birgün

15° PARÇALI BULUTLU

YEŞİL BİRGÜN 01.04.2020 08:27

Yıkım projesine TMMOB'den dava

TMMOB, uzmanların 'yıkım projesi' olarak değerlendiği Kanal İstanbul için hazırlanan plan değişikliğini yargıya taşıdı

Yıkım projesine TMMOB'den dava

KARDELEN TATAR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), yıkım projesi Kanal İstanbul'u yargıya taşıdı. TMMOB, mega projeye dair Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin ekolojik sürdürülebilirliğe ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. Kamu yararına aykırı olması, plan değişikliği ile öngörülen işlemlerin hukuka aykırılığı sebebiyle de 'yürütmenin durdurulması ve iptali' istemiyle dava açtı.

Açılan davada, değişikliğin dayanağı olarak gösterilen 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü" hakkındaki kanun ve ilgili belediye kanununun anayasa açısından, plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde olmadığı vurgulandı. Dava konusu plan değişikliğine esas Kanal İstanbul Projesinin yaratacağı ekolojik risk ve etkiler; su havzalarına, denizler ekosistemine, bölge ekosistemine, iklime, tarım orman ve mera alanlarına, doğal ve arkeolojik sitlere etkileri belirtilerek; ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile yapılan uluslararası anlaşmalar bakımından hukuka aykırı olduğu belirtildi.

'KAMU YARARI İÇERMİYOR'

Dava başvurusunda söz konusu plan değişikliğinin ve plan değişikliğine konu olan projenin kamu yararı içermediğinin altını çizerek İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya Bölgesinin ekosisteminde yaratacağı hasarlar bir kez daha dile getirildi.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız