Soru: İşe girerken iş sözleşmesinde ne yazdığını hatırlamıyorum. İşyerimin Küçükköy’den Esenyurt’a taşınması gibi durum var bu durumda işten ayrılıp kıdem tazminatımı alabilir miyim?

Cevap: İş sözleşmenizde yer almasa dahi böyle bir durumda önemli olan sizin çalışma koşullarınızda ve özel yaşamınızda önemli bir değişikliğin olup olmamasıdır.

Yani işyerinizin taşınması sizin günlük hayatınızı ne ölçüde etkileyecek, işe gidip gelmek, eve dönmek ne kadar zamanınızı alacak dolayısıyla sosyal yaşantınızı nasıl etkileyecek ve en önemlisi de çalışma koşullarınızı olumsuz yönde etkileyecek mi? (ağırlaştıracak mı) Bu sorulara evet yanıtını veriyorsanız bu sizin açınızdan bir haklı fesih sebebi oluşturabilir. Bu durumda da kıdem tazminatınızı talep ederek işten ayrılabilirsiniz. Ancak bahsettiğimiz koşullar oluşmuyorsa örneğin işveren her türlü ulaşım imkânını (servis) sağlamış ve taşınmadan doğacak olumsuz koşulları ortadan kaldırmışsa haklı fesih söz konusu olamaz ve bu durumda işten ayrılmanız istifa anlamına geleceğinden kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

**

Aşağıda konuya ilişkin 2 adet Yargıtay kararı paylaşıyorum. Birincisinde işçiye işyerinin taşınmasına karşın işverence gerekli ulaşım koşulları sağlanması nedeniyle Yargıtay işçinin feshini haklı bulmamış ve aleyhinde karar vermiştir.

“Somut olayda, davacı işçinin çalıştığı davalıya ait işyerinin Ankara Büyükşehir hudutları içinde olan temelliye taşındığı, yeni işyerine de davalı işveren tarafından servis imkânı verildiği, servislerle gidilip gelinildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumun davacı işçi aleyhine iş şartında aleyhe değişiklik olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Bu durumda (Dairemizin 2007/27737 E. 2007/31169 E. 2008/12147 E. no.lu ilamları ile onanan, emsal durumdaki kıdem tazminatı isteğinin reddine ilişkin kararlarda dikkate alındığında) kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şeklide kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.” (Y. 9. H. D. E. 2008/21806 - K. 2010/8074 - T. 25.03.2010)    

İkinci paylaşacağım kararda ise durum farklıdır. Bu somut olayda işverence işçiye daha önce sağlanmakta olan servis imkânı işyerinin daha uzak bir yere taşınmasına karşın sağlanmamıştır. Bu durumda Yüksek Mahkeme işçinin feshini haklı bularak lehinde karar vermiştir. 

“Somut uyuşmazlıkta; gerek davacı (işçi) gerekse de davalı tanıklarının anlatımlarından işyerinin taşındığı, işyerinin yeni adresinin davacının ikametgâhına uzak olduğu ve işverence işyerinin taşınması öncesi servis hizmeti verilmekte iken taşınmadan sonra davacıya servis sağlanmadığı, bu sebeple de davacının iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmaktadır. İşyeri taşınmadan evvel sağlanan servis imkânının işyeri taşındıktan sonra sağlanmaması iş şartlarında davacı aleyhine değişiklik niteliği taşıdığından, davacının (işçinin) iş sözleşmesini eylemli olarak feshetmesi işçinin haklı feshi olarak değerlendirilmelidir.” (7. Hukuk Dairesi – 2015/5833 E. 2016/5440 K. – 03.03.2016)

İyi günler.