Kriz, toplumsal yaşamı dönüştürüyor. İstanbul Ekonomi Araştırmaları’na göre halkın yüzde 76’sı sosyalleşemiyor işverenler de toplu taşımaya yöneliyor. Her 10 kişiden 9’u temel ihtiyaçlarını karşılarken bile iki kere düşünüyor.

Yoksulluk yaşam tarzını dibe çekti

HABER MERKEZİ

Derinleşen kriz ve artan geçim sıkıntısı milyonları derinden etkilerden toplumsal yaşamı da yeniden şekillendiriyor. Orta sınıflar hızla eriyor, alt sınıflar açlık sınırının altında yaşam savaşı veriyor. Servetine servet katan çok küçük bir azınlık dışında bütün bir toplum daha da yoksullaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saray’ın temsilcileri ise halktan ‘sabır’ bekliyor. Ancak halkın dayanacak gücünün kalmadığı kamuoyu araştırmalarına da yansıyor.

İstanbul Ekonomi Araştırmaları tarafından, 5-11 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde bin 500 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçları ekonomik krizle birlikte değişen ve dönüşen toplumsal ilişkileri gözler önüne serdi. Araştırmanın sonuçları sonuçlara göre, hayat pahalılığı nedeniyle yüzde 76’lık kesim dışarıda daha az sosyalleşmeye başladığını belirtirken yüzde 73 toplu taşıma araçlarını kullanmaya başladığını ifade ediyor. Toplumun yüzde 67’si ise siyasete yaklaşımının ve siyasi tercihlerinin değiştiğini belirtiyor. Yüzde 10 ise yüksek enflasyon karşısında yeni kazanım arayışlarına girerek kripto paraya yatırım yaptığını söylüyor.

SOSYALLEŞMEK BİLE BÜYÜK LÜKS OLDU

Dışarıda daha az sosyalleştiğini söyleyenlerin en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 80 ile 25-34 yaş aralığı. 65 yaş ve üstü katılımcılar hariç tüm yaş gruplarında daha az sosyalleştiğini belirtenlerin oranı yüzde 70’in üzerinde. İstihdam grupları açısından bakıldığında ise dışarıda daha az sosyalleştiğini belirtenlerin en yüksek oranda olduğu grup öğrenciler. Öğrencilerin yüzde 80’inden fazlası hayat pahalılığından dolayı dışarıda daha az sosyalleşmeye başladığını ifade ediyor.

Toplu taşıma araçlarını kullanma oranlarını incelediğinde bu oranın en yüksek seviyede gerçekleştiği istihdam grubunun yevmiyeli çalışanlar olduğu görülüyor. Yevmiyeli çalışanlarda toplu taşıma kullanmaya başladığını söyleyenlerin oranı yüzde 85’in üzerindeyken işverenlerde bu oran yüzde 60’ın altında.

Bununla birlikte, 2018 genel seçimlerinde AKP’ye oy veren katılımcıların yüzde 55’inden fazlası “hayat pahalılığı neticesinde siyasete yaklaşımlarının ve siyasi tercihlerinin değiştiğini” ifade ediyor. Bu oran MHP seçmeninde yüzde 65’in üzerinde.

yoksulluk-yasam-tarzini-dibe-cekti-1038775-1.

YÜZDE 90’I İKİ KERE DÜŞÜNÜYOR

Hayat pahalılığı ile birlikte yeni maddi kazanım arayışlarına giren ve kripto para yatırımı yapanlar da var. Araştırma sonuçlarına göre yaş grubu gençleştikçe kripto para yatırımı yapanların oranı artıyor. Bu oranın en yüksek olduğu yaş grubu 18-24 yaş aralığı. Bu gruptaki katılımcıların beşte biri kripto para yatırımı yaptığını belirtiyor. Bu oran 25-34 yaş grubunda yüzde 10 seviyesine geriliyor. İstihdam grupları açısından bakıldığında ise en çok öğrencilerin ve maaşlı devlet çalışanlarının kripto para yatırımı yaptığı görülüyor. Öğrencilerde kripto para yatırımı yapma oranı yüzde 20’nin üzerinde.

Öte yandan on katılımcıdan dokuzu bir ürün ya da hizmet satın almadan önce iki defa düşündüğünü ifade ediyor.

***

‘Asla oy vermem’ diyenler artıyor

Ülkedeki krizler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy potansiyelini hızla düşürüyor. MetroPOLL Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı Haziran ayı araştırması Erdoğan’ın muhtemel iki rakibi karşısında makasın açıldığını gösteriyor. MetroPOLL’ün Türkiye genelinde 28 ilde toplam 2 bin 123 kişi ile yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

yoksulluk-yasam-tarzini-dibe-cekti-1038773-1.