için derhal düzenlemeler yapmayı önümüze koyuyoruz.

İhtiyacımız olan şeffaf, katılımcı, ulaşılabilir, dayanışmacı ve demokratik bir barodur. Biz Çağdaş Avukatlar, İstanbul Barosu’nda, katılımcı, demokratik baroyu avukatlarla birlikte yeniden inşa etmenin sözünü veriyoruz.

Yeniden çağdaş, cesur, güçlü, demokratik İstanbul Barosu sadece bizim değil; tüm meslektaşlarımızın, tüm yurttaşlarımızın ortak heyecanıdır. Bu hafta sonu genel kurula katılarak sadece İstanbul Barosu’nun değil, tüm ülkenin geleceğini değiştirebiliriz..

*Çağdaş Avukatlar Grubu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Adayı