Küreselleşen Yezidlik: Açlığın Kerbela’sı - 2

Küresel Yezidlik dünyayı Kerbela’ya çeviriyor. Neo liberal, dinci, kapitalist, emperyalist ya da faşist suretinde çıkıyor insanlığın karşısına. Dünya ölçeğinde neredeyse tüm iktidarlar, tarihte olmadığı kadar cahil, otoriter, dinci, gerici, ırkçı, sermaye patronu ve daha erkek egemen siyasetçiler tarafından yönetiliyor.

Son 20-30 yıldır dünya halkları, huzurunu, refahını, kazanılmış insan haklarını ve alım gücünü kaybetti. Savaşlar, ekonomik krizler, sosyal hakların budanması, laikliğe savaş açarak, dinci gericilik devletler eliyle pompalandı. Artan açlık, yoksulluk ve işsizlik, giderek dünyanın Kerbela’laştığını göstermektedir.

Ne bugüne ne önümüzdeki yıllar hakkında iyimser bir tablo çizmek çok zor görünüyor. Küresel Yezidliğin despot, otoriter ve hukuk dışı uygulamaları daha da artacak gibi. Cehaletin ve Yezidliğin egemen olduğu iktidarlar dünyayı Kerbela’ya çevirmekten zevk alıyorlar.

Yezidlik iktidarlarını zorbalıkla ayakta tutmaya çalışıyor. Önümüzdeki süreçte daha da derinleşecek olan ekonomik krizler ve buna bağlı olarak demokratik ve insan haklarına dayalı yönetme kapasitesi olmayan tüm Yezidvari iktidarlar daha çok savaş çıkaracaklar. Elde kalan son demokratik ve özgürlükleri de gasp edecekler.

Yezidlik başta eğitim olmak üzere, sağlık sistemlerini de tümüyle özelleştirme suretiyle, sosyal devleti ve evrensel hukuk değerlerini çökertecekler. Eğitim sistemi dincilik, itaatkarlık ve şükür etme pedagojisini pompalıyor. Hukuk dışılık ise yaygınlaşarak artan bir gerçek olarak hayatımıza ve haklarımıza müdahale ediyor.

Artan işsizlik, yoksulluk, yokluk ve hak gaspların ek olarak, COVID Pandemisinin 5. dalgasıyla kış aylarından sonra dünya haklarının daha da mutsuz, huzursuz ve tedirgin bir süreç bekliyor.

Rakamlar bu öngörüleri doğrular niteliktedir. Örneğin 2021 sonu itibariyle 89 milyon 300 bin mülteci insan, savaşlardan, baskılardan ve günümüz Yezidliğinin zorbalıkları ve zulmünden dolayı ülkelerini terk ettiler. Halen bu sayılar artarak devam ediyor. Gençlerin umuduna, kadınların bedenine ve haklarına yönelik şiddet saldırıları artıyor.

Aynı yılda 280 milyon insan ise göçmen olarak ülkesini değiştirmiş. “Beyin göçü” cehaletten, gericilikten ve küresel yezidlikten kaçarak, başka ülkelere kayıyor.

Yezidlik Açlık Ve Yoksullukla Öldürüyor...

COVID-19 salgının yarattığı sağlık ve ekonomik tahribatlara ek olarak, 2021'de 828 milyon insan dünyada kronik açlıkla karşı karşıya kaldı. Her yıl artarak devam eden açlık ve yoksulluk başta çocuklar olmak üzere milyonlarca insanı etkiliyor.

Açlığın küresel Kerbela’sındaki tüm bu gelişmeler insanlık açısından oldukça endişe vericidir. Açlığın en yaygın olduğu Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar ve Yemen'deki açlık durumu çok ciddi ve şiddetli yaşanıyor. Dünya insanlığı açlığın, yoksulluğun ve yokluğun Kerbela’sında can çekişiyor. 1 Milyar insan günde 1 dolar ile geçinmek zorunda kalıyor.

2,7 Milyar insan ise (bu dünya nüfusunun yüzde 40’ı demektir) günde 2 dolar ile geçinmek zorunda kalmış.

Açlığın Kerbela’sındaki kadınlar, çocuklar, yaşlılar, erkekler insan yaşam hakkında mahrumlar. Çünkü küresel Yezidlik, sömürdüğü milyarlarca insanı açlığın Kerbela’sına sürüklüyor.

Çoğunluğu 5 yaş altında masum çocuklar olmak üzere, her yıl 30-40 milyon arası insan açlığın Kerbela’sında ölüyor.

155 milyon insan açlığın Kerbela’sında gıda kriz ile karşı karşıya yaşıyor.

Dünya çapında 811 milyon insan kronik açlığın Kerbela’sında yaşam mücadelesi veriyor. 2 milyardan fazla çocuk, kadın ve erkek ise açlığın Kerbela’sında yetersiz besleniyor.

Öte yandan dünyadaki açlığı bitirebilecek paranın miktarı, bir avuç milyar ve trilyon dolar zenginin hesabındaki paranın yüzde 1’ı bile değil. Ya da her yıl toplam 931 milyon ton kullanılabilir gıdayı israf edenlerin çöp bidonlarında.

Devam edecek