Google Play Store
App Store
Nurcan Bilge Gökdemir

Nurcan Bilge Gökdemir

nurcangokdemir@birgun.net

Milyonlar 17 bin 2 liralık asgari ücrete mahkûm edilirken AKP’nin bürokratlarının çok sayıda kamu kurumunda yönetim, denetim kurulu üyeliği görevine atanıp milyonları cebe indirmesine karşı oluşan tepkiler üzerine Meclis’e getirilen düzenleme tartışılıyor. Metinde açıklıkla ifade edilmemesi ve bunların statülerinin farklı olduğuna ilişkin yargı kararları da bulunması nedeniyle bu Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı bürokratları ve TMSF kapsamındaki şirketlere kayyum olarak atananlar ile Varlık Fonu kapsamındaki şirketlerde görev alanların 98 bin TL’lik sınırlamaya takılmayacağı savunuluyor.

AKP iktidarlarının klasikleşen uygulamalarından biri bürokratların mevcut görevlerinin yanı sıra çok sayıda kamu kurumunda yönetim, denetim kurulu üyeliği de yaparak gelirlerini katlamaları… Son olarak enflasyonun düşürülmesi için halka fedakârlık tavsiye eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yardımcıları, genel müdürlerinin en az iki hatta aralarından bazılarının üç koltukta bile oturduğu BirGün’de İsmail Arı imzalı bir haberde yer aldı.

Seçmenlerin 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar partisi AKP’ye olan desteğinin azalmasının en önemli nedenlerinden biri olarak görülen israf, kayırma, şatafat görüntülerine karşı gündeme getirilen  tasarruf önlemlerini içeren yasa teklifinin TBMM’de görüşülmesine başlandı. Teklifte yer alan bir madde “Kamuda çifte koltuk uygulamasına son” ifadeleriyle duyuruldu.

YETKİ ERDOĞAN’DA

Bu düzenleme ile bu bürokratların 98 bin TL ücret alabilmelerinin yasal güvenceye bağlandığı bir tarafa paketin aslında tepkilerin hedefi olan bürokratları kapsamadığı da iddia edildi. Teklifte yer alan “Maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak” ifadesinin de “Sınırlarını Saray belirleyecek” diye yorumlanmasının geçmiş uygulamalar dikkate alındığında abartı olarak kabul edilemeyeceği de açık.

ÜCRETLERİ DÜŞECEKMİŞ

Tüm bunlardan sonra Meclis’te görüşülmesine başlanan teklife bu gözle bir bakalım. 631Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12’nci maddesindeki düzenleme özetle şöyle:

“Memurlar ve diğer kamu görevlilerine birden fazla kurul üyeliği görevi için herhangi bir ücret sınırı olmaksızın tek bir yerden ödeme yapılabilmektedir. Ancak belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri hâlihazırda mevcut olan düzenlemenin kapsamı dışındadır.”

Bakanlık tarafından komisyona sunulan etki analizinde getirilmek istenilen düzenleme şöyle anlatılıyor:

“Düzenleme ile özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşlara ait yönetim kurulu, denetim kurulu vb. organlarda görev alan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile işçiler dâhil kapsama giren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her statüdeki personele ve belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerine, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması, yapılacak ödemelere mevzuatında en yüksek Devlet memuru için öngörülen ödemeler toplamının altı aylık net ortalaması (98 bin TL) esas alınarak üst sınır getirilmesi…”

Madde ile ödemelerin disipline edilmesinin sağlanacağı, bazı kurul üyeleri açısından mevcut ücretlerinde düşüş yaşanacağının da altı çiziliyor.

‘BİLİNEN UYGULAMA SÜRECEK’ İDDİASI

Ancak muhalefet milletvekillerinin de görüşmeler sırasında dile getirdiği gibi madde bilinen uygulamanın bazıları için süreceği izlenimi veriyor.

Öncelikle Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu kapsamındaki şirketlere kayyum olarak atananlar ile Varlık Fonu kapsamındaki şirketlerde görev alanlara yönelik düzenlemenin de metne eklenmesi gerektiği  savunuluyor.

Ayrıca madde metninde en fazla 98 bin TL ballı maaş alabilecek bürokratlar sıralanırken memurlar, diğer kamu görevlileri ve işçiler gibi “statü hukuku kapsamındaki kamu görevlileri “ sıralanıyor. “Statü hukuku” dışında olan Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve Danışma Kurulu üyelikleri üstlenenlerin kapsam dışında tutulup tutulmayacağı kuşkuları haklı olarak dile getiriliyor.

Anayasa başta olmak üzere tüm mevzuatı kolaylıkla ayaklar altına alması ve kamu kaynaklarını yağmalama konusundaki  sabıkası bilinen AKP’nin bu düzenleme ile sadece göz boyama peşinde olup olmadığı yasanın uygulanmaya başlaması ile görülecek.