Google Play Store
App Store

Anayasal seçim tarihine göre 2015,  AKP iktidarlarının ortası (2002-2028). 1 Haziran 2015 ve 31 Mart 2024 arasındaki benzerlik ve ayrışmalar neler?

DÜNÜN DERSİ

7 Haziran 2015’te AKP, 4. Yasama seçiminde TBMM’de azınlığa düştü.

Suruç’ta (Temmuz)  başlayan ve Ankara Garı’na (Ekim) uzanan zincirleme saldırı ve toplu ölümler, Anadolu tarihinin  “en kara yazı” olarak toplum belleğine kazındı.

‘İstikşafi’ olduğu sonradan itiraf edilen CHP ile koalisyon görüşmeleri sözde kaldı; gerçek olan patlayan bombalardı.  Cumhurbaşkanı ise, sözde Anayasal yetkisini kullanarak seçimlerin -4 yıl sonrası yerine- 5 ay içinde yapılmasına karar verdi: 1 Kasım 2015.

Ya sonrası? 15 Temmuz 2016, 16 Nisan 2017, 24 Haziran 2018, 31 Mart (23 Haziran) 2019, 14 ve 28 Mayıs 2023. Ayrı ayır ele alınması gereken bu anayasal ve siyasal tarihlerin ortak paydası,  hukuk ve demokrasi yerine iktidar bekası için her yolu kullanmak.

GERÇEK GÜNDEM

31 Mart seçimlerinde ise, 2018’den bu yana TBMM’de azınlıkta olan AKP, tabanda da 2. Parti konumuna geçti; CHP ise ilk kez 1. Parti oldu.

31 Mart seçimleri sonrası AKP-MHP koalisyonunun gerçek gündemi ne?

-Maarif müfredatı,

-Dezenformasyondan sonra etki ajanı düzenlemesi,

-Seferberlik ve savaş yönetmeliği,

-28 Şubat komutanlarının Anayasa dışı mahpusluğu ardından emekli askerlere ekran yasağı,

-Gezi intikamının sürekliliği,

-Sinan Ateş siyasal cinayeti,

-A. B. Kaplan vak’ası ve Ankara’da çeteler savaşı,

-Saraylar saltanatı ve halkın sefaleti,

-İnsan haklama, çevre ve doğa yağmasına eklenen hayvan katliamı,

-Sürekli istismar edilen dinin siyasete alet edilmesi; Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)’nın buna öncülük etmesi,

-Hamas üzerinden onarılmaya çalışılan Müslüman Kardeşler köprüsü. (…)

YALANCI GÜNDEM

Kamuda tasarruf’: ‘Tasarruf tedbirleri’ adı altında alınan ve saydam olmayan önlemler, Sarayı ve DİB’i kapsam dışı bıraktıkça ‘göstermelik’tir.

Anayasa’: Yürürlükteki Anayasa’ya asgari saygı gösterilmedikçe, değişiklik ve yenileme söylemleri ‘sahte’dir.

‘CBHS’:  Hükümet ilga edildiği, Cumhurbaşkanı Parti başkanı olduğu, rejim ve sistem yerine keyfiliğin geçerli olduğu bir yönetim için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gerçek karşılığı olmayan ‘sanal’ bir kullanımdır.

CBHS’ye karşı olanların da bu kullanım tuzağına düşmüş olması da, acı bir gerçektir.

İKİLİ AMAÇ

Gerçek ve sözde gündemin seçimlere yönelik amacı, AKP-MHP iktidarının bekası; 2. Yüzyıla yönelik amacı ise, “Türkiye vizyonu” söylemi ile ‘Cumhuriyet kazanımları’ ve Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve doğal değer ve varlıklarını bozmak ve yok etmek, en hafif deyimi ile bunlara, genç kuşakları yabancılaştırmak.

Özetle, gerçek ve yalancı gündemin ikili amacı açık: 2028’deki 8. Yasama seçiminde de iktidarı bırakmamak, bıraksa da, gelecek kuşakları, “bilimsel eğitim-özgür birey ve sorumlu yurttaş” gereklerinden yoksun kılmak.

VE ÇİFTE MİRAS

İlk on yıl; AKP-FETÖ enkazı…

İkinci on yıl, AKP-MHP’nin devam eden…

Ortak payda; hukuk ve liyakat yokluğu, keyfilik ve yandaşlık…

Anayasal ve siyasal tarihe ihanet olan 2017 kurgusunu pekiştirmek için, darbe anayasası ve sivil anayasa karşıtlığında yürütülen dezenformasyon kampanyası, en sadık yandaşlar için bile inandırıcı değil 31 Mart sonrası.

FARKINDALIK VE KARARLILIK

Ne yapmalı?

Rejim ve sistem yokluğunu sürdürme kararlılığı karşısında yakın geçmiş üzerine sürekli bellek tazeleyerek,  gerçek gündem ve yalancı gündem farkındalığı ile, “bilimsel eğitim- özgür birey ve sorumlu yurttaş” üçlüsü için, bireysel ve toplu olarak düşünsel-hukuksal ve eylemsel mücadelelere süreklilik kazandırmak.

Failleri Anayasa’ya saygıya zorlama ve demokrasiye geçiş için TBMM önünde sorumlu hükümet kararlılığı, HUKUKA ve DEMOKRASİYE ÇAĞRI ile pekiştirilmeli ve sürekli kılınmalı.

Cumhuriyet’in 2. Yüzyılı tarihi, tehlikelerini fark edip Türkiye Yüzyılı’na karşı sivil ve siyasal örgütlerin kararlı mücadelesi ile yazılabilir ancak.