Giovanni, Gunder, Samir ve ben sözüm ona “Dörtlü Çete” olduk. Birlikte özel bir formatla iki kitap yazdık

Samir Amin:  Mücadelede Yoldaş

Immanuel Wallerstein - Marksist Düşünür

Samir ile 1960’ların başında tanıştım. İlk eserlerini okudum ve bende büyük yankı uyandırdı.

Dakar’dan geçiyordum ve ona tanışabilir miyiz diye sordum.

Beni bildiğini ya da yazdıklarımı okuduğunu hiç sanmıyorum.

Yine de, Samir beni bütün nezaketiyle yemeğe davet etmişti.

Dünya çapındaki hayranlarının çok azı onun nezaketinden bahsetmiş.

Benim için ise nezaketi kişiliğinin temel öğelerinden biri.

Konuşmaya başlar başlamaz görüşlerimizin birbirlerine ne kadar yakın olduğunu gördük.

İkimiz de kapitalist bir dünyada yaşıyor olduğumuza inandık.

İkimiz de onu yok etmek için örgütlenmek zorunda olduğumuzu hissettik.

İkimiz de Marksist düşüncenin hala gerekli olduğunu inandık.

Ama ikimiz de bunun bir dogma olmadığını ve güncellenmesi gerektiğini düşündük.

Samir’le tanışmamdan kısa bir süre sonra Gunder Frank ile tanıştım. Bana Modern Dünya Sistemi Cilt 1’inin nasıl olacağı hakkında kısa bir taslak okudu.

Çok hevesliydi ve yayınlanmak için bir tanıtım yazısı yazmayı teklif etti.

samir-amin-mucadelede-yoldas-501024-1.

Sonra Giovanni Arrighi ile tanıştım ve onun da görüşlerimizi paylaştığını gördüm.

Giovanni, Gunder, Samir ve ben sözüm ona “Dörtlü Çete” olduk. Birlikte özel bir formatla iki kitap yazdık.

Her kitap, konuyla ilgili görüşlerimizi içeren dört ayrı bölüm içeriyordu. Kitaplar, paylaştığımız önermeler ile ilgili ortak bir giriş ve farklılıklarımızı gösteren ortak bir sonuç içeriyordu.

Amacımız önemli bir şey üzerinde anlaştığımızı göstermekti. Bunun yaklaşık yolumuzun %80’ini oluşturduğunu söyleyebilirim. Farklılıklarımızı tartışırken, tüm sorular üzerinde çeşitli eşleşmelerimiz vardı. Samir ve ben en çok anlaşanlardık.

Sonraki yıllarda da Samir ile yakın temas halindeydik. Dünyayı dolaşan bir uçakta yaşadı. Onun enerjisine sahip değildim. Ama mücadelede hep onun yoldaşı olarak kaldım.

Sadece bir mücadelemiz var. Bizler dünyayı dönüştürmek zorundayız.
Dayanışmayla

*Çeviri : Pınar Yüksek