Emin Koramaz

Emin Koramaz

Aklımızdaki soru: Boşuna mı okuduk?

Seçimlerin ardından her geçen gün daha da derinleşen çoklu bir kriz döneminden geçiyoruz. Özellikle artan ekonomik bunalım yaşamlarımızı baştan aşağı...

Gezi’den bugüne…

Sonrasında yaşadığımız çok önemli gelişmelere, çok büyük toplumsal altüst oluşlara, çok yıkıcı trajedilere rağmen bundan tam 10 yıl önce yaşanan...

Seçimlerin ardından

Sonuçları itibariyle toplumun geniş kesimlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan bir seçim sürecini geride bıraktık. Pek çoğumuzun tahmini ve beklentisi, içinden...

Umut kazanacak!

Önümüzdeki pazar ülke tarihimizin en önemli seçimlerinden birisi yapılacak. Gerek 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten iktidar partisinin kamplaştırıcı dili,...

Bölgedeki kaygılar, beklentiler

Felaketler birbiri izliyor. Deprem felaketinin enkazlarını bile kaldıramadan bölgede yaşanan yoğun yağış nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman’da çok sayıda...

Yaşanabilir kentler için…

Depremin üzerinden 18 gün geçti. Bitmeyen artçı sarsıntılar nedeniyle, bölgedeki binaların yıkılma riski ve halkın can güvenliği tehdidi...

Bilim ve halk düşmanı rantiyeciler hesap verecek!

Ülke olarak eşine az rastlanır bir seferberlik içindeyiz. Yediden yetmişe herkes depremin açtığı yaraları sarabilmek, bölge halkına yardım edebilmek için...

Kibir öldürür, dayanışma yaşatır!

Ülke tarihimizin en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta birbiri ardına yaşanan depremler 15 milyondan...

Seçimlere giderken-1: Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?

Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçim dönemlerinden birisine giriyoruz. Bu seçimlerde sadece önümüzdeki beş yıl boyunca ülkemizi yönetecek...

Özlük haklarımızı savunacağız

Yüzüncü yılına girdiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sanayileşmesi için büyük bir...

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor - 6: Demokrasi mücadelesinde TMMOB

Türkiye’de devlet kurumlarının parti organı gibi davrandığını, mahkemelerin tümüyle iktidar güdümünde kararlar verdiğini çok uzun süredir dil getiriyoruz. Siyasi iktidar...

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor- 5: TMMOB işçi sağlığı ve iş güvenliği için mücadele ediyor

Ülkemizde her yıl binlerce kişi işyerlerinde hayatını kaybediyor, on binlerce kişi ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle...

TMMOB mesleki statümüzün korunması için mücadele ediyor

Toplumsal yaşamın belirli bir düzen içerisinde sürdürülebilmesi için insan ilişkileri ve devletin kurumsal işleyişi Anayasa’ya uygun biçimde hazırlanmış yasa ve...

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor - 3: TMMOB doğal çevremize ve kentlerimize sahip çıkıyor!

İnsan, içinde yaşadığı çevrenin hem yaratıcısı hem de ürünüdür. Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, insanın çevreyle kurduğu bu...

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor- 2: TMMOB özelleştirmelere karşı mücadele ediyor!

Geçtiğimiz haftaki yazımda TMMOB’nin kamu yararı için mücadele ettiği için AKP tarafından hedef alındığın dile getirmiştim. Bu hafta TMMOB’nin kamu...

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor: TMMOB kamu yararı için mücadele ediyor!

1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan neoliberal politikaların temel amacı, kamusal olan her şeyi ortadan kaldırarak gündelik hayatlarımızın tamamını piyasalaştırmaktır....