Ülkemiz yine çok önemli bir seçim arifesinde. Bu pazar günü sadece çalışanlar bakımından değil tüm halkımız bakımından son derece önem arz eden bir oylamaya yeniden katılacağız. Elbette ki bu seçim Emek kesimi bakımından ayrıca önem taşıyor. İktidara geldiklerinden beri sürekli işçilerin haklarını budayan onların yıllara dayanan mücadelelerle elde ettikleri kazanımları ellerinden alan ve almaya da devam eden bu iktidara ve tek adam rejimine “Artık yeter” demek zamanıdır.

Sadece emekçiler mi, değil elbette,

Yeni emeklilik hakkı elde edenlerle birlikte 15.5 milyon emeklisi olan bu ülkenin emeklileri de kendilerine reva görülen bu yaşama, düşük emekli aylıklarına mahkûm edilip sefalet içinde yaşamalarına neden olan mevcut muktedirlerden hesap soracaklardır. Ülkemizin emekçileri ve emeklileri sadece kendilerinin değil çocuklarının, torunlarının yani gelecek nesillerinde kaderini oylayacaklar bu pazar günü ve kendilerine dayatılan bu yaşam koşullarına karşı en güçlü yanıtı sandıkta vereceklerdir. 

Geçen yazımda da değinmiştim seçim günü pazar günü olmasına karşın bir tatil günü değildir. Aslında olması gereken bu günü genel tatil ilan edip tüm işyerlerinin kapalı olmasıdır. Ancak ülkemizde bu uygulanmıyor. Dolayısı ile pek çok çalışan bu günde işe gitmek zorunda. Hatta aldığımız soru ve duyumlardan biliyoruz ki kimi işverenler seçim günü oy kullanmaya gitmek isteyen çalışanlara izin vermiyor.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki böyle davranan işverenler suç işliyorlar. Çünkü oy kullanmak temel görevler arasında yer alan önemli bir vatandaşlık görevidir. Bu görevi yerine getirmeye çalışan bir vatandaşa engel olmak da doğal olarak işçiyi suça teşvik etmek anlamına gelir. Konuya işçi–işveren ilişkileri açısından bakacak olursak olay farklı boyut ta kazanabilir. Çünkü İş Kanunu’unn işçiye haklı nedenlerle fesih hakkı sağlayan 24/2. maddesinin c fıkrası aynen aşağıdaki gibidir:

“c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa”

Evet,

Madde metninden anlaşılması gereken işçinin oy kullanmasına engel olmak aynen ilgili maddede yer aldığı gibi işçiyi kanuna karşı bir davranışa özendirmek, kışkırtmak, sürüklemek anlamına gelmektedir. Bu da işçiye haklı nedenlerle fesih hakkı verebilir. Yani işçi sırf bu nedenle işten ayrılıp kıdem tazminatını talep edebilir.

İşverenlerin yapması gereken özellikle vardiya sisteminin uygulandığı işyerlerinde gerekli organizasyonları sağlayarak işçilere vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için olanak sağlamaktır. Özellikle başka illerde oy kullanacak çalışanlara ücretli izin verilmesi gerekir.

Bu arada geçmiş yıllarda oy kullanmamanın cezası çokça dillendirilirken son yıllarda bu konunun hiç gündeme getirilmediği dikkatimizi çekiyor. Yaptırım olarak uygulanan idari para cezasının düşük tutulması da ilginç çünkü 2017 yılı referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl için ise halen bir tutar belirlenmedi. 

Sonuç itibarı ile özellikle de emekçi ve yoksul halkımızın haklarında en doğru kararı vereceklerine olan inancımızı koruyoruz. Bu umudumuz ülkemize olan inancımız ve bağlılığımızdandır. Seçim sonuçları ne olursa olsun biz yine burada olacağız ve doğruları gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.

İlk kez oy kullandığım 1982 faşist cuntasının referandumuna hayır oyu vermiş biri olarak (o zaman Hayır oyu veren yüzde 8,6’lık azınlıktanım) 40 yılı aşkın süredir muhalif kesimde olmayı da sürdürüyorum. Dolayısı ile aydınlık yarınlara ulaşana değin yeni mücadele dönemlerine de hazırız.