İzmir Bergama’da millet bahçesi projesiyle ilgili mahkeme kararları hiçe sayıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için yeniden plan hazırlayarak harekete geçti.

Millet bahçesi hukuk tanımıyor
Fotoğraf: AA

Aycan KARADAĞ

İzmir’in Bergama ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP’li Bergama Belediyesi’nin yapmak istediği millet bahçesi projesi hukuk tanımıyor.  Bakanlık, mahkeme kararıyla iptal edilen proje planları sonrası yeni plan hazırlayarak askıya çıkardı.

Yeni planda; 74 bin 889 metrekarelik alanın bin 889 metrekaresi ticaret alanı, 18 bin 272 metrekaresi kapalı spor salonu, 41 bin 586 metrekaresi açık spor salonu ve 13 bin 141 metrekaresi millet bahçesi olarak ayrıldı. Ticaret alanında kalan yapılar için 2 kat sınırı getirildi.

Planda, “Bergama ilçesinin gelişme potansiyelleri ile ilçe merkezi ve çevresindeki köylerle birlikte ilçe bütününe hizmet sunacak spor alanı ve millet bahçesi alanı düzenlemesi yapılmıştır. Eskiden stadyum alanının yer aldığı Ertuğrul Mahallesi 46 ada 8 parselin, 2021 yılında hazırlanan imar planı ile ihtiyaç üzerine millet bahçesi olarak düzenlenmesinin üzerine Bergama’da stadyum alanının başka bir alanda yer seçmesi hedeflenmiştir. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ilçe bazında gençlik merkezi yapma hedefiyle kültürel tesis alanı belirlenmesi ile birlikte, ilçenin sosyal altyapı tesisine kavuşması amacıyla yapılan plan çalışmasında: Atatürk Mahallesi 1541 ada 1 parselin yer aldığı bölgede millet bahçesi olarak düzenlenen stadyum alanı kadar stadyum alanı önerilmiştir. Öneri ile stadyum alanının 1541 ada 1 parselin olduğu bölgeye taşınması ve mevcutta 1540 ada 1 parselde yer alan açık spor alanının korunması ile donatı alanlarında bütünlük ve uyum sağlanmıştır. Yapılan imar planı değişikliğinde stadyum alanının yüzölçümünün korunması ile ana plan genelinde öngörülen donatı alanlar bütünlüğü sağlanmıştır” denildi.

KAMU YARARI TAŞIMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde onaylanan Bergama millet bahçesine ilişkin imar planlarına İzmir Büyükşehir ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi dava açtı. İzmir 6. İdari Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme, planları iptal etti.

Mahkeme kararında, millet bahçesi yapımı için stadyum ve kapalı spor salonu kullanımlarına eşdeğer bir kullanım yaratılmaması sonucu yürürlükteki planların plan bütünlüklerinin bozulması belirtildi. Ayrıca kararda, ticaret kullanımı kararı ile kamusal alanların yeniden özel mülkiyete konu edilmesi sonucu kamu yararı niteliği taşımaması ve ortadan kaldırılan otopark kullanımına karşın yeni otopark alanı önerilmemesi sonucu gerekçeler yer aldı.