Yoksulluk ve işsizlik emekçilerin canını aldı

EMEK SERVİSİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna göre son 8 yılda en az 502 emekçi yaşamına son verdi. En çok intihar ise toplam intiharların içerisinde yüzde 29 ile ticaret, büro, eğitim işkolunda gerçekleşti. Ticaret, büro, eğitim işkolunu ise yüzde 10 ile güvenlik, yüzde 7 ile inşaat yüzde 6 ile tarım işkolları takip etti. Ticaret, büro, eğitim işkolu ile diğer işkolları arasındaki intihar oranında gerçekleşen fark ise dikkat çekici.

İşçi intiharlarının yüzde 51’inin nedeni bilinmezken, işçilerin yüzde 25’i borçlar, yüzde 13’ü işsizlik ve yüzde 11’i ise mobbing nedeniyle yaşamına son verdi.

Buna göre borçlar ve işsizlik nedeniyle gerçekleşen intihar sayısı en az 195. Mobbing nedeniyle yaşamını sonlandıran emekçi sayısı ise en az 53.

İntiharlar ne yazık ki sadece yetişkinleri değil çocukları da etkiledi. Buna göre 15-17 yaş arasında 6 çocuk işçi yaşamını sonlandırdı. 18-27 yaş arasında ise 77 genç işçi intihar etti. En çok intihar ise yüzde 66 oranıyla 28-50 yaş grubu arasında gerçekleşti. Bu yaş aralığında olan toplam 330 işçi yaşamına son verdi. 51-64 yaş arası 68 işçi, 65 yaş üstü ise 5 işçi intihar ederek hayatına son verdi. Raporda, bilgi yetersizliğinden dolayı intihar eden 16 işçinin yaşının öğrenilemediği belirtildi.

En çok işçi intiharının yaşandığı kent İstanbul olurken bunu Kocaeli, İzmir, Antalya ve Adana takip etti.

Aşırı çalışma intihar nedeni

Raporda intihar dayalı iş cinayetleriyle ilgili ise şu açıklama yapıldı:

İşe (fazla ve aşırı çalışmaya) bağlı olarak ortaya çıkan intihar, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren Japonya’da görülmüş ve karojisatsu kavramı ile tanımlanmıştır. Karojisatsu, işçinin fazla-aşırı çalışması sonucunda muhakeme yeteneğini kaybetmesi ve genellikle depresyona girmesi sonucunda meydana gelen intihar girişimidir. Bu intiharın fazla-aşırı çalışmaya bağlı olarak gerçekleştiğinin kanıtlanması için işçinin, intihar öncesindeki çalışma saatlerinin şu özelliklerden birinin ya da bir kaçının birlikte olması gerekmektedir:

a) Günde 10-16 saat arasında çalışmış olmak,
b) 4 hafta üst üste ortalama 65 saat ve üzerinde çalışmış olmak,
c) 8 hafta üst üste 60 saat ve üzerinde çalışmış olmak.

İşe dayalı intihar iş cinayetidir

Rapor verilen bilgilere göre işe bağlı intiharlar ilk defa Janponya’da iş cinayeti olarak kabul edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Japonya Anayasa Mahkemesi’ne taşınan ilk örnek ‘Dentsu Karojisatsu Davası’dır. Dentsu şirketinde çalışan bir işçi uzun, yoğun çalışma saatleri ve bunun doğurduğu zihinsel, fiziksel ve sosyal tükenme sonucunda, 1991 yılı Ağustos ayında intihar etmiş, ailesi işyerine dava açınca uzun çalışma saatleri ile intihar arasındaki ilişki Japonya’da yasal olarak kabul edilmiştir. İşe bağlı intihar girişiminde bulunmadan önce kişilerde depresyon, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk ve muhakeme yeteneğini yitirme gibi zihinsel belirtiler görülmektedir. Bu belirtilerin beraberinde çalışanlarda baş ağrısı, mide ağrısı, ishal, kabızlık, hafif ateş gibi fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilmektedir. Çalışanların hiçbir sosyal faaliyeti yoktur, bütün zamanlarını çalışmaya vermişlerdir. Ortak özelliklerine baktığımızda ise; çalışma yaşamındaki herkeste görülebilmekte, günde 11 saat ve üzerinde çalışma, uzun süre ve tatillerde dahi çalışma, yoğun iş stresi olan işçilerde görülmektedir.”

İşe dayalı intiharların Janponya’da ciddi bir ivme kazanarak arttığına dikkat çekilen raporda işe dayalı intiharların Fransa, Avustralya ve Birleşik Krallık’ta da iş cinayeti kabul edildiği vurgulandı.